Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Moderné metódy výučby fyziky

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Výučba fyziky v učebni a divadelné predstavenie na pódiu má svoje paralely. Je o tom presvedčený Steffen Bohrmann, ktorý vystúpil so svojou prednáškou „Prezentácia fyziky na scéne v triede: Dramaturgia výučby“ počas 9. ročníka medzinárodnej konferencie Physics Teaching in Engineering Education (PTEE 2017) pod názvom „Challenges and Solutions for Effective Teaching”. Konala sa v máji 2017 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Ako tvrdí Steffen Bohrmann, obsah vyučovania je sprostredkovaný protagonistami k publiku. „Existuje potreba zvýšiť záujem, otvoriť myseľ a srdcia, existuje povinnosť konať takým spôsobom, ktorý sa dotýka ľudí. A samozrejme treba rešpektovať ich jednoznačné právo slobodne vyjadrovať akúkoľvek kritiku, existuje povinná spätná väzba,“ uviedol s tým, že aj učitelia majú k dispozícii takmer nekonečné množstvo dramaturgických nástrojov, ktoré zvyknú využívať herci. „Z nich treba vytiahnuť tie, ktoré môžu byť užitočné pre výučbu fyziky.“

Konferencia PTEE 2017 bola zameraná na všetky aspekty výučby fyziky v inžinierskom vzdelávaní. Poskytla široké fórum na výmenu názorov a skúseností učiteľov fyziky, pričom prizvaní boli fyzici, ktorí sa zaoberajú výučbou fyziky v inžinierskom vzdelávaní.

9. ročník medzinárodnej konferencie Physics Teaching in Engineering Education (PTEE 2017)

Medzi nimi aj Juho Tiili, ktorý vystúpil s témou „Učiteľove vzdelávacie videá na podporu výučby – ako a prečo?“ Povedal, že v súčasnej dobe sú možnosti ako vytvárať a uverejňovať jednoduché krátke učebné videoklipy dostupnejšie než kedykoľvek predtým. „Mobilné telefóny a tablety zahŕňajú HD videokamery, jednoduchý editačný softvér je k dispozícii zadarmo a existujú webové služby, ktoré umožňujú video streaming zadarmo. Je vari nejaký problém, ak hlavný impulz pochádza od samotného učiteľa, od jeho perfekcionizmu, ak je video dosť dobré na publikovanie? Alebo je prekážkou to, že metódy a možnosti tejto technológie nie sú ešte tak osvojiteľné,“ pýtal sa.

Zúčastneným na konferencii PTEE 2017 Juho Tiili predviedol nové druhy a metódy tvorby inštruktážnych videí. „Základným pedagogickým nástrojom je presunúť do videí väčšinu rutinných vecí, ktoré sa znova a znova opakujú vo výučbe. Následne sú rutinné pokyny dostupné študentom 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Učiteľ sa môže sústrediť na zložitejšie problémy. Zbierka videí poskytuje vynikajúce možnosti pre on-line výučbu a tiež priestor poskytnúť demonštračné aspekty dištančného vzdelávania.“

Vo svojej prezentácii Juho Tiili predviedol nasledovné metódy tvorby videí:

  1. Jednoduchý tabletový počítač, papier, pero, hlas
  2. „Moderátor a kameraman“ – inštrukcie, demonštrácie
  3.  Napájací bod
  4. Aplikácie – ako vysvetliť všetko
  5. Videozáznamy na snímanie obrazovky
  6. Vyššia kvalita editovanej prezentácie

Ďalej si účastníci konferencie, konajúcej sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, mohli prezrieť krátku ukážku naživo robených lokálnych vzdelávacích videí, prezentovaných bolo niekoľko obrázkov „v zákulisí“ a krátky pedagogický exkurz „prečo je takéto video“ potrebné na ďalšiu diskusiu. Uvedené boli aj praktické rady a tipy na tvorbu a publikovanie videí.

„Video služby ako YouTube sú plné verejných učebných videí. Samozrejme, že všetky sú k dispozícii ako zdroj výučby zadarmo a mali by sa použiť, ak je to vhodné. Ale zamyslite sa nad vyučovaním a učením. Osoba učiteľa bola vždy súčasťou vzdelávacích praktík. Máte jednoduché nástroje ako zaradiť vašu osobu aj do on-line vzdelávacích procesov vašich študentov,“ konštatoval Juho Tiili.

Počas konferencie PTEE 2017 sa prednášajúci zaoberali aj takými aktuálnymi problémami, ako sú: vzdelávanie založené na projektoch, aktivovanie študentov, výber študentov, veľké úspechy v prednáškach a laboratóriách, video-analýza pohybu, didaktika fyziky, demonštrácie a simulácie, fyzikálne laboratóriá a virtuálne laboratóriá, úloha vyučovania fyziky s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, priemyselné požiadavky a prepojenie s priemyslom a otvorených bolo množstvo ďalších súvisiacich tém.

„PTEE 2017 dopadla nad očakávania výborne, podarilo sa nám vytvoriť tvorivé prostredie, v rámci ktorého účastníci prezentovali svoje výsledky a diskutovali o svojich skúsenostiach a ďalších možnostiach spolupráce,“ dodal doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., organizátor konferencie.

Informácie a foto poskytli: Ing. Martina Takáčová z Oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing a prodekan pre vedu a výskum doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., (Katedra fyziky), Žilinská univerzita v Žiline

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky