Blahodarné účinky termálnej vody v Sklených Tepliciach

15. aug. 2019 • Zdravotné vedy

Blahodarné účinky termálnej vody v Sklených Tepliciach

V Sklených Tepliciach vyviera viacero termálnych prameňov. Termálna voda má teplotu od 37°C do 52,3°C. Na liečebné účely sa začala využívať už koncom 15. a začiatkom 16. storočia. Nachádza sa tam aj jaskynný parný kúpeľ „Parenica", ktorý je európskym unikátom. Termálna voda tečie z prameňov priamo do  bazénov, kde sa chemicky neupravuje a každý deň sa vymieňa. Svojim zložením je voda z prameňov predurčená na liečbu ochorení pohybového a nervového ústrojenstva.  

Klasifikácia minerálnej vody v Sklených Tepliciach

Prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, stredne termálna (horúca), neutrálna, hypotonická, síranová, vápenato-horečnatá so zvýšeným obsahom fluóru (1,38 mg/L). Najväčšie zastúpenie má horčík (113,39 mg/L) a vápnik (507,75 mg/L). Okrem týchto vzácnych minerálov obsahuje železo, draslík, bárium, lítium, sodík, amónium, stroncium, mangán a hliník. Teplota posudzovanej vody na zdroji je 52,1°C. Po ochladení je možné využívať ju na vonkajšiu aj vnútornú balneoterapiu – na celotelové i čiastkové kúpele, alebo aj na pitnú liečbu.

Indikačné zameranie pre vonkajšiu balneoterapiu: ochorenia pohybového aparátu a neurologické ochorenia. Indikačné zameranie pre pitnú liečbu (max. 300 – 1 500 ml/deň): doplnková liečba osteoporózy (fluorid a vápnik), prevencia caries (fluorid), funkčné poruchy motility čriev (sírany), dyskinézy žlčových ciest (sírany), poruchy v tvorbe pankreatických enzýmov (sírany), podporná liečba cukrovky (sírany), infekcie močových ciest (síran vápenatý), čiastočné denné krytie minerálov (fluór, vápnik, horčík).

Jaskynný parný kúpeľ „Parenica“ – európsky unikát

Jaskynný parný kúpeľ v Sklených Tepliciach „Parenica"

Jaskynný parný kúpeľ v Sklených Tepliciach „Parenica"

Jaskynný parný kúpeľ je jedinečný v celej Európe. Ide o prírodne vytvorenú jaskyňu s hypertermálnou minerálnou vodou a vysokým obsahom magnézia a kalcia. Liečivá voda s teplotou 42°C pôsobí blahodarne na pohybové ústrojenstvo. Procedúra pozostáva z 20 minútového pobytu v termálnom bazéne, nasleduje 20 minútový oddychový zábal v relaxačnej miestnosti. Počas celej procedúry je potrebné dodržiavať pitný režim. Jaskynný parný kúpeľ nie je vhodný pre osoby trpiace srdcovo-cievnymi ochoreniami, alebo vysokým krvným tlakom či kŕčovými žilami. Rovnako nie je vhodný pre deti do 12 rokov. 

Kúpeľ Márie Terézie

Kúpeľ Márie Terézie v Kúpeľoch Sklené Teplice

Kúpeľ Márie Terézie v Kúpeľoch Sklené Teplice

Termálny liečivý minerálny kúpeľ v novozrekonštruovanom bazéne v antickom štýle sa nachádza v Kúpeľnom dome Márie Terézie. Tento oddychový bazén je rozdelený na dve časti, pričom teplota vody v jednej časti je 37°C a v druhej časti 39°C. Liečivá termálna voda pôsobí blahodarne na pohybové ústrojenstvo. Pobyt v kúpeli trvá 20 minút, po kúpeli nasleduje oddychový zábal a relax. Vstup do kúpeľa Márie Terézie je povolený deťom od 8 rokov v doprovode dospelej osoby.

Banský termálny kúpeľ

Termálny minerálny kúpeľ s teplotou 34 – 36°C využívajú návštevníci kúpeľov na vodný telocvik. Vzhľadom na rozmery bazéna 8 x 7 m s hĺbkou 1,2 m je využívaný ako plavecký bazén. Vstup do Banského kúpeľa je povolený aj s deťmi od 3 rokov v doprovode dospelej osoby. V prípade mladšieho veku dieťaťa, je povolený vstup len na vlastné riziko.

Banský termálny kúpeľ v Kúpeľoch Sklené Teplice

Banský termálny kúpeľ v Kúpeľoch Sklené Teplice

Kde sa nachádzajú termálne pramene v Sklených Tepliciach?

Prameň Jozef – nachádza sa na „Pramennom vŕšku”. Pôvodne bol zachytený šachtou priamo na vývere. V rokoch 1948 – 1949 bola šachta prehĺbená vrtom do hĺbky 30,85 m. Prameň Jozef bol až do roku 1964 hlavným zdrojom termálnej vody v kúpeľoch. V súčasnosti sa voda z prameňa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z vrtov Zipser a Born a využíva sa na kúpeľné účely.

Prameň Irena – termálna voda vyviera na „Pramennom vŕšku”, v blízkosti šatní termálneho kúpaliska. Pôvodný výver nie je prístupný. Voda sa odvádza do spoločnej šachty s prameňmi Viera a Rudolf. V letných mesiacoch sa využíva pre sprchy na letnom kúpalisku.

Prameň Ľudový – termálna voda vyviera na južnom úpätí „Pramenného vŕšku”. Voda je zachytená betónovou šachtou, z ktorej je upravený preliv pomocou PVC trubky. Na prelive je možný odber na pitie. Voda je teplá 48 – 51°C.

Prameň Viera – termálna voda vyviera na „Pramennom vŕšku”, v blízkosti šatní termálneho kúpaliska. Pôvodný výver nie je prístupný. Voda sa odvádza do spoločnej šachty s prameňmi Irena a Rudolf. V letných mesiacoch sa využíva pre sprchy na letnom kúpalisku.

Prameň Rudolf – termálna voda vyviera na „Pramennom vŕšku” v blízkosti šatní termálneho kúpaliska. Pôvodný výver nie je prístupný. Voda je odvádzaná do spoločnej šachty s prameňmi Viera a Irena. V letných mesiacoch sa využíva pre sprchy v letnom kúpalisku.

Prameň Banský – na prameni termálnej vody je postavený liečebný dom „Banský kúpeľ”. Termálna voda z prameňa vyviera priamo v bazéne liečebného domu. Používa sa na rehabilitačné účely (vonkajšia balneoterapia).

Prameň Vojtech – termálna voda vyviera cca 20 m južne od budovy liečebného domu „Banský kúpeľ”. Je zachytená šachtou a potrubím odvedená do „ústredného kúpeľa”. Používa sa na rehabilitačné účely.

Prameň Zipser ST–1 – vrt termálnej vody bol vybudovaný v rokoch 1964 – 1965. Nachádza sa v kúpeľnom areáli v doline potoka Teplá. Voda z vrtu sa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z prameňa Jozef a vrtu ST-2 Born. Využíva sa na kúpeľné účely (vonkajšia balneoterapia).

Prameň Born ST–2 – vrt termálnej vody sa nachádza na „Pramennom vŕšku”, cca 20 m južne od prameňa Jozef. Voda z vrtu sa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z prameňa Jozef a vrtu ST–2 Zipser. Využíva sa na kúpeľné účely – na vonkajšiu i vnútornú balneoterapiu.

Teplý prameň – prameň teplej minerálnej vody vyviera vo dvore domu č. 7 v Sklených Tepliciach. Je zachytený betónovou šachtou. Vyteká prelivovou oceľovou rúrkou do potoka. Prameň sa využíva v domácnosti.

Šesť z uvedených prameňov využívajú Kúpele Sklené Teplice.

Ďalšie pramene: Prameň Ľudovít, Prameň Vilma, Vrt ST–4 a Vrt ST–5 sa v súčasnosti nevyužívajú.

Kúpeľný dom Goethe v Sklených Tepliciach

Kúpeľný dom Goethe v Sklených Tepliciach

Z histórie termálnych kúpeľov

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice patria k najstarším kúpeľom na Slovensku. Sklené Teplice ležia na úpätí Štiavnických vrchov, v nadmorskej výške 400 m, v idylickej lesnatej doline, ktorou preteká potok Teplá. Výskyt termálnych prameňov bol považovaný za najväčšiu prírodnú zvláštnosť. Termálne vody vyvierali na blízkom vŕšku z travertínového pokrovu. Z viacerých prameňov boli dva najvýznamnejšie – jeden mal vodu príjemne teplú a druhý horúcu. Ďalšou prírodnou zvláštnosťou bol skalný či jaskynný kúpeľ „Parenica“. 

Sklené Teplice boli známe ako kúpeľné miesto v 16. storočí, keď ich v roku 1549 známy vedec Juraj Wernher opísal vo svojej balneografii. Postupne ich vlastnili rôzni feudálni majitelia. Koncom 17. storočia vymrel rod Lippayovcov a celý kúpeľný majetok pripadol štátu. Kúpele sa dostali do správy Banského úradu v Banskej Štiavnici, ktorý sa nemalou mierou zaslúžil o výstavbu kúpeľných budov a liečebné využitie minerálnych prameňov.

Prvý rozbor termálnych vôd v obci urobil až v 18. storočí významný vedec Karol Otto Moller. Pôsobil ako kúpeľný lekár v Sklených Tepliciach a predovšetkým za svoje objavy v medicíne dostal prezývku „slovenský Hipokrates". Chýrne kúpele lákali mnohých odborníkov a cestovateľov. Navštívil ich aj známy anglický cestovateľ Edward Brown, nemecký mineralóg a botanik Brückmann i slovenský učenec Matej Bel. Kúpele v roku 1866 odkúpil murársky majster Jozef Gasparetz z Uľanky. Rodina Gasparetzová vlastnila kúpele až do vydania Benešových dekrétov.

Využívanie termálnych prameňov v súčasnosti

 Na území Sklených Teplíc sa nachádza 14 prameňov s teplotou od 37°C do 52,3°C. Pre potreby miestnych kúpeľov sa využíva polovica z nich. Hĺbkové vrty (do hĺbky 1600 m) sú najvýznamnejšími prameňmi vulkanického pásma. Termálna voda z prameňov je síranová vápenato-horečnatá, stredne mineralizovaná, hypotonická. Používa sa najmä pri ochoreniach a poškodeniach pohybového ústrojenstva, pri poúrazových stavoch, po operáciách medzistavcovej platničky, výmene kĺbov, artritíde, osteoporóze a reumatických ochoreniach.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroj: www.kupele-skleneteplice.sk/sk/kupele

www.kupele-skleneteplice.sk/sk/kupelny-dom-goethe

www.sklene-teplice.sk/historia.phtml?id3=24920

Hore
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mikrobiológia je vedný odbor, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy a nebunkové mikroorganizmy.
Zistite viac