Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň vody 2024 sa nesie v duchu využitia vody pre mier

VEDA NA DOSAH

Každý rok si 22. marca pripomíname význam vody pre život na Zemi a to, že si ju musíme vážiť a nesmieme ňou plytvať.

Deti naberajúce pitnú vodu do bandasiek v tábore pre sýrskych utečencov v Jordánsku.

Deti naberajúce pitnú vodu do bandasiek v tábore pre sýrskych utečencov v Jordánsku. Zdroj: Wikimedia Commons

Vode sa hovorí aj modré zlato, pretože v mnohých oblastiach sveta je jej žalostne málo. Problém jej nedostatku v dôsledku sucha ešte znásobujú vojny a napätá geopolitická situácia. Aj dnes žijú na svete miliardy ľudí bez prístupu k čistej a vyhovujúcej vode. Svetový deň vody nám každoročne 22. marca pripomína, že voda je vzácna, musíme si ju vážiť a nesmieme ňou plytvať.

Právo na vodu

Prístup k pitnej vode je základom zachovania verejného zdravia. Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) z roku 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv“.

Ľudské právo na prístup k vode znamená, že každý má mať prístup k bezpečnej, vyhovujúcej a cenovo dostupnej vode v dostatočnom množstve na osobnú spotrebu a domáce použitie.

Voda a klimatická kríza

Na jednej strane sužujú svet nedostatok vody a suchá, na strane druhej silné dažde a povodne. Pociťujeme dôsledky klimatickej krízy, medzi ktoré patrí aj nedostatok vody.

  • Približne 74 percent prírodných katastrof v rokoch 2001 až 2018 súviselo s vodou. Odborníci očakávajú, že frekvencia a intenzita takýchto udalostí sa bude zmenou klímy len zvyšovať.
  • Prírodné katastrofy môžu zničiť alebo kontaminovať celé zásobníky vody, čím sa zvyšuje riziko vzniku pandémií cholery či týfusu.
  • Rastúce teploty majú vplyv na vznik smrteľných patogénov v sladkovodných zdrojoch, čím sa táto voda stáva nebezpečnou na pitie.
  • Choroby súvisiace s vodou a hygienou sú jednou z hlavných príčin úmrtí u detí mladších ako 5 rokov.
  • Každý deň zomiera viac ako 1 000 detí mladších ako 5 rokov na ochorenia spojené s nedostatkom vody, sanitáciou a hygienou.
  • V oblastiach s extrémne obmedzenými vodnými zdrojmi narastá takzvaný vodný stres a zvyšujú sa požiadavky na vodu, čo vedie následne ku konfliktom.

Voda za mier

Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, tému Svetového dňa vody. Tá zodpovedá súčasnej alebo budúcej výzve. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je Voda za mier (Water for Peace).

„Spojme svoje sily a spravme všetko pre to, aby sa voda stala hnacou silou pre spoluprácu, harmóniu a stabilitu. Pomôžeme tak vytvoriť svet mieru a prosperity pre všetkých.“ António Guterres

Originálny motív k téme Voda za mier Svetového dňa vody 2024.

Originálny motív k téme Voda za mier Svetového dňa vody 2024. Zdroj: United Nations

Naliehavé posolstvo Svetového dňa vody 2024 vyjadruje aj úryvok zo správy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa: „Voda za mier je témou tohtoročného Svetového dňa vody. Dosiahnutie tohto cieľa závisí od oveľa väčšej spolupráce. V súčasnosti sa o vodné zdroje delí 153 krajín. Len dvadsaťštyri z nich však oznámilo, že v súvislosti so všetkou spoločnou vodou uzavrelo dohody o spolupráci. Musíme urýchliť snahy o cezhraničnú spoluprácu. Vyzývam všetky krajiny, aby sa pripojili k Dohovoru OSN o vode, ktorý podporuje udržateľné riadenie spoločných vodných zdrojov, a aby ho uplatňovali.“

Svetový deň vody

História Svetového dňa vody sa začala písať na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v novembri v roku 1992 v brazílskom Riu de Janeiro. Prijatím rezolúcie č. 47/194 bol 22. marec stanovený ako Svetový deň vody, ktorý slávime od roku 1993.

Najviac ohrozené sú deti

Hoci sa nedostatok vody týka všetkých ľudí tejto planéty, jej nedostatok pociťujú najmä deti a ich rodiny žijúce v zraniteľných komunitách ohrozených vojnami, chudobou a hladom. Čelia dvojitému problému: nedostatku vody a taktiež nízkej úrovni vodohospodárskych služieb. Práve preto sú tieto komunity zvlášť ohrozené klimatickými zmenami a prírodnými katastrofami či vojenskými konfliktmi.

Každé tretie dieťa

Vo svete blahobytu znie až neuveriteľne, že nedostatkom pitnej vody trpí každé tretie dieťa na svete. Taká je realita podľa najnovšej analýzy UNICEF, ktorá vo viac než 193 krajinách sveta zabezpečuje deťom prístup k pitnej vode a hygiene a šíri osvetu. Pôsobí aj v krízových regiónoch, či už ide o ozbrojené konflikty, prírodné katastrofy, alebo humanitárne a ekonomické krízy.

V dôsledku nedostatku vody žije na svete 739 miliónov detí v ohrození či extrémnom ohrození. Len v desiatich afrických krajinách – Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Pobrežie Slonoviny, Guinea, Mali, Niger, Nigéria a Somálsko – sa tento problém bytostne dotýka 190 miliónov detí.

V oblastiach ozbrojených konfliktov umiera trikrát viac detí na akútne hnačkovité ochorenia a choroby spôsobené nevyhovujúcou vodou než na priame dôsledky bojov a násilia.

Zdroj: United Nations, UNICEF Deutschland, Veda na dosah

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky