Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž RESEARCH STAR dala dokopy množstvo inovatívnych nápadov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / inovácie

Vyhľadať šikovných ľudí s jedinečnou myšlienkou, inováciou či projektom zameraným na technológie budúcnosti – to bol cieľ súťaže RESEARCH STAR, ktorú už dvakrát zorganizovalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline. Pred porotou zloženou z expertov Výskumného centra a odborníkov z praxe sa prezentovalo 9 tímov, ktoré ponúkli veľa dobrých nápadov z rôznych oblastí – stavebníctvo, doprava, environmentalistika, kultúra či komunikačné technológie v rôznom štádiu vývoja – od prototypov až po finálne produkty.

Ako uviedla Slavka Pitoňáková z Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline, rôznorodosť prezentovaných tém potvrdila neutíchajúci záujem ľudí ponúkať inovatívne riešenia v rôznych oblastiach vedy, výskumu a spoločnosti vôbec, prezentácie súťažiacich zas potvrdili zvyšujúcu sa kvalitu projektov. V súboji o titul RESEARCH STAR tímy podľa nej predstavili napríklad editor na písanie kníh umožňujúci učiteľom jednoduchšie písanie kníh; asfalt modifikovaný pryžovým granulátom predlžujúci životnosť vozoviek a zároveň zvyšujúci bezpečnosť na cestách; aplikáciu zameranú na podporu športových aktivít; ale aj systém na speňaženie času stráveného sťahovaním veľkých súborov či projekt ponúkajúci inovatívny pohľad na sprostredkovanie divadelných produktov divákovi. „Porotu zaujala aj myšlienka kompaktnej stavby určenej pre dlhodobé bývanie, ktorú nízka cena a náklady na bývanie predurčujú na využitie v rôznych podmienkach (púšť aj polárne oblasti), ako aj pre široké spektrum klientov – mladých ľudí, seniorov, dobrodruhov,“ povedala Slavka Pitoňáková.

Po niekoľkohodinovom maratóne prezentácií, otázok a odpovedí napokon vyhral projekt tímu pod vedením Ing. Andreja Fogeltona s názvom EYEBLINK, ktorý aktívne rieši problém syndrómu suchého oka používateľov počítačov (pozn. red.: rozhovor s autorom projektu sme priniesli vo februári 2016). Na druhom mieste skončil projekt plne integrovaného domáceho skleníka HARVIE umožňujúci ľuďom vypestovať na malej ploche v prostredí bytu alebo domu väčšie množstvo vlastnej zeleniny, ovocia, húb… (tím Adama Ratulovského). Tretiu priečku so svojím tímom obsadil Tomáš Mikluščak – porotu zaujal tematikou CONNECTED HOME OS zameranou na problematiku užívateľského rozhrania a centrálnych riadiacich systémov inteligentných domov.

prezentácia projektu

Rok predtým v súťaži RESEARCH STARsúťažili projekty ako kuchynský kompostér, pomyslený ranking človeka, ekočističky či PET fľaše.

Samotná súťaž RESEARCH STAR, ako aj jej víťazi, resp. ich víťazné témy, sú potvrdením ambície Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline realizovať nielen excelentný výskum pre priemyselnú prax, ale predovšetkým robiť výskum pre ľudí – teda výskum, ktorého výsledky majú priamy a pozitívny dopad na život človeka. Všetko v súlade s hlavným cieľom podujatia, ktorým je vyhľadať šikovných ľudí s jedinečnou myšlienkou, inováciou či projektom zameraným na technológie budúcnosti a následne im ponúknuť rôzne podoby spolupráce. Súťaž bola zorganizovaná v rámci riešenia projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom Výskumné centrum Žilinskej univerzity.

 

Výskumné centrum ŽU v Žiline je unikátne pracovisko výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline so vznikom v roku 2013 v rámci operačného programu Výskum a vývoj spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie podporujúce akceleráciu a integráciu inovačných a výskumných aktivít pracovísk Žilinskej univerzity v Žiline, rýchlu implementáciu a komercializáciu výsledkov výskumu. Počas krátkeho obdobia existencie sa centru podarilo uskutočniť niekoľko významných aktivít. Zamestnanci vyvíjajú a testujú bezkontaktné systémy monitorovania fyzikálnych vlastností (teplota, vlhkosť…) v skladoch s organickými hmotami ako drevoštiepka, slama, obilie s cieľom zvýšenia bezpečnosti a predchádzaniu strát spôsobených požiarmi a iným znehodnocovaním uskladnenej hmoty.

Boli vytvorené a úžitkovým vzorom chránené prototypy senzorov pre stanovenie deformácií betónu a asfaltu určené na monitorovanie dopravných ciest a následné zvýšenie bezpečnosti v doprave. Z hľadiska výskumu možno spomenúť spoluprácu pri rekonštrukcii a hodnotení materiálových vlastností najstaršieho prevádzkyschopného železobetónového mosta na bývalom území Rakúsko-Uhorska v Krásne nad Kysucou. Z ďalších aktivít možno uviesť iniciovanie založenia celoslovenskej Asociácie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.Všetky aktivity Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline smerujú k naplneniu ambície realizovať výskum pre ľudí.

 

Informácie a foto poskytla: Slavka Pitoňáková, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

UVerejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky