Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spojenie modernej architektúry s krásou živej prírody. To je návrh muštárne

VEDA NA DOSAH

muštáreň

Ak sa v dnešnej dobe spojí moderná architektúra s krásou živej prírody a oddelí sa od každodenného ruchu veľkomesta, môže sa podariť vytvoriť naozaj obdivuhodné dielo. Tak začína prezentáciu diplomovej práce Bc. Kristína Dančišínová, ktorá sa so svojou prácou Budova pre výrobu – muštáreň zaradila medzi najlepšie študentské práce za akademický rok 2017/18 Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach; študijný program: Pozemné stavby. Ako vedúci diplomovej práce figuruje Ing. Jaroslav Vojtuš, CSc.

Cieľom autorky bolo vytvoriť prostredie na oddych a relax s vychutnaním si domácich výrobkov, vyrobených priamo v ovocnom sade. „Hlavnou navrhovanou funkciou stavby muštárne je výroba samotného muštu z vlastnej produkcie sadu, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti muštárne. Výroba muštu si vyžaduje vlastné technologické zariadenia. Budova na výrobu muštu je navrhovaná ako samostatne stojaca, nepodpivničená budova s dvomi nadzemnými podlažiami. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa, zázemie pre zamestnancov, výroba a reštaurácia oddelené sklenenou stenou, hygienické zariadenia pre návštevníkov a 4 ubytovacie izby.“

Cieľom návrhu Bc. Kristíny Dančišínovej bolo vytvoriť budovu, ktorá napriek svojej hlavnej výrobnej funkcii neuškodí okolitej prírode, ale architektonickým riešením zaujme na prvý pohľad. „Bolo náročné spojiť všetky funkcie v jeden fungujúci celok. Aj keď sa to v tomto projekte nakoniec podarilo, napriek tomu je veľa vecí, ako by sa dal naďalej zdokonaľovať a zveľaďovať ním okolité prostredie.“

Priečny rez muštárne

Hlavná idea, ktorá bola prenesená na papier tohto projektu, je konštrukcia s použitím dreva. „Väčšia časť objektu, teda hlavná budova, je staticky riešená ako rámová konštrukcia z lepeného lamelového dreva. Z architektonického hľadiska je časť rámu priznaná a sendvičová konštrukcia sa preto nachádza medzi a zároveň na vonkajšej strane rámov. Aby sa objekt čo najviac priblížil krajinnému prostrediu, bola navrhnutá drevená odvetrávaná fasáda. Drevené profily sú uložené vodorovne a pokrývajú nielen stenu, ale aj strechu. Medzi jednotlivými profilmi je centimetrová medzera umožňujúca prietok dažďovej vody na PIR polyuretánovú tepelnú izoláciu zabezpečenú poistnou hydroizoláciou,“ uvádza autorka.

Pokračuje, že dažďový zvod je umiestnený dole pri základoch, kde je z časti schovaný fasádnym obkladom a zabezpečený oceľovou mriežkou. Nosnú časť v prípade predmetnej sendvičovej konštrukcie tvorí drevený rošt, ktorý bude na stavbu privezený v podobe prefabrikovaného prvku. „Obalová konštrukcia bude pokrývať obvodovú stenu a šikmú sedlovú strechu hlavnej budovy, s rozdielom prevedenia hustejšieho roštu na streche,“ vysvetlila Bc. Kristína Dančišínová.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autorka práce: Bc. Kristína Dančišínová; vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Vojtuš, CSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky