DNA DAY na Slovensku ponúka pestrý program

23. apr. 2019 • Prírodné vedy

DNA DAY na Slovensku ponúka pestrý program

Zaujíma Vás genetika? Ak áno, príďte na niektoré z podujatí DNA DAY (Deň DNA), ktoré sa uskutočnia 24. apríla 2019 v Prešove a 25. apríla 2019 v Bratislave a Nitre. Na programe sú rôzne podujatia organizované s podporou univerzít, vedeckých pracovísk a ďalších inštitúcií.

DNA DAY Slovakia - logoCieľom DNA DAY na Slovensku je pripomenúť si kľúčové objavy v genetike a zvýšiť povedomie verejnosti o DNA a jej dôležitosti. V tento deň si pripomíname objavenie dvojitej špirály DNA v roku 1953 a dokončenie projektu ľudského genómu v apríli 2003. DNA (deoxyribonucleic acid) je nositeľkou genetickej informácie bunky a, v nej je zašifrovaná informácia, podľa ktorej sa formujú všetky znaky a vlastnosti väčšiny živých organizmov vrátane človeka. Väčšinou je DNA v bunke uložená ako dvojzávitnicová špirála. 

BRATISLAVA: 25. apríla 2019 (štvrtok) 9.00 – 15.00 hod.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), Mlynská dolina, Ilkovičova 6, pavilón B1

Hlavnými organizátormi DNA DAY sú Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK a Katedra genetiky a biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Na programe podujatia sú prednášky:

Prečo sú naše bunky odlišné, keď majú rovnakú DNA? – Božena Smolková 
Dokážeme porozumieť vlastnému mozgu? – Tomáš Hromádka 
Využití celogenomových CRISPR knihoven v onkologickém výzkumu (v českom jazyku) – Petr Müller

S hlavnou prednáškou: Prečo sa baktérie stali tak rýchlo rezistentnými na antibiotiká? (v anglickom jazyku) vystúpi Didier Mazel, genetik, vedúci výskumných projektov analyzujúcich baktérie a ich evolučný mechanizmus, z Pasteur Institute v Paríži, Francúzsko.

Súčasťou podujatia na PriF UK v Bratislave je výstava, interaktívne stánky, tombola a súťaže, ktorých vyhodnotenie bude na DNA DAY. Vstup voľný!

Prednáška na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Prednáška na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

NITRA: 25. apríla 2019 13.00 – 15.00 hod.

Miesto konania: Výskumné centrum AgroBioTech (VC ABT) v Nitre, kongresová sála

DNA Day je spojený s Prezentačným dňom Výskumného centra AgroBioTech. Ide o vedecké podujatie zamerané na propagáciu významu kľúčových objavov v odbore genetika a oboznámenie sa s významnými molekulárno-genetickými analýzami. Súčasťou podujatia bude prezentácia vedeckej práce vybraných laboratórií VC ABT.

Sekcia I: DNA Day
Nukleologenéza včasných embryí – František Strejček
Alergomika v službách moderného človekaJana Žiarovská
Kvantitatívna qPCR verzus digitálna droplet PCR v analýze génovej expresieVeronika Lancíková
Vedecké bádanie v genetických laboratóriách VC ABT ako ho (ne)poznáme – Veronika Fialková

Sekcia II: Od základných laboratórnych techník vo VC ABT až po aplikovaný výskum
Eukaryotická bunka – pohľad cez objektív mikroskopu (Požgajová M., Ďúranová H.)
Optická emisná spektrometria v environmentálnom priestore (Miškeje M., Árvay J., Štefániková J., Bilčíková J., Kováčik A.)

Plagát k podujatiu

V laboratóriu Výskumného centra AgroBioTech v Nitre

PREŠOV: Deň genetiky – „DNA day" 24. apríla 2019 od 9.00 do 15.00 

Miesto konania: Fakulta zdravotníckých odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Partizánska 1, aula č. 119

V tento deň sa uskutoční konferencia, ktorá má na programe nasledovné prednášky:

Genetické faktory ovplyvňujúce priebeh parodontitídydoc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Katedra dentálnej hygieny, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove

Inovatívne diagnostické metódyMgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, PhD., Lekárska fakulta, Laboratórium klinickej a molekulárnej genetiky, Univerzita Komenského Bratislava (Department of Pediatics, National Institute of Children ́s disease and Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava)

Geneticky podmienené orálne ochorenia a stavyMUDr. Mária Matuševská, MUDr. Tatiana Klamárová, PhDr. Alexander Kovaľ, PhD., Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny, Prešovská univerzita v Prešove
Genetické pozadie vzťahu obezity a osteoporózyAndrea Babejová, Jarmila Bernasovská, Mária Konečná, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Ischemická choroba srdca z pohľadu genetiky – Zuzana Gogaľová, Janka Poráčová, Katarína Hricová, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove, Nemocnica Košice-Šaca, Košice
Farmakogenetika osteoporózyMatúš Mathia, Iveta Boroňová, Soňa Mačeková, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Polymorfizmy kandidátnych génov zodpovedných za vývoj skloviny v etiológii zubného kazu – Zuzana Midová, Iveta Boroňová, Jarmila Bernasovská, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Genetické aspekty kardiovaskulárnych ochorení a dyslipoproteinémií – Hedviga Vašková, Janka Poráčová, Vincent Sedlák, Marta Blaščáková Mydlárová, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Postup genetického vyšetrenia v praxi dentálneho hygienika + praktická ukážka – Mgr. Lucia Hudáková, PhD., PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, PhDr. Alexander Kovaľ, PhD., PhDr. Michal Ferko, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny, Prešovská univerzita v Prešove

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: PriF UK v Bratislave

Výskumné centrum AgroBioTech 

Ilustračný obrázok: pixabay.com (geralt)

Ďalšie informácie o DNA DAY Slovakia: http://dnaday.sk/sk/domov/

Viac článkov o genetike od profesorky Evy Miadokovej na portáli VEDA NA DOSAH

Kvíz o DNA

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Bunková smrť, odborne nazývaná apoptóza, je pre človeka nielen užitočná, ale aj potrebná.
Zistite viac