Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Alena Petáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

Marta Bartošovičová

Mgr. Alena Petáková

Mgr. Alena Petáková, riaditeľka Základnej školy v Bratislave – Lamači. Ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska háji záujmy základných škôl pri návrhoch legislatívnych a iných zmien. Svoju školu zapája do medzinárodných vzdelávacích projektov. Založila a vedie občianske združenie Pomoc školstvu v Lamači a svoje odborné vedomosti a skúsenosti odovzdáva v odborných príspevkoch v médiách a na odborných konferenciách.  V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Alena Petáková pochádza z Ružomberka. V rokoch 1981 – 1986 študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy nastúpila ako učiteľka Základnej školy v Bratislave – Lamači, kde pracovala až do roku 1994. V práci pokračovala na Spojenej škole Tilgnerova a neskôr ako zástupkyňa riaditeľky na Základnej škole Vrútocká. V roku 2002 sa vrátila do ZŠ Bratislava – Lamač, kde pôsobí ako riaditeľka školy doteraz. V roku 2008 bola zvolená za prezidentku Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS). Od roku 1986 zostala verná práci s deťmi a to v rôznych pozíciách – ako trénerka basketbalu, inštruktorka lyžiarskych kurzov, vedúca detských táborov, škôl v prírode a medzinárodných študijno-poznávacích pobytov, učiteľka, zástupkyňa, ekonómka, aby nakoniec zúročila všetky skúsenosti ako riaditeľka školy a prezidentka ZZŠS.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pani riaditeľka, čo pre Vás znamená nominácia na Slovenku roka 2018?

A. PETÁKOVÁ: V prvom rade už to, že si niekto na mňa spomenul a navrhol ma na nomináciu je pre mňa morálne ocenenie. Nomináciu prijímam s veľkou pokorou, ako ocenenie práce, ktorú robím. Musím však povedať, že poďakovanie patrí aj všetkým ľuďom, s ktorými pracujem a ktorí ma na mojej profesionálnej ceste sprevádzajú.

Mgr. Alena Petáková v škole

Mgr. Alena Petáková v škole

M. B.: Aké je poslanie Združenia základných škôl Slovenska?

A. PETÁKOVÁ: Združenie základných škôl Slovenska je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie základných škôl, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou. V rámci svojej pôsobnosti združuje základné školy s právnou subjektivitou z celého Slovenska. Vzniklo v roku 1994, presnejšie 14. apríla 1994, pod názvom Združenie samosprávnych škôl Slovenska. V roku 2014 pri príležitosti 20. výročia vzniku združenia prijalo plénum zmenu názvu na Združenie základných škôl Slovenska. Účelom pôsobenia a predmetom činnosti združenia je prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí škôl, výmena informácií, pripomienkovanie návrhov zmien právnych noriem, snaha poukázať na problémy základných škôl a hľadať riešenia.

M. B.: Do akých projektov bola, resp. je zapojená Vaša škola?

A. PETÁKOVÁ: V Lamači sme skúsili už asi všetky typy projektov a určite aj vďaka týmto aktivitám sa škole darí. Jeden z najnáročnejších projektov bol projekt zameraný na rozvoj čítania s porozumením Čítaj, pochop a použi!“ Projekt trval dva roky a ďalších 5 rokov sme boli pod kontrolou udržateľnosti projektu. Financie na projekt sme čerpali z eurofondov. Niekoľkokrát sme realizovali projekt Comenius, v ktorom sa žiaci mohli stretávať so žiakmi z rôznych krajín Európy. Organizujeme študijno-poznávacie pobyty žiakov v Anglicku. Vďaka enviroprojektu sme vybudovali Ekotriedu, žiaci získavajú ocenenia v projekte „Strom života“. Okrem zainteresovania v projektoch rôznych organizácií máme i svoje školské projektové týždne, predmetovú show a verejné vystúpenia. A mohla by som pokračovať. Vždy sme v nejakom projekte, buď ho píšeme, robíme na ňom alebo ho vyhodnocujeme. Stalo sa to už súčasťou života našej školy.

Mgr. Alena Petáková je nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Alena Petáková je nominovaná na Slovenku roka 2018

M. B.: Akú pomoc, podľa Vás, potrebuje školstvo?

A. PETÁKOVÁ: Školstvo u nás potrebuje rozumné riešenia, bez emócii a bez vplyvu politiky. Je treba niekoho, kto bude mať odvahu robiť aj nepopulárne, ale tak potrebné kroky na sfunkčnenie školstva. Ale hlavne potrebujeme, aby sa financie dostali priamo školám. Teda tým, ktorí pracujú s deťmi.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

A. PETÁKOVÁ: Najväčším relaxom je pre mňa fyzická práca, napríklad v záhradke. Vtedy zabudnem na všetky starosti a problémy v práci. Mám rada hory a turistiku. Veľkú záľubu mám v ručných prácach a v tom, že sa vždy rada niečo nové naučím a je jedno z akej oblasti.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov sú nominované: Mgr. Marta Bačíková, PaedDr. Beáta Matušáková, Mgr. Alena Petáková a PaedDr. Iveta Šanderová

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka 2018 a z archívu Mgr. Aleny Petákovej

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky