Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využitie bezdrôtovej senzorickej siete

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: internet vecí; Pixabay.com /geralt/

Fenomén internet vecí (Internet of Things) hrá v dnešnej dobe dôležitú rolu v mnohých oblastiach. Každý rok vzrastá počet zariadení, ktoré by sme mohli považovať za prvky internetu vecí. Internet vecí môžeme chápať ako veľkú sieť, do ktorej sú pripojené rôzne objekty, schopné navzájom komunikovať a vymieňať si informácie bez ohľadu na to, či patria do rovnakej skupiny. Vznik vytvorenej siete pozostávajúcej s navzájom komunikatívnymi zariadeniami poskytuje používateľovi možnosť efektívnejšie a účinnejšie spravovanie všetkých pripojených zariadení. Tvrdí to Jan Francisti a jeho školiteľ Zoltán Balogh, Katedra informatiky, Fakulty prírodných vied UKF v Nitre vo svojej práci Využitie bezdrôtovej senzorickej siete (Usage of Wireless Sensor Network).

V článku sa autori zameriavajú na bezdrôtové senzorické siete tvoriace komplexný systém. Senzorickú sieť majú tvoriť inteligentné náramkové zariadenia, schopné merať určité fyziologické funkcie ako sú napríklad srdcový tep, telesná teplota, pot a iné. Cieľom článku je preskúmať riešenú problematiku, testovania, ktoré boli vykonané podobným spôsobom za účelom vytvorenia vlastného systému pre ďalšie vlastné výskumy.  

„Čo sa týka prínosu práce, využitie senzorických sietí je rozmanité. Senzorické siete je možné použiť aj z pohľadu bežnej populácie, napríklad v domácnostiach,  keďže senzorickú sieť tvoria všetky zariadenia, internet vecíktoré sú pripojené na internet a komunikujú medzi sebou. V bežnej domácnosti môžeme ako príklad použiť domáce spotrebiče. Chladnička má v sebe zabudovanú kameru, ktorá vie, čo sa v nej nachádza a na základe ingrediencií vie navrhnúť recepty na varenie. Keď sa človek rozhodne niečo navariť alebo upiecť rúra dostane informáciu a automaticky sa zapne. Keď sa niečo začne variť, digestor má v sebe taktiež zabudovaný senzor ,ktorý ho aktivuje na odsávanie pary. A na konci varenia je potrebné ´pracovný odev´ vyprať takže práčka a sušička budú na to pripravené,“ vysvetlil autor a dodáva: „Z pohľadu odbornej populácie sa v práci popisujú metódy a spôsoby ako technológiu senzorických sietí využiť.“

Senzorické siete sú podľa autorov práce silným nástrojom, ktorý umožňuje vytvorenie celkového komplexného systému, schopný automatický splniť zadané účely, v našom prípade zber údajov fyziologických funkcií. „Cieľom prvotného laboratórneho testovania bude poukázať na silné a slabé stránky jednotlivých častí merania funkcií a optimalizáciu riešeného systému, porovnanie správnosti merania senzorov a celkového výkonu náramku, taktiež  nastavenie parametrov, ktoré vydávajú najlepšie výsledky, s ktorými možno následne pracovať a samozrejme tiež využitie centrálneho počítača a nástrojov na spracovanie a zobrazenie údajov.“

Autori v závere uvádzajú, že prostredníctvom senzorických sietí a inteligentných náramkov existuje možnosť vytvoriť komplexný systém použiteľný na zmeranie fyziologických funkcií, ako sú srdcový tep a teplota tela, ktoré využijeme ako faktory stresu. „Keďže študenti budú mať náramky nasadené počas písania zápočtu budeme vedieť zmerať prítomnosť stredu a porovnať ho s výsledkami zápočtu. Toto testovanie by malo slúžiť ako nepriama metóda ako navrhnúť e-learningový kurz a testovanie študentov, za účelom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa hodnotenia a znalostí študentov.“

Príspevok „Využitie bezdrôtovej senzorickej siete“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

Doplňujúce informácie poskytli autori projektu: Jan Francisti; Zoltán Balogh

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /geralt/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky