Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ružový október: Mesiac boja proti rakovine 2022

VEDA NA DOSAH

Mamografia je podľa odborníkov kľúčovým vyšetrením, ktoré môže zachytiť ochorenie vo včasnom štádiu, keď je možné ho úplne vyliečiť.

V popredí ružová stužka (symbol Ružového októbra)v ruke ženy v lekárskom plášti. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Október je medzinárodným mesiacom povedomia o rakovine prsníka. Pri tejto príležitosti upozorňuje Ružová stužka, neinvestičný fond (n. f.), na potrebu odstránenia bariér v súvislosti s pravidelným mamografickým vyšetrením v očiach spoločnosti.

Ružový október je venovaný všetkým ženám na Slovensku. Vďaka sprievodným aktivitám sa dozvedia o tom, ako možno predísť rakovine prsníka správnym životným štýlom, ale aj účasťou na skríningovej mamografii a pravidelným samovyšetrovaním prsníkov.

Cieľom je tiež detabuizácia tém súvisiacich s ochorením, ako je strach z onkologického ochorenia či rakovina v rodine. Organizátori poukazujú aj na význam skríningových onkologických programov v prevenciiliečbe rakoviny na Slovensku, ktoré môžu výrazne znížiť úmrtnosť na rakovinu.

Ružový október: sprievodné aktivity v slovenských mestách

V priebehu októbra iniciuje organizácia Ružová stužka množstvo podujatí v spolupráci so zdravotnými zariadeniami v 11 slovenských mestách. Súčasťou sú prednášky a vzdelávacie podujatia pre laickú i odbornú verejnosť so spoločnou ústrednou témou prevencie a mamografie.

V rámci podujatí si môžu najmä ženy nacvičiť a osvojiť samovyšetrenie a rôzne návyky týkajúce sa zdravého životného štýlu alebo si vypočuť životné príbehy vyliečených pacientok. Na viacerých sprievodných akciách sa zúčastnia taktiež členky OZ Amazonky, bývalé onkologické pacientky. „Keď ochoriete, môžete mať podporu okolia, rodiny, priateľov, ale nikto z nich sa nevie vcítiť do toho, čím prechádzate, ako osoba, ktorá prežila to isté,“ hovorí Dominika Kormanová, predsedníčka OZ Amazonky.

Dominanty niektorých slovenských miest (Bratislava, Ružomberok, Trnava, Liptovský Hrádok, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica a Zvolen) sa aj tento rok sfarbia do ružova. „O téme prevencie je potrebné neustále rozprávať, aby ženy vedeli, že sa v súvislosti s mamografickým vyšetrením nemajú čoho báť, aby rakovina nebola tabu, ale ochorenie, o ktorom vieme stále viac a často je možné ho úplne vyliečiť, a aby si aj zdravé ženy osvojili návyk na aktívnu starostlivosť o svoje zdravie,“ hovorí lekárka a správkyňa Ružovej stužky, n. f., MUDr. Alena Kállayová.

Diagnostika pomocou mamografu. Zdroj: iStockphoto.com

Diagnostika pomocou mamografu. Zdroj: iStockphoto.com

Mamografia na Slovensku

Nárok na bezplatné mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 350 000 žien. V roku 2021 sa na ňom celkovo zúčastnilo 142 121 žien, z toho však iba 90 131 nemalo žiadne príznaky. Zvyšok žien prišiel na vyšetrenie až z dôvodu nejakých ťažkostí. Počet žien, ktorým sa ročne diagnostikuje rakovina prsníka, je viac ako 3000, z toho najväčšiu (takmer polovicu) skupinu tvoria ženy vo veku 50 – 69 rokov. Vďaka mamografickému skríningu bolo až 40 percent malignít zachytených vo včasnom štádiu IA, keď je možná prsník zachovávajúca operácia, liečba často nevyžaduje chemoterapiu a nedochádza k strate rokov života.

„Nízke číslo účasti na skríningovej mamografii je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti žien o zdravie jednak kvôli strachu zo samotného mamografického vyšetrenia, jednak kvôli obavám z jeho výsledku, čo môže prameniť z nedostatku užitočných informácií o skutočnom význame skríningového mamografického vyšetrenia. Preto sa v Národnom onkologickom inštitúte snažíme poskytovať verejnosti všetky dôležité a odborne garantované informácie na našej stránke www.onkokontrola.sk,“ hovorí MVDr. Jana Trautenberger Ricová z Národného onkologického inštitútu.

Skríning a rakovina prsníka

Na skríningové mamografické vyšetrenie prichádza ženám pozvánka od zdravotnej poisťovne. „Minulý rok zaslala poisťovňa 57 600 pozvánok na skríning rakoviny prsníka ženám vo veku 50 – 69 rokov, ktoré už viac ako 2 roky neboli na preventívnej prehliadke. Na základe pozvánky sa dalo vlani vyšetriť 2 636 pacientok. Podiel vyšetrení, ktoré sa zrealizovali na základe pozvánky, bol tak 4,58 percenta. Pozitívny výsledok sa na základe pozvánky zistil u 336 pacientok. Do polovice septembra tohto roku pozvala poisťovňa na mamografické vyšetrenie už 43 200 žien, na základe ktorých absolvovalo vyšetrenie 842 z nich. Našich poistencov prosíme, aby prevenciu nepodceňovali. Vyšetrenie je bezbolestné, bezpečné, môže zachrániť, predĺžiť život a zvýšiť jeho kvalitu,“ hovorí MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, z predstavenstva VŠZP.

„Union zdravotná poisťovňa už od roku 2017 adresne pozýva svoje poistenky na mamografické vyšetrenie v rámci svojho pilotného skríningového programu, na ktorý v roku 2019 plynule nadviazal celoplošný skríning rakoviny prsníka, koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Doteraz sme odoslali pozývací list viac ako 30 000 našim poistenkám, ktoré prevenciu zanedbávajú. Poistenky oslovujeme aj elektronicky a prostredníctvom sociálnych sietí, zdôrazňujúc mimoriadny význam mamografického vyšetrenia v prevencii rakoviny prsníka, a vyzývame ženy, aby ho absolvovali,“ hovorí Miroslava Jurčáková, koordinátorka skríningu Union ZP.      

„Ročne pozveme na kontrolné mamografické vyšetrenie, takzvanú onkokontrolu prsníka, desiatky tisíc poisteniek. Žiaľ, na vyšetrenie ide menej ako desatina z nich. Milé ženy, aj touto cestou vás vyzývame, aby ste nezanedbávali starostlivosť o vlastné zdravie, lebo takmer nebolestivé vyšetrenie s akceptovateľnou radiačnou záťažou môže odhaliť rakovinu prsníka vo včasnom štádiu a súčasná liečba vám ponúkne roky kvalitného, zdravého a radostného života medzi blízkymi,“ vyzval na aktívnu účasť na onkontrole MUDr. Andrej Čižmár zo zdravotnej poisťovne Dôvera. Pripomenul, že rakovina prsníka sa môže týkať taktiež mužov. Skríningová mamografia v Spojených štátoch, Európe a Veľkej Británii za posledných 30 rokov znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka o 40 percent. Na Slovensku tomuto ochoreniu ročne podľahne až 900 žien.

O združení Europa Donna na Slovensku

Europa Donna Slovensko vznikla 16. 9. 2013 vstupom združenia Ružová stužka, n. f., do európskej koalície pre kontrolu rakoviny prsníka Europa Donna International. Od roku 2004 je dlhodobým cieľom združenia Ružová stužka, n. f., zavedenie kvalitného mamografického skríningu na Slovensku.

Ružová stužka, n. f., vzdeláva verejnosť v oblasti prevencie rakoviny prsníka, samovyšetrenia a správnej životosprávy, organizuje rôzne aktivity, napríklad Beh pre zdravé prsia, cyklus umeleckých výstav Umenie lieči alebo podujatie Deň pre ženy.

Národný onkologický inštitút (NOI)            

V oblasti prevencie a skríningu je úlohou NOI koordinácia, hodnotenie onkologických skríningových programov a na základe medicíny založenej na dôkazoch poskytovanie informácií odbornej a laickej verejnosti. Jednou z kľúčových úloh je osveta, ktorú je potrebné zabezpečovať na kontinuálnej báze. Správne poskytovanie adekvátnych, cielených a ľahko pochopiteľných informácií je jednou z významných aktivít, ktorá podporuje účasť na skríningových programoch nádorových ochorení.

Na stránke NOI:  www.onkokontrola.sk je k dispozícii množstvo edukačných materiálov, brožúr, videí, ktorých cieľom je jednoducho a zrozumiteľne priblížiť laickej verejnosti význam, priebeh a všetky súvislosti onkologického skríningu.

OZ Amazonky

Dlhodobou misiou OZ Amazonky je tiež meniť a zlepšovať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientky s karcinómom prsníka. Združenie presadzuje sfunkčnenie štátom riadeného skríningu, angažuje sa v zabezpečení dostupnosti inovatívnej liečby, chce, aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita života pacientok aj v pokročilom štádiu choroby.

 

Citovaní:
MUDr. Alena Kállayová – konzultant pre mamografický skríning NOI, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a správkyňa Ružovej stužky, n. f.;
Dominika Kormanová – predsedníčka OZ Amazonky;
MVDr. Jana Trautenberger Ricová – koordinátorka onkologických skríningov Národného onkologického inštitútu (NOI) a podpredsedníčka Komisie pre skríning onkologických chorôb na Slovensku, MZ SR;
MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA – podpredsedníčka predstavenstva VŠZP;
Miroslava Jurčáková – koordinátorka skríningu Union ZP;
MUDr. Andrej Čižmár – Zdravotná poisťovňa Dôvera.

Zdroj: TS SNOWBALL COMMUNICATIONS, s. r. o.
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky