Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kódovacia hra pre mobilné zariadenie

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: počítačová hra; Pixabay.com /OpenClipart-Vectors/

V dnešnej dobe nie sú tradičné spôsoby výučby programovania pre študentov príťažlivé. Väčšina študentov dnes preferuje viac voľnosti a samo štúdium. Počítačové hry sú jedným z vhodných nástrojov pre vzdelávanie študentov, pretože neslúžia len pre zábavu, ale sú schopné poskytnúť študentovi významné samovzdelávacie prostredie. Je o tom presvedčený Miroslav Virág, Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre vo svojej práci Kódovacia hra pre mobilné zariadenie (Coding game for mobile device). Jeho školiteľom bol Martin Cápay.

Medzi najznámejšie kódovacie hry pre mobilné zariadenia podľa autora patria napríklad LightBot, Kodable a BeeBot. „LightBot je hra vytvorená študentom kanadskej univerzity, voľne dostupná na webových prehliadačoch. A taktiež je možné ju stiahnuť na mobilné zariadenia s operačným systémom IOS a Android. Cieľom hry je naprogramovať cestu robotovi po bludisku zloženom zo štvorčekov tak, aby prešiel cez všetky modré políčka a rozsvietil ich, pričom jeden krok predstavuje jeden blok. Táto úloha značne komplikuje aj jednoduché mapy a tvorí z nich komplexné problémy.“

V článku autori popísali aj ďalšie známe kódovacie hry a ich dostupnosť na mobilných zariadeniach. „Predpokladáme, že vyučovanie programovania formou hry môže tento úkon značne zjednodušiť a celkovo zvýšiť popularitu programovania ako takého. Poukázali sme na fakt, že princípy programovania je možné učiť už od útleho veku zábavným spôsobom a hrou rozvíjať analytické myslenie a zručnosti riešenia problémov. Popísali sme tie najzákladnejšie prvky jedného z najznámejších herných enginov a editorov. A taktiež ostatné programy, ktoré zjednodušujú a urýchľujú tvorbu hier.“

počítačová hraNakoniec autori predstavili nimi vytvorenú kódovaciu hru určenú pre mobilné zariadenie s operačným systémom Android a opísali, čo všetko zo sveta programovania môže hráčovi nepriamo priblížiť.

Jej cieľom je v jednotlivých úrovniach využívať základné algoritmické konštrukcie, a tým rozvíjať logické myslenie a zručnosť programovania. Článok obsahuje popis softvéru použitého na vývoj tejto mobilnej aplikácie a postupy na prácu s ním. „Pri tvorbe hry sme použili rôzny softvér určený hlavne k vývoju hier, medzi ktorý patrí napríklad Unity, v ktorom sme pracovali v programovacom jazyku C#. Pre tvorbu máp bol použitý softvér Tiled a následný export vytvorených máp do Unity zabezpečil jednoduchý program Tiled2Unity.“ 

Hlavným cieľom práce podľa autorov bolo vytvoriť graficky príťažlivú intuitívnu hru pre mobilné zariadenia, ktorá môže byť v praxi použitá na rozvíjanie logického myslenia a výučbu základných princípov programovania.

„Najväčší prínos práce pre bežnú populáciu je možnosť rozvíjať logické myslenie a trénovať základné princípy programovania, ako sú sekvencia, podmienka a cyklus nevedome, zábavným spôsobom prostredníctvom hry, ktorú sme vytvorili alebo prostredníctvom ostatných hier, ktoré boli v práci spomenuté,“ uviedol Miroslav Virág.

Prínos tejto práce pre odbornú verejnosť je podľa neho práve fakt, že vyučovať informatiku v nižších ročníkoch sa dá aj iným zábavnejším a pre deti atraktívnejším spôsobom. „Podobný spôsob výučby sa už začleňuje do škôl prostredníctvom projektu s názvom Informatika s Emilom, ktorý vedie prof. Ivan Kalaš. Práca tiež opisuje aj základy prostredí, v ktorých bola hra tvorená, a teda môže slúžiť ako inšpirácia pre tvorenie podobných hier. Podrobnejší popis podobných hier, opis vývojových prostredí a postup tvorby hry je opísaný v mojej rovnomennej bakalárskej práci dostupnej na crzp.sk,“ dodal Miroslav Virág.

Príspevok „Kódovacia hra pre mobilné zariadenie“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

Doplňujúce informácie poskytli autori projektu: Miroslav Virág; Martin Cápay

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /OpenClipart-Vectors/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky