Značka: právo

Cezhraničný prístup k online televíznemu a rádiovému obsahu bude jednoduchší

Digitálne technológie menia to, ako sa produkuje, šíri a konzumuje hudba, filmy, televízia, rozhlas, knihy a tlač. Na obľube získali...

| VEDA NA DOSAH
Ilustračný obrázok. Integrity

Otázky plagiátorstva, etiky a integrity: definované a vysvetlené

Povedomie o plagiátorstve sa na Slovensku výrazne zvýšilo zavedením systému SK ANTIPLAG [1] v roku 2010. Potvrdili to výsledky medzinárodného projektu financovaného...

| VEDA NA DOSAH

„Linkovanie a embeddovanie videí“ na webových stránkach

V dnešnej dobe internetu a čoraz širších možností jeho využitia je ochrana autorských diel vysoko aktuálna. Cieľom príspevku na tému „Linkovanie...

| VEDA NA DOSAH

Právo stavby – áno alebo nie?

Otázka, ktorá v súčasnej dobe v značnej miere víri odbornou verejnosťou na Slovensku je, či má dôjsť k znovuzavedeniu zásady...

| VEDA NA DOSAH

Dva pohľady na bývanie

Právo na bývanie je zaradené medzi základné sociálne práva so zvláštnym charakterom. Nie je totiž chápané ako nárokovateľné právo jednotlivca...

| VEDA NA DOSAH

Prečo môžu policajti nasadzovať putá?

Na Slovensku máme viac ako 23 000 policajtov. Ich práva a povinnosti schvaľuje Vláda SR. Ak chce policajt zabrániť protiprávnemu konaniu,...

| Marta Bartošovičová

Univerzita Komenského v Bratislave ponúka štúdium práva aj v angličtine

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK)  ponúka možnosť študovať právo v anglickom jazyku a záujemcovia si stále môžu podať prihlášku aj...

| VEDA NA DOSAH

Čo musí každý podnik vedieť o všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov

V máji 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane údajov. GDPR: Nové príležitosti, nové povinnosti je názov brožúry Európskej...

| VEDA NA DOSAH

Príručka európskeho práva v oblasti ochrany údajov (Vydanie r. 2018)

Naša spoločnosť sa stále viac digitalizuje. Tempo technologického vývoja, a to ako spracovávame osobné údaje, ovplyvňuje každého z nás každý...

| VEDA NA DOSAH

Cezhraničné dedenie

Európska komisia vydala koncom minulého roka užitočnú Príručku pre občanov: ako sa pravidlami EÚ zjednodušuje medzinárodné dedenie. Táto príručka je...

| VEDA NA DOSAH