Značka: Slovenka roka

Marta Bačíková je nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave. Už devätnásť rokov stojí na čele školy, ktorá sa pod jej vedením...

| Marta Bartošovičová

Beáta Matušáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Beáta Matušáková, zriaďovateľka Regionálneho centra autistov v Žiline, dlhé roky sa venuje deťom s touto poruchou. Pripravila projekt Súkromnej...

| Marta Bartošovičová

Adela Penesová – nominovaná na Slovenku roka 2018

MUDr. Adela Penesová, PhD., lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV, hlavná riešiteľka medzinárodných, národných i  EU projektov so...

| Marta Bartošovičová

Prof. Soňa Fraňová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD., vedúca Ústavu farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a vedúca Laboratória experimentálnej farmakológie...

| Marta Bartošovičová

Alexandra Kolenová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb...

| Marta Bartošovičová

Alena Petáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Alena Petáková, riaditeľka Základnej školy v Bratislave – Lamači. Ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska háji záujmy základných škôl pri...

| Marta Bartošovičová

Eva Rozprávková – nominovaná na Slovenku roka 2018

MUDr. Eva Rozprávková, uznávaná neurologička s množstvom absolvovaných odborných školení vo svojom odbore, je primárkou Neurologického oddelenia 1. súkromnej nemocnice Košice – Šaca. Prioritne...

| Marta Bartošovičová

Silvia Toporcerová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA, gynekologička, uznávaná odborníčka v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie, odborný garant v Centre asistovanej...

| Marta Bartošovičová

Prof. Janka Krivošová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., vedkyňa v oblasti architektúry, venuje sa pedagogickej a výskumnej činnosti, ako aj publicistike zameranej...

| Marta Bartošovičová

Jana Madejová – nominovaná na Slovenku roka 2018

RNDr. Jana Madejová, DrSc., chemička, pôsobí v Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, je predsedníčkou Vedeckej rady ústavu. V prestížnej ankete...

| Marta Bartošovičová