Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Kuchyňa neskorého stredoveku

VEDA NA DOSAH

Známa etnologička Katarína Nádaská v prednáške rozpráva o tom, ako sa varilo, stolovalo a jedlo v stredoveku.

 

Stredoveká kuchyňa nebola vôbec chudobná na suroviny. Bola pestrofarebná a požívalo sa v nej mnoho takých zložiek potravy, ktoré dnes už nenájdeme a možno ani o nich nevieme. Stredovekí kuchári nepoznali veľa ingrediencií, ktoré v súčasnosti považujeme za prirodzené a bežné.

Čo jedli naši predkovia v stredoveku? Ako sa stravovala šľachta? Ako sa stolovalo a aké pravidlá stolovania platili v tomto období? V prednáške sa dozviete aj to, z akých receptov sa pripravovali pokrmy a koľko bolo zvyčajne chodov na hradných hostinách. Katarína Nádaská predstaví pestrý a tradičný stredoveký jedálny lístok nielen pre gurmánov, ale pre všetkých.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD., vyštudovala odbor história – etnológia na FF UK v Bratislave a pracuje v ňom dodnes. V roku 1997 obhájila titul PhD. Pôsobila ako vedeckovýskumná pracovníčka na FF UK, pedagogicky pôsobila na UCM v Trnave, UKF v Nitre a FF UK v Prahe. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, napríklad na Viedenskej univerzite, Univerzite Regensburg či Jagelovskej univerzite v Krakove. Pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislavy aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako odborná pracovníčka v archíve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí.

Katarína Nádaská je autorkou a spoluautorkou množstva monografií, napríklad Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch, Dejiny slovenskej etnológie, Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre, Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska, Nová religiozita, Čerti, bosorky a iné strašidlá, Rok v slovenskej ľudovej kuchyni, Farby, chute a vône Slovenska, V Choči je naisto čosi a Afrodiziaká v slovenskej kuchyni.

Je tiež spoluautorkou 6 regionálnych monografií a série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie, autorkou 120 vedeckých štúdií a vyše 200 popularizačných článkov. Získala ocenenie Rytier dobrej knihy (2017), je držiteľkou ceny Verejné ocenenie mestskej časti Bratislava-Ružinov za rozvoj a popularizáciu vedy (2017) a udelili jej aj Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku (2018).

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky