Značka: TU v Košiciach

súťaž  Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Postupujúci v rámci 8. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ sú známi

Nové technológie dobíjania akumulátorov, inteligentné riešenie parkovania či jednoduchší spôsob získavania názorov od zákazníkov alebo inteligentná batéria. Aj takéto projekty...

| VEDA NA DOSAH

Projekt OpenMaker: LiDa – Light in the Dark

Cieľom projektu LiDa - Light in the Dark je vyvinúť prototyp autonómneho svietidla slúžiaceho ako svetelná turistická značka – pasívny...

| Marta Bartošovičová

Osvetová akcia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS v Košiciach

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý pripadá na sobotu 1. decembra, organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach...

| VEDA NA DOSAH
UVP Technicom

TUKE Business Forum ponúka šancu zviditeľniť sa

O rýchlejší transfer výsledkov vedy, výskumu a inovácii z univerzít do praxe sa snaží nová iniciatíva UVP TECHNICOM. Cieľom je...

| VEDA NA DOSAH

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov získala doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bola udelená doc. Ing. Lucii...

| Marta Bartošovičová

Zhodnocovanie plastových odpadov tepelnými postupmi

Vytvorenie priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorého základným zámerom bude skúmať možnosti homogenizácie vstupov na základe analytického skúmania vplyvu ich zloženia na...

| VEDA NA DOSAH

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka získal tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD.

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka bola udelená tímu pod vedením doc. Ing. Tomáša Brestoviča,...

| Marta Bartošovičová

Podujatie V4 Hackathon sa sústredí na zdravotnú starostlivosť

Na zlepšenie kvality ľudského života a zdravia sa vzhľadom na enormný výskyt civilizačných ochorení zamerali organizátori tohoročného podujatia V4 Hackathon. Ak...

| VEDA NA DOSAH

Projekt JEM-EUSO hľadá zdroje kozmického žiarenia ultra vysokých energií

Výskumom kozmického žiarenia extrémnych energií s využitím pozorovaní sekundárnych odoziev v atmosfére Zeme z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS sa...

| VEDA NA DOSAH

Literárny fond ocenil študentské práce

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí koncom septembra 2018 vybral najlepšie práce Študentskej...

| VEDA NA DOSAH