Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Daniel a Samuel Furkovci: Chceme, aby prístroj QUANTUM zostal na Slovensku a v budúcnosti bol dostupný pre všetkých

Zuzana Šulák Hergovitsová

Bratia Furkovci o analyzátore tekutín, spolupráci s Kubou, typoch rakoviny, ktoré dokáže prístroj detegovať, či skúsenostiach z africkej Kene.

Bratia Furkovci a ich prístroj QUANTUM. Zdroj: Daniel Furka

Bratia Daniel a Samuel Furkovci (zľava) a ich prístroj QUANTUM. Zdroj: Daniel Furka

Vedci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave bratia Mgr. Daniel Furka, PhD., a Mgr. Samuel Furka, PhD., vyvinuli analyzátor tekutín QUANTUM, ktorý dokáže zo vzorky moču a iných telesných tekutín odhaliť takmer 40 ochorení, medzi inými cukrovku, poškodenie niektorých orgánov či onkologické ochorenia. Na vývoji prístroja pracovali 11 rokov a stále ich čaká veľa práce.

Veria, že prístroj bude v budúcnosti pomáhať aj všeobecným lekárom v ambulanciách na Slovensku, čím sa urýchli diagnostika a zlepší sa komfort pacienta. Prínos ich metódy spočíva v tom, že vďaka prístroju dokážu získať relevantné výsledky mimoriadne rýchlo, kým na niektoré vyšetrenia sa čaká aj niekoľko týždňov.

Najprv však prístroj uvedú do prevádzky v africkej Keni, kde sú ľudia vďační za každú zmysluplnú pomoc. Pred časom tam v spolupráci s agentúrou SlovakAid implementovali pľúcne ventilátory, od mája tam bude pomáhať miestnym zdravotníkom analyzátor tekutín QUANTUM.

V lokalite, kde sme implementovali pľúcne ventilátory, majú ľudia celkom iné starosti. (…) Aj preto chceme naďalej spolupracovať s našimi kenskými kolegami a zlepšiť možnosti a zdravotné kapacity regiónu.

V rozhovore pre portál VEDA NA DOSAH mladí vedci okrem iného priblížili, ako vidia budúcnosť prístroja v podmienkach slovenského zdravotníctva, aká bola spolupráca s kolegami z ďalekej Kuby, ktoré choroby dokáže prístroj detegovať či aké skúsenosti a dojmy si odniesli z pracovných pobytov v africkej Keni.

Analyzátor tekutín pomáha odhaliť ochorenia zo vzoriek moču a krvi. Plánujete ho predstaviť v africkej Keni, kde by mal v teréne pôsobiť rok. Vidíte možnosť, že by sa váš analyzátor tekutín uplatnil aj v diagnostike na Slovensku?

Áno, samozrejme. Je pre nás absolútne kľúčové, aby tento prístroj v budúcnosti pomáhal s diagnostikou práve v našej krajine. To je zároveň aj dôvod, prečo sme zostali pracovať vo vede na Slovensku. Preto zatiaľ nereagujeme na množstvo ponúk zo zahraničia.

Denne cestujeme do práce električkami a veľké časti vlastných výplat investujeme do súčiastok a chemikálií.

Je však dôležité využiť všetky príležitosti na zlepšenie a testovanie prístroja. S kolegami z Kene, Kuby a Kanady máme dlhodobé skúsenosti a spolupráce. V Keni sme dokonca v minulosti budovali v rámci projektu zavedenia pľúcneho ventilátora zdravotné kapacity (podpora agentúry SlovakAid), preto je vhodné využiť skupinový potenciál. Predpokladáme, že tento postup zrýchli implementáciu prístrojov QUANTUM aj v Európe vrátane SR.

Čaká nás však ešte veľa práce, ktorá sa odvíja i od štátnych dotácií, preto oceňujeme postupné zlepšovanie grantového financovania v krajine.

Zahraniční investori nás pritom kontaktujú prakticky na dennej báze. My sa však stále snažíme, aby prístroj zostal ako slovenský výrobok na Slovensku a aby bol v budúcnosti dostupný pre všetkých. Denne tak cestujeme do práce električkami a veľké časti vlastných výplat investujeme do súčiastok a chemikálií.

Píšete, že ste na prístroji pracovali s kolegami z Kanady, Japonska, z rôznych krajín Európy, ale aj z ďalekej Kuby. Ako ste sa dostali k spolupráci s Kubou? Kedysi sa hovorilo, že zdravotníctvo na Kube je na veľmi dobrej úrovni. Aké sú vaše pracovné skúsenosti s kubánskymi kolegami?

Nakoľko sa tematike, ktorú riešime, venuje len niekoľko tímov na svete, bolo nutné sa s nimi skontaktovať. Po prvýkrát sme s bratom na Kubu vycestovali za vlastné peniaze. Cez email sme si dohodli stretnutia v rôznych nemocniciach a na univerzite. Cestu sme si zaplatili z doktorandského štipendia.

Udržujeme s Kubou úzke pracovné i priateľské vzťahy. Často nás nasmerujú alebo vyriešia problémy, nad ktorými sedíme celé týždne. Platí to aj naopak.

Po prílete sme boli prekvapení kvalitou práce, ktorú Kubánci odviedli. Spoznali sme veľa šikovných a milých vedcov a lekárov. Ukázali sme im prvú verziu nášho prístroja a ako funguje (čierna škatuľka na fotografii).

Prvá a posledná verzia analyzátora tekutín.

Prvá a posledná verzia analyzátora tekutín. Zdroj: Daniel Furka

Následne nás pozvali na konferenciu v Havane, kde sme prístroj prezentovali pred kolegami z celého sveta, z ktorej vzišla prakticky celá naša ďalšia spolupráca. Na konferencii sme sa zoznámili napríklad s profesorom Jeanom-Pierrom Sauvagom (Francúzsko), nositeľom Nobelovej ceny za chémiu, s ktorým sme dodnes v kontakte a ktorého práca je pre nás veľkou motiváciou. Od tejto konferencie udržujeme s Kubou úzke pracovné i priateľské vzťahy. Často nás nasmerujú alebo vyriešia problémy, nad ktorými sedíme celé týždne. Platí to aj naopak.

Bratia Furkovci spolu s kolegyňou počas konferencie v kubánskej Havane.

Bratia Furkovci spolu s kolegyňou počas konferencie v kubánskej Havane v roku 2015, na ktorej prezentovali prístroj QUANTUM. Zdroj: Daniel Furka

Ktoré typy onkologických ochorení dokážete pomocou prístroja odhaliť? A nakoľko je diagnostika pomocou prístroja presná?

Aktuálne vieme rozlíšiť niekoľko typov ochorení. Z dôvodu ochrany duševného vlastníctva predstavíme celú škálu až v máji.

Ako príklad uvediem niektoré tumory hrubého a tenkého čreva, adenokarcinóm pankreasu, onkologické ochorenia močového ústrojenstva, obličkovej platničky a iné. Onkologické ochorenia však nie sú jedinou doménou našej diagnostiky pomocou prístroja QUANTUM.

Mohol by sa prístroj uplatniť napríklad i pri skríningu novorodencov?

Tejto tematike sme sa zatiaľ nevenovali, ale charakter fungovania jednoznačne ukazuje, že existuje využitie aj v tomto smere.

V reportáži pre RTVS ste uviedli, že sa prístroj postupne učí odhaľovať presnejšie príznaky aj sám. Zatiaľ je teda samotné vyhodnotenie na lekárovi? Vyžaduje si používanie prístroja špeciálne zaškolenie?

Snažíme sa prístroj postupne ladiť tak, aby nevyžadoval žiadne zaškolenie, iba stlačenie jedného meracieho tlačidla. Následne ponúkne prístroj po meraniach návrhy ochorení ako zoznam s percentuálnou pravdepodobnosťou, s akou stanovil určité vzory polyrozmerného signálu. Toto usmerní lekára. Samozrejme, aj iné diagnostické metódy fungujú tak, že lekára usmernia a navigujú. Vždy je teda rozhodujúce stanovisko lekára.

Obrovský prínos našej metódy spočíva v tom, že na niektoré konvenčné vyšetrenia sa čaká aj niekoľko týždňov, zakiaľ čo v našom prípade vieme doručiť relevantné výsledky rádovo v sekundách. Samozrejme, keď náš prístroj ponúkne zhodu s ochorením na úrovni 10 percent, znamená to, že ochorenie nie je pravdepodobne prítomné. Ak však nájde zhodu na úrovni 95 percent, ochorenie je prítomné a treba zvážiť ďalší diagnostický alebo terapeuticky postup.

Zaujalo ma, že oklieštená verzia prístroja by mohla pomôcť tiež pri analýze kvality pitnej vody v odľahlých lokalitách severnej Kene. Ako to funguje?

Perfektná otázka (smiech). Zároveň veľmi dôležitá. Voda je vo svojej zjednodušenej forme kvapalina, tekutina. V prírodnej forme je to koloidná zmes iného zloženia ako krv alebo moč. Preto je prístrojom možné analyzovať aj vodu. Nakoľko však netreba využiť jeho biosenzorickú jednotku, voláme to oklieštená verzia. Taktiež platí, že existujú prípady, keď nedôjde k správnej diagnostike, avšak falošná pozitivita, negativita alebo neschopnosť stanoviť čistotu vody je porovnateľná so zložitými a zdĺhavými metódami analýzy vody.

V minulosti ste už do Kene implementovali pľúcny ventilátor zo špeciálneho antibakteriálneho materiálu. Ako prebiehala spolupráca s odborníkmi v Keni? Dá sa povedať, že vám Keňa prirástla k srdcu a tešíte sa na návrat do tejto krajiny?

Áno, Keňa nám prirástla k srdcu. Keď niekde budujete zdravotnú kapacitu a vidíte ľudí, ktorí potrebujú bezodkladnú pomoc, nedá sa to porovnať s ničím podobným. U nás riešime, akú si kúpime značku jogurtu, či takú alebo onakú.

Daniel a Samuel Furka s kenským kolegom počas implementácie pľúcneho ventilátora v Keni.

Daniel a Samuel Furkovci (zľava) s kenským zdravotníkom počas implementácie pľúcneho ventilátora v Keni. Zdroj: Daniel Furka

V lokalite, kde sme implementovali pľúcne ventilátory v spolupráci s agentúrou SlovakAid, majú ľudia celkom iné starosti. Trápi ich smäd a potrebujú sa napiť. Malé deti, ktoré by sa mali hrať, neprosia o fľašu, ale doslova o hlt vody. Keď sme im dali fľašu vody, podelilo sa o ňu desať detí. Niečo také sme nečakali.

Aj preto chceme naďalej spolupracovať s našimi kenskými kolegami a zlepšiť možnosti a zdravotné kapacity regiónu, ktorý je od najbližšieho veľkého mesta vzdialený stovky kilometrov.

Aké ochorenia sa dajú v lokalite, v ktorej pôsobíte, podchytiť?

V prvom rade si treba uvedomiť, že na vyšetrenie príde človek, ktorý dokáže chodiť po vlastných. Ľudia s mŕtvicou, infarktom alebo bolesťou zuba často nie sú schopní prejsť 40 km do nemocnice. Všetci sa však neuveriteľne snažia navzájom si pomáhať. Pomoc zvonku si vážia a sú tam doma šťastní. Pritom to vôbec nie je otázka peňazí. Myslím si, môžem sa však mýliť, že peniaze nie sú to, čo Afrika potrebuje. Potrebuje projekty a tímy ľudí, ktorí vedia pomôcť cielene, efektívne a skromne bez zbytočného divadla.

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky