Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Osvetová akcia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS v Košiciach

VEDA NA DOSAH

World AIDS Day

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý pripadá na sobotu 1. decembra, organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v pondelok 3. decembra 2018 osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day. V rámci podujatia sa na rôznych fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzite v Košiciach dozviete informácie o tomto závažnom ochorení.

„Vírus HIV a ochorenie AIDS, ktoré vyvoláva, predstavuje vážny celospoločenský a celosvetový problém. Ochorenie prejavujúce sa ako atypický zápal pľúc popísal ako prvý v roku 1981 americký lekár a pomenoval ho ako syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS. Pôvodca ochorenia rozšíreného spočiatku hlavne v komunite homosexuálov bol odhalený o dva roky neskôr a dostal názov vírus HIV. Ochorenie sa expanzívne šírilo v mnohých krajinách sveta a doteraz sa ním nakazilo doteraz vyše 65 miliónov ľudí a cez 25 miliónov už ochoreniu AIDS aj podľahlo,“ hovorí prorektor UPJŠ v Košiciach, pracovník Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý sa zúčastní panelovej diskusie v Aule UPJŠ LF v čase od 19.00 do 20.30 a poskytne odborné informácie.

Podujatie sa uskutoční v dvoch sekciách. Počas dopoludňajšej časti budú študenti v informačných stánkoch na všetkých fakultách UPJŠ a TUKE poskytovať informácie o prenose vírusu HIV, kvalite života a liečbe infikovaných, ich právach, povinnostiach a tiež diskriminácii s ktorou sa stretávajú.

V rámci popoludňajšej sekcie sa uskutoční v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ premietanie filmu s tematikou HIV (How to survive a Plague) v čase medzi – 17. a 19. hodinou, po ktorom bude nasledovať panelová diskusia. Akciu ukončia študenti sviečkovým pochodom pred Lekárskou fakultou UPJŠ na znak solidarity s tými, ktorí podľahli HIV/AIDS.

„Osvetová akcia Spolku medikov mesta Košice je zameraná na informovanie mladých ľudí ohľadne problematiky HIV a vzniku AIDS a tiež búranie hlboko zakorenených predsudkov. Na akcii budeme študentov informovať o tom, čo ochorenie predstavuje, ako sa prenáša a aké sú jeho následky. K dispozícii budeme mať rôzne informačné materiály a okoloidúci od nás dostanú červenú stužku ako symbol Svetového dňa boja proti AIDS, nálepky a kondómy. Dotazníkovou formou budeme zbierať údaje o informovanosti študentov a zamestnancov v súvislosti so šírením vírusu HIV,“ hovorí študent 4. ročníka UPJŠ LF Adam Nedoroščík, prezident Spolku medikov mesta Košice, podľa ktorého mnohí ľudia ani v dnešnej modernej dobe nevedia, ako ľahko sa dá nakaziť vírusom HIV.

World AIDS Day

*********************************************

AIDS – Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti predstavuje smrteľné ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami, ktorého pôvodcom je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Môže sa prenášať pohlavným stykom, krvnou cestou a z matky na dieťa počas pôrodu alebo dojčením, pričom napáda biele krvinky, na ktorých povrch sa naviaže, usmrtí ich a využije ich genetický materiál, aby sa rozmnožil. Tak vzniknú nové kópie vírusov, ktoré napádajú ďalšie lymfocyty a postupným ubúdaním bielych krviniek sa imunitný systém človeka čoraz viac oslabuje, až nakoniec podľahne inak bežnej infekcii alebo nádorovému ochoreniu.

Existuje viacero hypotéz o pôvode vírusu HIV. Najpravdepodobnejšie je konštatovanie, že sa vírus dostal do ľudskej populácie z ľudoopov pohryznutím, rituálnym alebo sexuálnym stykom. Realita je taká, že ani po štyroch desaťročiach nebol objavený účinný liek, ktorý by dokázal eliminovať vírus HIV, no vyspelých krajinách, vrátane Slovenska, majú pacienti k dispozícii vysokoúčinnú antiretrovírusovú terapiu, ktorá im dokáže značne predĺžiť a skvalitniť život infikovaných.

Infekcia vírusom HIV sa v priebehu prvých týždňov u človeka prejavuje akútnym ochorením podobným infekčnej mononukleóze, ktoré väčšinou rýchlo odznie. Aj keď môže nasledovať viacročné bezpríznakové obdobie, imunitný systém človeka sa bez účinnej liečby postupne oslabuje a chorého začínajú trápiť chronické respiračné alebo plesňové ochorenia, či atypické nádory, v dôsledku ktorých napokon zomiera…

Svetový deň AIDS sa vo svete pripomína prvý decembrový deň už roku 1988.

 

Informácie a foto poskytla: Jaroslava Oravcová, PR manažérka UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky