Značka: UKF v Nitre

Matematická úzkosť v súvislosti s výberom povolania žiakov

Matematická úzkosť je nepriaznivým fenoménom súvisiacim s matematikou v bežných situáciách života. Upozorniť na vzťah medzi matematickou úzkosťou a rodom,...

| VEDA NA DOSAH

Komiks ako moderná učebná pomôcka

Chápanie pojmu komiks nie je jednoznačne charakterizované. V dnešnom edukačnom procese sa stále viac kladie dôraz najmä na motivačnú fázu...

| VEDA NA DOSAH

Prvá morfometrická analýza lariev vážok z územia Slovenska

Morfometrické skúmanie vážok je nesmierne dôležité pre vymedzenie základných údajov o nich. V súčasnosti je publikovaných viacero vedeckých prác zameraných na...

| VEDA NA DOSAH

Využitie Friedmanovej metódy v oblasti spekania keramiky prostredníctvom termodilatometrie

Posledné desaťročia sú nároky na tepelné spracovanie rozličných materiálov zvýšené kvôli ekonomickému hospodáreniu. Štúdium procedúr, ktoré zahŕňajú tepelné spracovanie, sa...

| VEDA NA DOSAH

Kódovacia hra pre mobilné zariadenie

V dnešnej dobe nie sú tradičné spôsoby výučby programovania pre študentov príťažlivé. Väčšina študentov dnes preferuje viac voľnosti a samo štúdium....

| VEDA NA DOSAH

Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo

V súčasnosti, keď vnímame technický pokrok vo všetkých oblastiach, sa aj školy snažia držať krok s modernou dobou a do...

| VEDA NA DOSAH

Využitie bezdrôtovej senzorickej siete

Fenomén internet vecí (Internet of Things) hrá v dnešnej dobe dôležitú rolu v mnohých oblastiach. Každý rok vzrastá počet zariadení,...

| VEDA NA DOSAH

Geografické dimenzie životného prostredia

Priestorovými dimenziami životného prostredia od globálnej cez regionálnu až po lokálnu úroveň sa zaoberá projekt Geografické dimenzie životného prostredia (návrh...

| VEDA NA DOSAH

Záujmy štátnej ochrany prírody v povodí Dunaja v Rakúsku, Slovensku a Maďarsku

Rieka Dunaj patrí medzi najväčšie rieky sveta. Je to druhá najväčšia rieka Európy po Volge a najväčšia rieka nachádzajúca sa...

| VEDA NA DOSAH

Vybrané esenciálne oleje a ich antibakteriálny účinok na kmene MRSA

Rezistencia mikroorganizmov Staphylococcus aureus na antibiotiká sa stále zvyšuje. Alternatívnym riešením v oblasti medicíny je využitie prírodných produktov, esenciálnych olejov...

| VEDA NA DOSAH