Umelá inteligencia: riešenie etických a sociálnych výziev

05. júl. 2018 • Spoločenské vedy

Umelá inteligencia: riešenie etických a sociálnych výziev

Umelá inteligencia môže významne zlepšiť životy ľudí a priniesť veľké výhody našej spoločnosti a hospodárstvu, lepšiu zdravotnú starostlivosť, účinnejšiu verejnú správu, bezpečnejšiu dopravu, konkurencieschopnejšie odvetvie a trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva. Možno ju použiť na presnejšiu a rýchlejšiu lekársku diagnostiku, na vykonávanie nebezpečných a opakovaných úloh a ušetriť tak drahocenný čas. Môže tiež pomôcť v boji proti počítačovej kriminalite a minimalizovať využitie elektrickej energie.

Európska komisia usporiadala v júni 2018 stretnutie na vysokej úrovni s 12 zástupcami filozofických a nekonfesionálnych organizácií z celej Európy ako súčasť pravidelného dialógu s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami podľa článku 17 Lisabonskej zmluvy. Témou deviateho výročného stretnutia na vysokej úrovni bolo „Umelá inteligencia: riešenie etických a sociálnych výziev“. Stretnutie viedol podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip.

Prvý podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za dialóg podľa článku 17 uviedol: „Naše spoločnosti sú uprostred bezprecedentnej digitálnej revolúcie, ktorá bude mať vplyv na každú osobu, ktorá žije na našej planéte. Táto revolúcia prináša nové sľuby a nové úskalia. Sme svedkami toho, že digitálny svet napreduje rýchlejšie ako etické diskusie o tom, čo by sa na internete mohlo a malo umožniť. Nemali by sme riskovať, aby sa to isté stalo v súvislosti s umelou inteligenciou a automatizáciou. Musíme mať túto transformáciu pod kontrolou a musíme zabezpečiť, aby sa používala na podporu našich hodnôt a na obranu nášho sociálneho modelu“.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip dodal: „Od lepšej zdravotnej starostlivosti po bezpečnejšiu dopravu vnímame mnohé výhody umelej inteligencie a Európa by ich mala využívať. Spolu so zvýšenými investíciami vypracúvame aj etické usmernenia pre rozvoj umelej inteligencie v záujme dobra a v záujme všetkých. Vyžaduje si to otvorenú diskusiu o kľúčových otázkach, ako je význam rozmanitosti a rodovej rovnováhy v umelej inteligencii, aby sa predišlo predpojatým rozhodnutiam.“

Infografika: Koľko chce EÚ investovať do umelej inteligencie v rokoch 2014 až 2020

Infografika. Koľko chce EÚ investovať do umelej inteligencie v rokoch 2014 až 2020Zdroj: Factsheet: Artificial Intelligence for Europe

Stretnutie na vysokej úrovni poskytlo príležitosť na riešenie dvoch dôležitých otázok týkajúcich sa umelej inteligencie (AI). Po prvé, stretnutie sa zameralo na možný vplyv umelej inteligencie na základné práva, najmä pokiaľ ide o súkromie, dôstojnosť, ochranu spotrebiteľa a nediskrimináciu. Po druhé, diskutovalo sa o sociálnom rozmere umelej inteligencie, o dosahu umelej inteligencie na sociálne začlenenie a na budúcnosť práce.

Do konca roka 2018 Európska komisia vypracuje etické usmernenia k umelej inteligencii, ktoré budú vychádzať z Charty základných práv EÚ. Zohľadnia sa v nich zásady ako ochrana údajov a transparentnosť a budú sa opierať o prácu Európskej skupiny pre etiku vo vede a v nových technológiách.

Príklady projektov

Infografika: Príklady projektovZdroj: Factsheet: Artificial Intelligence for Europe

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Factsheet: Artificial Intelligence for Europe

Tlačová správa Európskej komisie

Titulný obrázok: Pixabay.com

 

 

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
História bicyklov na elektrický pohon siaha do druhej polovice 19. storočia.
Zistite viac