Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Lietajúce autá a iné alternatívy

VEDA NA DOSAH

Dizajnér a vynálezca Štefan Klein prednáša o tridsaťročnom vývoji lietajúceho auta od AeroMobilu až po AirCare.

 

Štefan Klein vymyslel a nakreslil aeromobil a spojil sa s investorom Jurajom Vaculíkom, aby ho mohol realizovať. Spolu založili firmu AeroMobil, kde pôsobil do roku 2017. Potom sa rozišli a Štefan Klein prišiel s vlastným projektom lietajúceho auta, ktorý je už chránený európskym patentom. V roku 2021 s týmto prostriedkom absolvoval prvý úspešný let z Nitry do Bratislavy.

Vynálezca a dizajnér v prednáške približuje, aké aspekty vstupovali do vývoja lietajúceho auta i o jeho uplatnení ako dopravného prostriedku. Zameriava sa na rôzne štádiá jeho vývoja, a to od návrhu cez použitie najmodernejších technológií až po oblasť realizácie, ktorá nadobúda v podmienkach malej krajiny iný rozmer. Dá sa inovácia takého vysokého radu realizovať v podmienkach malej krajiny? Môže vôbec v uvedenej oblasti malá krajina konkurovať veľkým?

Záznam z podujatia je dostupný na Youtube CVTI SR.

Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch., je vynálezca, dizajnér, konštruktér a zakladateľ Ateliéru transport dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave a priemyselný dizajn na VŠVU v Bratislave. Pôsobil na Glasgow School of Art and Design a v súčasnosti pôsobí na pôde VŠVU, kde sa podieľal aj na budovaní spoluprác školy s priemyselnými výrobcami, akými sú napríklad Audi, VW, BMW, Ford a pod.

Popri akademickej činnosti spolupracoval na dizajnérskych riešeniach s mnohými výrobcami dopravných prostriedkov na Slovensku i v zahraničí. Získal viacero ocenení a vyznamenaní, napríklad Krištáľové krídlo (2014), Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2015), Zvláštnu cenu ministra kultúry v rámci Národnej ceny za dizajn (2015) a ďalšie.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ďakuje Slovenskému technickému múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave za spoluprácu.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky