Značka: ŽU v Žiline

Aby obyvatelia miest boli so svojim životom spokojnejší

V mestách žije stále väčší počet ľudí. Očakáva sa, že v roku 2050 bude v mestách žiť až 70 % obyvateľstva. Navyše, ľudia...

| VEDA NA DOSAH

Unikátny monitorovací a strážny systém vyvinuli na Žilinskej univerzite

O skutočne prísne stráženom areáli možno hovoriť v prípade Žilinskej univerzity v Žiline. Tamojší vedci vyvinuli  v laboratóriu systém slúžiaci...

| VEDA NA DOSAH

Preveriť vitálne funkcie človeka sa dá aj pomocou odevov

Počuli ste už o tom, že by bolo možné preveriť si, či správne funguje naše telo prostredníctvom toho, čo máme práve...

| VEDA NA DOSAH

V Žiline skúšajú nekonvenčné pohony automobilov

Výskumom nekonvenčných pohonov áut a ich komponentov sa zaoberá vedecký tím na Žilinskej univerzite v Žiline, pôsobiaci v rámci Katedry...

| VEDA NA DOSAH

Slovensko je na ceste za inteligentnými dopravnými systémami

Akú úlohu dokáže veda a výskum zohrať pri formovaní vhodného ekosystému v oblasti inteligentných dopravných systémov? A ako sa môže...

| VEDA NA DOSAH

Súčasný stav technológií spracovania materiálov na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity

Strojárske technológie spracovania kovových materiálov prešli doteraz významnými rozvojovými etapami, ovplyvnenými predovšetkým výraznými zdokonaleniami výrobnej techniky, do ktorej možno vo...

| Marta Bartošovičová

3D rekonštrukcia medicínskych dát

V súčasnosti, v dobe vyspelých technológií spracovania dát, aj v oblasti medicíny sa vo veľkej miere pri diagnostike chorôb využívajú rôzne metódy...

| VEDA NA DOSAH

Lokalizácia mobilných objektov pomocou rádiových sietí

Ľudstvo sa počas svojho vývoja neustále stretáva s požiadavkami na presné informácie o polohe rôznych objektov. Mnohokrát bolo cieľom civilné využitie týchto...

| VEDA NA DOSAH
foto z podujatia

Deň ERASMUS+ na UNIZA

Štúdium a stáže v zahraničí, medzinárodná spolupráca a internacionalizácia boli kľúčové slová, ktoré zneli v utorok 15. marca na Žilinskej univerzite. Deň Erasmus+ má...

| VEDA NA DOSAH

International Masterclasses

Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. V najbližších týždňoch sú stredoškoláci z celého sveta očakávaní na...

| VEDA NA DOSAH