Značka: lieky

Hľadá liek na neskoré diabetické komplikácie

Marta Šoltésová Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV sa dnes venuje vývoju nových liečiv. Počas jej gymnaziálnych...

| Monika Tináková

Osteoporóza – „tichý vykrádač kostí“

Osteoporóza je systémové ochorenie, ktoré postihuje celý skelet. Charakterizuje ju úbytok kostnej hmoty a porucha mikroarchitektúry kostného tkaniva. Vyskytuje sa na niektorých...

| Marta Bartošovičová

Vedci hľadajú nové liečivá proti nádorovým ochoreniam

V nedávnej dobe boli publikované dve zahraničné práce, ktoré sa zaoberali prípravou a biologickými vlastnosťami zlúčenín s názvom izoxazolidínové triazoly....

| VEDA NA DOSAH

EÚ akčný plán v boji proti antimikrobiálnej rezistencii

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je schopnosť mikroorganizmov odolávať antimikrobiálnej liečbe, najmä antibiotikám. AMR je prirodzený jav, ale akumulácia faktorov, vrátane nadmerného...

| VEDA NA DOSAH

Prečo môžu byť lieky aj škodlivé?

„Liek je liekom iba vtedy, ak sa podá správnemu pacientovi v správnom množstve. Každý liek totiž môže byť zároveň aj...

| Marta Bartošovičová

Video: Ako vznikajú liečivá

Každý z nás prichádza počas svojho života do styku s liekmi. Niekomu lieky pomáhajú proti bolesti, inému zmierňujú prejavy dlhotrvajúcich chronických ochorení,...

| VEDA NA DOSAH

Slovenský vedec sa podieľal na objave nových makrolidových antibiotík

Platforma pre objav nových makrolidových antibiotík – to je názov článku v prestížnom vedeckom časopise Nature, kde jedným z podpísaných je aj...

| VEDA NA DOSAH

Topinambur – rastlina 21. storočia

Topinambur sa využíva ako liečivo alebo diétna netradičná zelenina s priaznivými účinkami na ľudské zdravie. V súčasnosti sa u nás...

| VEDA NA DOSAH

Vedecký tím Ústavu experimentálnej onkológie bude koordinovať projekt vývoja inovatívneho nanoliečiva

Medzinárodný projekt zameraný na vývoj inovatívneho multifunkčného nanoliečiva určeného na liečbu rakoviny prsníka bude koordinovať vedecký tím Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho...

| Marta Bartošovičová

Nebezpečné tajomstvá domácich lekárničiek

Slovenská lekárnická komora (SLeK) organizuje počas roka 2016, ktorý je komorou vyhlásený za Rok farmaceuta, sériu prednášok, určených predovšetkým pre...

| VEDA NA DOSAH