Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Fašiangy a pôst našich predkov

Alžbeta Králiková

Tak ako Vianoce či Veľká noc, aj fašiangy a pôst mali neodmysliteľné miesto v životoch našich predkov.

Banner k podcastu o našich predkoch v čase fašiangov. Zdroj: CVTI SR

Banner k podcastu Veda na dosah na tému fašiangy. Zdroj: CVTI SR

Obdobia, ktoré dnes nevnímame tak výrazne, ako tomu bolo kedysi, sprevádzali mnohé tradície, zvyklosti a obyčaje, na ktoré naši predkovia nedali dopustiť, či už išlo o úpravu jedálnička, alebo časového rozvrhu prác.

Menované obdobia roka vnímali odlišne aj z duchovného hľadiska, pričom nehovoríme iba o kresťanskom prežívaní sviatkov, ale aj o rôznych pohanských rituáloch alebo sledovaní prírodných zmien. Na tému fašiangov a pôstu v životoch našich predkov v podcaste Veda na dosah rozprávala historička a etnologička Katarína Nádaská.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD., vyštudovala odbor história – etnológia na FF UK v Bratislave a pracuje v ňom dodnes. V roku 1997 obhájila titul PhD. Pôsobila ako vedeckovýskumná pracovníčka na FF UK, pedagogicky pôsobila na UCM v Trnave, UKF v Nitre a FF UK v Prahe. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, napríklad na Viedenskej univerzite, Univerzite Regensburg či Jagelovskej univerzite v Krakove.

Pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná pracovníčka v archíve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí.

Je autorkou a spoluautorkou množstva monografií, napríklad Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch, Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska, Čerti, bosorky a iné strašidlá a iné. Získala ocenenie Rytier dobrej knihy (2017), je držiteľkou ceny Verejné ocenenie mestskej časti Bratislava-Ružinov za rozvoj a popularizáciu vedy (2017). Udelili jej aj Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku (2018).

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky