Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Beáta Matušáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

Marta Bartošovičová

PaedDr. Beáta Matušáková

PaedDr. Beáta Matušáková, zriaďovateľka Regionálneho centra autistov v Žiline, dlhé roky sa venuje deťom s touto poruchou. Pripravila projekt Súkromnej špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom. V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Beáta Matušáková  pochádza z Handlovej. Po absolvovaní Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach nastúpila ako učiteľka v Materskej škole Závodie a už po 3-ročnej praxi bola menovaná za riaditeľku Materskej školy Divina – Horná. 

Od roku 1997 začala pôsobiť ako učiteľka špeciálnej materskej školy a postupne si rozširovala odborné vzdelanie – špeciálna pedagogika. Pedagogickú fakultu v Nitre ukončila v roku 2002 a rigoróznu skúšku v roku 2003. V tomto období sa začala intenzívnejšie venovať problematike autizmu a navštevovala rôzne odborné semináre a školenia. Na Štátny pedagogický ústav predložila v roku 2005 projekt Regionálneho centra autistov v Žiline.

Od roku 1997 začala pôsobiť ako učiteľka špeciálnej materskej školy a postupne si rozširovala odborné vzdelanie v odbore Špeciálna pedagogika. Pedagogickú fakultu v Nitre ukončila v roku 2002 a rigoróznu skúšku urobila v roku 2003. V tomto období sa začala intenzívnejšie venovať problematike autizmu a navštevovala rôzne odborné semináre a školenia. V roku 2005 predložila na Štátny pedagogický ústav projekt Regionálneho centra autistov v Žiline. 

Súkromná špeciálna základná škola pre žiakov s autizmombola otvorená v roku 2006 ako prvá škola tohto typu na Slovensku. Neskôr k nej pribudla materská škola, ďalej Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Súkromná praktická škola, ako aj elokované pracoviská. Jej prácou sa inšpirujú ďalší pedagógovia na Slovensku.

PaedDr. Beáta Matušáková s ocenením

PaedDr. Beáta Matušáková s ocenením

V marci 2015 bola Dr. Beáte Matušákovej udelená medaila Jána Amosa Komenského za celoživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti životného jubilea a za mimoriadne zásluhy a výsledky dosiahnuté v pedagogickej a výchovnej práci v školstve a práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za záslužnú prácu pre školy a žiakov jej udelená veľká Medaila sv. Gorazda. Toto najvyššie ocenenie v rezorte školstva jej v marci 2016 odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pani doktorka, čo pre Vás znamená nominácia na Slovenku roka 2018?

B. MATUŠÁKOVÁ: Nominácia na Slovenku roka je pre mňa veľká česť a zároveň aj pocit zodpovednosti voči všetkým, ktorí mi dali svoj hlas.

PaedDr. Beáta Matušáková, nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Beáta Matušáková, nominovaná na Slovenku roka 2018

M. B.: Mohli by ste nám aspoň stručne priblížiť svoju prácu?

B. MATUŠÁKOVÁ: Tým, že som zároveň zriaďovateľka aj riaditeľka Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou,  mám veľa povinností administratívneho a manažérskeho rázu. Ale stále každý deň je pre mňa najdôležitejší kontakt so svojimi pedagógmi, aby sme spoločne nachádzali nové a lepšie riešenia pri edukácii našich žiakov s autizmom.

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie v práci s deťmi s autizmom? 

B. MATUŠÁKOVÁ: Odborné vedomosti, láskavý a trpezlivý prístup. Povahové vlastnosti ľudí  pedagógov – nevzdávať to a mať životný optimizmus, ktorý pomáha hlavne rodičom týchto detí, aby brali svoje deti také aké sú a boli zároveň šťastní. Spolupráca s rodinou a spoločný jednotný prístup je kľúčom k posúvaniu autistov do čo najväčšej integrácie do spoločnosti.

M. B.: Čomu sa venujete vo voľnom čase a ako si dobíjate energiu?

B. MATUŠÁKOVÁ: Ak mám voľný čas, tak ho najradšej trávim so svojimi vnučkami (Natálka, Simonka), so svojou rodinou a priateľmi na chate, rada mám knihy, filmy, obrazy, ale aj cestovanie a spoznávanie cudzích krajín. Ale aj tak som stále mysľou pri našich autistoch. Je to naozaj neopísateľný pocit, keď vidíte mladých mužov, ktorí ukončili už súkromnú praktickú školu a vidíte ich pred sebou ako malých škôlkarov, prešli veľký kus cesty k dosiahnutiu cieľa a my s nimi. Láska k autistom je to najdôležitejšie čo môžeme ako všetci prvé urobiť.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov sú nominované: Mgr. Marta Bačíková, PaedDr. Beáta Matušáková, Mgr. Alena Petáková a PaedDr. Iveta Šanderová

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka 2018 a z archívu PaedDr. Beáty Matušákovej

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky