Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj drevo má humanizačný potenciál. V interiéri

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /drevo/; zdroj: Pixabay.com

Ako drevo pôsobí na človeka? Ako nás jeho estetické, haptické, hygienické, akustické či chuťové charakteristiky ovplyvňujú? Odpovede na tieto otázky priniesol výskum kolektívu pracovníkov pôsobiacich na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Sú presvedčení, že pri priamej interakcii človeka a jeho materiálneho prostredia v súčasnosti existuje množstvo zbytočného environmentálneho stresu a telesného diskomfortu kvôli nesprávnej voľbe materiálov bez ohľadov na potreby človeka. 

Preto sa riešitelia projektu Interakcia človeka a dreva – humanizačný potenciál dreva v interiéri (Intaraction of Human and Wood – Humanization Potential of Wood in Interior/Microenvironment) venovali dôslednému preskúmaniu tejto problematiky a snažili sa ozrejmiť humanizačný potenciál domácich obnoviteľných surovín – predovšetkým dreva. Riešiteľmi sú Veronika Kotradyová (zodpovedný riešiteľ), Peter Daniel, Michal Hronský, Ivan Štelmák, Ivan Petelen, Boris Bršel, Zuzna Žúžiová a Jana Kučerová.

Pre implementovanie a aplikovanie týchto myšlienok sa tvorcovia projektu pokúšali o vytvorenie nových a modifikovaných materiálov formou modifikovania povrchov (mechanicky, chemicky, biologicky) alebo tvorbou nových – prevažne sandvičových skladieb, kde sa mal optimalizovať užívateľský komfort prostredníctvom vrstvenia. „Koncepcia sa odvíjala od výsledkov preskúmania kontaktu/interakcie medzi človekom a kontaktovaným prvkom všetkými zmyslami so zvláštnym dôrazom na haptickú a somatickú interakciu. Novovzniknuté materiály sme vytvárali experimentálne pomocou laboratórnych skúšok a testov. Došlo tak ku kombinovaniu exaktnej objektívnej formy kvantitatívneho výskumu – pomocou merateľných parametrov v kombinácii so subjektívnym testovaním komfortu pri kontakte s materiálom na skupinách respondentov,“ uvádzajú realizátori projektu.

Výsledky výskumu by mali byť ďalším podnetom pre tvorcov interiérových prvkov, ale aj laickú verejnosť. Cieľom je, aby boli relevantné predovšetkým pri tvorbe sedacieho a odpočinkového nábytku, kde je kontakt najbezprostrednejší. Aplikačná úroveň výsledkov úlohy má svoj významný potenciál aj v edukačnej a popularizačnej oblasti.

 

Zdroj informácií:

https://www.fa.stuba.sk/sk/veda-a-vyskum-na-fa/iny-vyskum.html?page_id=1410

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky