Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň zdravia 2024 nám pripomína aj význam prevencie

Zuzana Šulák Hergovitsová

Ľudia si môžu dať bezplatne skontrolovať svoj zdravotný stav v poradenských centrách regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Ilustrácia organizácie WHO k Svetovému dňu zdravia s mottom Moje zdravie, moje právo. Zdroj: WHO

Ilustrácia organizácie WHO k Svetovému dňu zdravia s mottom Moje zdravie, moje právo. Zdroj: WHO

To, že máme len jedno zdravie a mali by sme sa oň aktívne starať, nám každoročne 7. apríla pripomína Svetový deň zdravia už od roku 1950. Vyhlásený bol Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO pri príležitosti jej vzniku v roku 1948.

Moje zdravie, moje právo

Zároveň tento deň vyzdvihuje aj snahu WHO zlepšovať prístup zdravotnej starostlivosti pre ľudí na celom svete. Týka sa to najmä oblastí zasiahnutých konfliktmi, vojnami a chudobou, v ktorých je nevyhovujúca zdravotná infraštruktúra.

Najmenej 140 krajín má ukotvené právo na zdravie vo svojej ústave, pre milióny ľudí je však toto právo stále nedostupné. WHO

Motto tohtoročného Svetového dňa zdravia 2024 preto znie: Moje zdravie, moje právo. Ústrednou myšlienkou je presadzovať právo všetkých ľudí vo svete na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a informáciám, pitnej a hygienicky vyhovujúcej vode, základným potravinám, ku kvalitnému bývaniu, k slušnému a bezpečnému pracovnému a životnému prostrediu.

Bez prístupu k vyhovujúcej zdravotnej starostlivosti

Podľa WHO má „najmenej 140 krajín ukotvené právo na zdravie vo svojej ústave, pre milióny ľudí je však toto právo stále nedostupné“.

Krajiny neprijímajú a neuvádzajú do praxe zákony, ktoré by ich obyvateľom zabezpečili právo na prístup k zdravotnej starostlivosti. Až 4,5 miliardy ľudí – viac ako polovica svetovej populácie – nemalo v roku 2021 prístup k základným zdravotným službám.

Nutnosť investovať do zdravotníctva

WHO preto vyzýva vlády jednotlivých krajín, aby investovali do zdravotníctva. V mnohých krajinách je zdravotníctvo podfinancované. Podľa WHO je na rozšírenie primárnej zdravotnej starostlivosti v krajinách s nízkymi a so strednými príjmami celosvetovo potrebných ďalších 200 až 328 miliárd dolárov ročne.

Dni otvorených dverí v poradniach

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2024 organizujú regionálne úrady verejného zdravotníctva SR od 8. 4. do 30. 4. 2024 dni otvorených dverí v poradniach zdravia a ďalšie aktivity pre verejnosť. Podrobnejšie informácie o aktivitách jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú uvedené na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Okrem aktivít určených pre širokú verejnosť budú odborníci z regionálnych úradov realizovať aj prednášky pre deti na základných školách a pre seniorov, ako aj výjazdové konzultácie a vyšetrenia pracovných kolektívov vo firmách a na úradoch.

Aké služby ponúkajú poradne zdravia?

Konzultácie a vyšetrenia sú pre verejnosť dostupné i mimo aktivít v rámci Svetového dňa zdravia. Každý záujemca, ktorý by sa rád dozvedel viac o svojom zdraví, je v bezplatných poradenských centrách zriadených pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vítaný počas celého roka.

Odborníci poradenských centier ochrany a podpory zdravia v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva pomáhajú ľuďom rozpoznávať zdravotné riziká, a tak predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb.

Poradne zdravia sa zameriavajú najmä na prevenciu:

  • srdcovo-cievnych ochorení (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda),
  • ochorení látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov),
  • nádorových ochorení.

Činnosť poradenských centier nie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, avšak služby poskytované klientovi sú bezplatné.

Poradenstvo so zameraním na prevenciu je dostupné osobám starším ako 18 rokov. Vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života, a následného stanovenia osobného rizikového skóre.

Zdroj: WHO, www.weltgesundheitstag.de, ÚVZ SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky