Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Start-up BIOmobile sa snaží o odstránenie nečistôt z nerudných surovín spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie

VEDA NA DOSAH

BIOmobile

Jednému z finálových projektov sa v rámci 8. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” podarilo dosiahnuť výrazný postup. Vzhľadom na rozvinutosť projektu sa BIOmobile dostal priamo do Inkubátora Univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Ostatné súťažné projekty si vyslúžili miestenku v rámci predinkubačnej fázy (Green Space, zenQR, ILA, iPARK, NFC).

Start-up BIOmobile sa zaoberá ekonomickým a ekologickým odstránením nečistôt z nerudných surovín s cieľom zvýšiť kvalitu lokálnych zdrojov bioťažbou z rúd a nízkoobsahových rúd a bioremediáciou kontaminácie ťažkými kovmi. Projekt BioMobile s podporou Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie EIT RawMaterials a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM tak poskytuje skvalitnenie lokálnych zdrojov nerudných nerastných surovín ekonomickým a ekologickým spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie.

Ako vysvetľuje tím BIOmobile, nečistoty vo forme kovov spôsobujú nízku kvalitu, nevhodnú farbu a bránia správnemu priemyselnému využitiu týchto zdrojov nerastných surovín, ktorých zásoby sú v obrovskom množstve dostupné ako na Slovensku, tak aj v celej Európskej únii. „Kvôli nízkej kvalite lokálnych zdrojov nerastných surovín musia byť vysokokvalitné suroviny požadované priemyslom dovážané a cena za dopravu mnohokrát prevyšuje cenu samotnej nerastnej suroviny. Mobilná prevádzka ako servis pre vlastníkov ložísk odstraňuje bezpečným spôsobom nečistoty z nerastných surovín, a tým z ich nízkokvalitnej suroviny vytvára vysokokvalitné suroviny s mnohonásobne vyššou cenou. Novovytvorené lokálne zdroje vysokokvalitných surovín budú slúžiť pre okolité priemyselné podniky (v zlievárenskom, sklárskom, keramickom, dekoratívnom odvetví a mnohých ďalších), čím sa zníži závislosť Slovenska, ako aj Európskej únie od dovozu nerastných surovín a tým aj negatívny dopad transportu na životné prostredie.“

Cieľom projektu je spustiť po prvýkrát na svete v priemyselnej miere túto inovatívnu metódu na skvalitnenie znečistených nerastných surovín, a tak vytvoriť vysokohodnotné lokálne zdroje surovín pre priemysel a tým zabezpečiť surovinovú nezávislosť EÚ, znížiť produkciu CO2 počas transportu a zaviesť bezodpadové a bezpečné hospodárstvo pri ťažbe a úprave nerastných surovín. „Keďže pre tento účel doteraz neexistovala žiadna vhodná ekonomická a bezpečná metóda, počet ložísk na Slovensku, ako aj v Európskej únii, kde prevádzka môže byť aplikovaná, je obrovský, a teda hlavným cieľom je momentálne identifikácia vhodných zákazníkov (vlastníkov ložísk a blízkych priemyselných spracovateľov), kde bude mobilná prevádzka spustená. Po dosiahnutí úspešnej aplikácie vo sfére nerudných nerastných surovín je ďalším cieľom aplikácia mobilnej prevádzky na rudné nerastné suroviny, banský odpad, ale najmä na environmentálne záťaže kontaminované ťažkými kovmi, ktoré vážne ohrozujú ľudské zdravie a sú zodpovedné za množstvo najvážnejších chorôb vrátane rakoviny, cukrovky, Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby a podobne,“ uvádza tím BIOmobile.

BIOmobile

Za posledné 4 mesiace v rámci Booster programu s podporou Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie EIT RawMaterials bola zostrojená prvá mobilná prevádzka, vyvinutý úplne nový postup, podmienky a proces úpravy surovín v reálnom prostredí s overeným účinkom a prebehol malý test na 20 tonách nerastnej suroviny. „Uspeli sme v rámci 8. kola súťaže inovatívnych nápadov ´Máš nápad? Prezentuj svoj startup!´, a tak získali podporu v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM, kde bude sídliť náš start-up. Zároveň sme prešli prvým kolom nového programu Accelerator, kde nám poskytlo EIT RawMaterials intenzívny tréning profesionálnymi business developermi. Momentálne sme v štádiu reaktivácie spoločnosti a prípravnej fázy na celosvetovo prvú priemyselnú aplikáciu takejto prevádzky na zhodnotenie nerastných surovín. Identifikujeme vhodných dodávateľov potrebných zariadení a materiálov z oblasti potravinárskeho, poľnohospodárskeho a chemického priemyslu. Snažíme sa nájsť vhodné možnosti finančnej podpory pre náš projekt s profesionálnou pomocou Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.“

Aktuálne realizátori projektu rokujú s viacerými vlastníkmi ložísk a mnohými priemyselnými podnikmi v ich okolí na území Slovenska a EÚ. Ešte je potrebné zabezpečiť zmluvy s dohodnutými zákazníkmi a v apríli na prvom ložisku spúšťajú menší test technického riešenia na 1 000 tonách a následne veľkorozmernú prevádzku.

Očakávaným výsledkom projektu je spustenie a overenie doteraz jedinej vhodnej metódy na odstraňovanie nečistôt z nerastných surovín po prvýkrát na svete na priemyselnej úrovni a následné nové možnosti aplikácie prevádzky na ťažbu hodnotných kovov z primárnych surovín (rúd) a sekundárnych surovín (banský odpad, kontaminované životné prostredie).

„Hlavným prínosom, ako už bolo spomenuté, je zabezpečenie obrovského množstva lokálnych zdrojov hodnotných vysokokvalitných surovín, ktoré budú využité okolitým priemyslom, zníženie negatívneho dopadu dopravy na životné prostredie, a to novou ekonomickou a environmentálnou metódou ťažby a úpravy nerastných surovín. Ďalším prínosom je vyčistenie a obnova životného prostredia v oblasti environmentálnych záťaží s novým zdrojom hodnotných kovov pre priemysel,“ dodáva tím BIOmobile.

Ich projekt uspel v súťaži inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Vyhlasuje ju dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je UVP – Univerzitný vedecký park. Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab.

 

Informácie a foto poskytol: tím BIOmobile

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky