Značka: UPJŠ v Košiciach

Banner k SlovakiaTech Forum-Expo 2023. Zdroj: SlovakiaTech

Košice po piaty raz ožijú inováciami na SlovakiaTech Forum-Expo 2023

Návštevníkov a návštevníčky podujatia čakajú zaujímavé prezentácie, prednášky a aktivity v duchu hesla: AI revolution is here.

| VEDA NA DOSAH

Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa v utorok uskutoční Európsky deň jazykov

Do podujatia sa zapojí bezmála tristo žiakov a študentov základných a stredných škôl z Košického a Prešovského kraja.

| VEDA NA DOSAH

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prebieha hravé vzdelávanie

Denný detský tábor Univerzita bez hraníc chce hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí.

| VEDA NA DOSAH

V Košiciach otvorili novú edukačnú bylinkovú záhradu aj pre nevidiacich návštevníkov

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach vybudovali prvú bylinkovú záhradu prispôsobenú imobilným a zrakovo postihnutým návštevníkom.

| VEDA NA DOSAH

Nová zberateľská eurominca pripomína 100. výročie prvej transfúzie krvi na Slovensku

Priekopníkom tohto život zachraňujúceho medicínskeho výkonu bol profesor Ján Kňazovický.

| VEDA NA DOSAH

Máte problémy so spánkom? Vyplňte dotazník a zapojte sa do prieskumu

Respondenti, ktorí dosiahnu patologické skóre, získajú kompletnú diagnostiku v Spánkovom laboratóriu Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice.

| VEDA NA DOSAH

Medzi výskumným prostredím univerzity a holdingovou spoločnosťou vzniklo unikátne partnerstvo

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nadväzuje na historicky prvý prevod duševného vlastníctva.

| VEDA NA DOSAH

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorili nové špičkové laboratórium

Svojou úrovňou a svojím vybavením sa zaradí medzi laboratóriá európskeho i svetového významu.

| VEDA NA DOSAH

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach sa opäť stane domovom exotických motýľov

Jedinečná výstava s názvom Motýle exotických trópov potrvá do 2. júla.

| VEDA NA DOSAH

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa uskutočnilo prvé regionálne kolo Botanikiády

Žiaci si overili teoretické vedomosti a riešili problémové úlohy v praxi na šiestich stanovištiach.

| VEDA NA DOSAH