Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prof. Soňa Fraňová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Marta Bartošovičová

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD.

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD., vedúca Ústavu farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a vedúca Laboratória experimentálnej farmakológie Martinského centra pre biomedicínu JFL UK. V 10. ročníku prestížnej ankety Slovenka roka je nominovaná v kategórii Veda a výskum. 

Profesorka Soňa Fraňová študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biochémia so zameraním na klinickú biochémiu. V rokoch 1995 – 2000 absolvovala postgraduálne štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, odbor Farmakológia. S touto fakultou spojila celý svoj profesionálny život. Začala pracovať v Ústave farmakológie ako vedecká pracovníčka a vypracovala sa na pozíciu vedúcej ústavu. Na fakulte obhájila doktorát, titul docentky aj vysokoškolskej profesorky v odbore farmakológia. Svoje manažérske schopnosti preukázala počas ôsmich rokov, keď bola prodekankou Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) v Martine.

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD.

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD.

V súčasnosti v Laboratóriu experimentálnej farmakológie Martinského centra pre biomedicínu (BioMed Martin) JLF UK vedie tím, ktorý sa venuje riešeniu projektov zameraných na liečbu ochorení dýchacieho systému, najmä alergickej bronchiálnej astmy v experimentálnych podmienkach. Je autorkou alebo spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií a vedeckých monografií s významným medzinárodným ohlasom. Je tiež organizátorkou vedeckých kongresov v oblasti farmakológie a respirológie. V roku 2008 bola zvolená za predsedníčku Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS. Je členkou Európskej farmakologickej spoločnosti a Európskej respirologickej spoločnosti. 

Doc. Soňa Fraňová je nominovaná na Slovenku roka 2018

Prof. Soňa Fraňová je nominovaná na Slovenku roka 2018

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Veda a výskum sú nominované: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., RNDr. Jana Madejová, DrSc. a MUDr. Adela Penesová, PhD.

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka 2018, Ženský web – Roman Leško a JLF UK v Martine

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky