Ako inteligentné technológie zasahujú do života človeka?


Ako inteligentné technológie zasahujú do života človeka?

Informačné a komunikačné technológie nie sú fenoménom konca 20. storočia. Spracovanie informácií a komunikácia zohrávali v živote človeka a spoločnosti vždy dôležitú úlohu. Je o tom presvedčený prorektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Rôzne informačné a komunikačné technológie umožňovali podľa neho človeku a spoločnosti zdokonaliť a rozšíriť možnosti komunikácie a spracovania informácie, a tým sa lepšie prispôsobovať meniacim sa podmienkam a aj do nich aktívne zasahovať.

Prorektor Olejár uvádza, že informačné a komunikačné technológie, ktoré sa objavili v druhej polovici 20. storočia, sa však od predchádzajúcich líšia:

  • digitálnym kódovaním informácie;
  • používaním tých istých komunikačných kanálov na prenos informácie rôzneho účelu a charakteru;
  • využívaním počítačov na automatizované spracovanie informácie.

„Ich vznik, ale najmä masové rozšírenie umožnila digitálna revolúcia, objav tranzistora a vývoj integrovaných obvodov v druhej polovici 20. storočia. Tá poskytla technické riešenie, ktoré Babbageovi v 19. storočí pre realizáciu jeho analytického stroja (univerzálneho programovateľného počítača) chýbali. Umožnila sa tak hromadná výroba výkonných a cenovo dostupných počítačov, a to nielen veľkých sálových počítačov, ale aj osobných počítačov. Vďaka tomu, že osobné počítače mali dostatočnú pamäťovú kapacitu a výpočtový výkon, bolo možné vybaviť ich aplikačnými programami, s ktorými dokázali pracovať aj laici bez znalosti programovania,“ uvádza odborník.

Počítače boli podľa neho okamžite použiteľné na riešenie bežných administratívnych prác, vedenie účtovníctva, spracovanie textov, hranie hier; jednoduché aplikácie a pripojenie počítačov na internet umožňovalo využívaťilustračné foto /CD/ elektronickú poštu, ale aj vznik diskusných fór a platforiem pre odbornú spoluprácu. „Digitálne kódovanie zvuku a obrazu skoro dosiahlo potrebnú kvalitu a digitálne prehrávače nahradili walkman-y, CD gramofónové platne a magnetofónové pásky. Podobne digitálne fotoaparáty v priebehu pár rokov nahradili klasické a keď sa na to vytvorili technické podmienky, analógové vysielanie televízie nahradilo digitálne. Informačné a komunikačné technológie skoro prekročili rámec tradičných aplikácií a začali sa presadzovať aj v iných oblastiach.“

Typickou je podľa doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. mobilná komunikácia; z prvých mobilných telefónov, z ktorých bolo možné akurát telefonovať a posielať textové správy, sa v priebehu 20 rokov vyvinuli multimediálne zariadenia s množstvom funkcií, hier, digitálnym fotoaparátom, záznamníkom, kamerou, prehrávačom hudby, navigátorom, internetovým prehliadačom a pod. „Nízka cena výkonných procesorov umožnila zakomponovať ich do bežných zariadení – áut, domácich spotrebičov a posunúť tak ich funkcionalitu na inú úroveň. Počítač riadi osvetlenie a vykurovanie inteligentnej budovy, senzory na smetných nádobách monitorujú, kedy je potrebné kontajnery vyprázdniť. Na oddelení intenzívnej medicíny zabudovaný počítač v kardiostimulátore monitoruje tep pacienta a v prípade potreby ho upraví, iný počítač sleduje a upravuje jeho dýchanie, ďalšie počítače riadia lineárne dávkovače na podávania liekov, dialýzu a pod. Podobné aplikácie informačných a komunikačných technológií nachádzame dnes prakticky na každom kroku.“

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave ďalej uvádza, že aj keď používateľ inteligentných zariadení nemusí byť informatik alebo elektrotechnik a tvorcovia týchto zariadení sa snažili vytvoriť intuitívne používateľské rozhrania, efektívne využívanie možností, ktoré prinášajú digitálne informačné a komunikačné technológie si vyžaduje zmeny tradičných procesov. „Asi najzávažnejšie zmeny vyplývajú z oddelenia informačného obsahu a materiálneho nosiča. Toto oddelenie je základom efektívnosti digitálnych technológií, pretože umožňuje prenášať informáciu rýchlosťou svetla a na terabajtovom prenosnom disku umiestniť milión kníh. Na druhej strane, konečným používateľom informácie je človek a jeho schopnosť prijímať a spracovávať informácie sa nejako výrazne nezmenila. Informačné a komunikačné technológie sú nástrojom na spracovanie informácie, ale učenie (transformácia informácie na poznanie) je psychicko-fyziologický proces, ktorý sa informačnými a komunikačnými technológiami dá podporiť, ale nedá nahradiť.“

Človek môže mať vďaka informačným a komunikačným technológiám k dispozícii milióny kníh, ale koľko z nich dokáže prečítať a koľko z prečítaného aj pochopí a premení na poznatky, ktoré je schopný aj využívať?, pýta sa v závere doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

 

Informácie poskytol: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Množstvo zaujímavých informácií na tému Odvrátená tvár informačnej spoločnosti odznelo aj počas prednášky prorektora Univerzity Komenského pre informačné technológie doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. Hovorilo sa okrem iného aj o kľúčovej úlohe informačných a komunikačných technológií vo vývoji ľudskej spoločnosti, závislosti ľudskej spoločnosti od inteligentných technológií, negatívnych dopadoch informatizácie spoločnosti, ako sa účinne brániť proti existujúcim hrozbám; tiež vzniku novej interdisciplinárnej vednej oblasti – informačnej bezpečnosti či o úlohách univerzity v informačnej bezpečnosti.

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Určovanie rodokmeňa analýzou kolagénových vlákien môže uľahčiť štúdium dávno vyhynutých organizmov.
Zistite viac