Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Osteoporóza – „tichý vykrádač kostí“

Marta Bartošovičová

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.

Osteoporóza je systémové ochorenie, ktoré postihuje celý skelet. Charakterizuje ju úbytok kostnej hmoty a porucha mikroarchitektúry kostného tkaniva. Vyskytuje sa na niektorých častiach skeletu viac a na niektorých menej, následkom čoho je zvýšená fragilita kostí a náchylnosť k zlomeninám. Osteoporotická fraktúra je závažný celosvetový medicínsky a socioekonomický problém. Ročne vznikne viac ako 9 miliónov fraktúr. 

Nadmerný kostný obrat a remodelizácia vedú k osteoporóze. Kosť sa stále akoby nanovo obnovovala a nanovo odbúravala. Tým pádom dochádza k úbytku kostnej hmoty, narúša sa jej architektúra. 

Podľa epidemiologických údajov osteoporózou trpia podstatne viac ženy ako muži. Je to dané práve veľmi úzkym vzťahom medzi estrogénmi, teda ženskými pohlavnými hormónmi, a kostným odbúravaním. Estrogény patria medzi najdôležitejšie a najpotentnejšie faktory, ktoré znižujú kostné odbúravanie, dochádza k zvýšenému riziku lomivosti, k zlomeninám. V menopauze hormóny klesajú. 

Zmeny kostnej remodelácie podmienené vekom

Každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú fraktúru. Slovensko má rizikovú populáciu, nakoľko 1 730 000 ľudí je starších ako 50 rokov.

Osteoporóza má viacero typov. Hovoríme o primárnej, sekundárnej, idiopatickej  a idiopatickej juvenilnej osteoporóze. Primárna osteoporóza sa v minulosti delila na postmenopauzálnu (1. typ, rýchloobratová) a senilnú (2. typ, nízkoobratová).

Následkami osteoporózy sú: akútna a chronická bolesť, potiaže s dýchaním, problémy so zažívaním, depresia. Je potrebná dlhotrvajúca opatrovateľská starostlivosť, vznikajú chirurgické komplikácie, zvyšuje sa úmrtnosť. Najzávažnejšie dôsledky a dopady osteoporózy má zlomenina bedra.

Rok po osteoporotickej zlomenine

V priebehu roka po zlomenine zomrie 20 až 25 % pacientov. V Európskej únii (EÚ) bolo 42 000 úmrtí v roku 2010 v dôsledku fraktúry.

Náklady na osteoporózu v EÚ sa odhadujú na 37 miliárd EUR. Priame náklady na liečbu fraktúry sú 66 %, na dlhodobú starostlivosť po fraktúre 29 % a na prevenciu 5 %. Hlavným problémom je, že iba 5 % z celkových nákladov sa vynakladá na prevenciu. Najviac výdavkov ide na fraktúry bedra – 54 %.

Náklady na osteoporózu v SR sú 107 miliónov EUR ročne, čo predstavuje 3,6 % celkových nákladov na zdravotníctvo.

Osteoporóza nie je len chorobou žien. Jedna z troch osteoporotických fraktúr sa vyskytne u mužov. Muži majú nižšie riziko výskytu osteoporotickej zlomeniny ako ženy, ale vyššie riziko rekurentnej zlomeniny a vyššiu úmrtnosť po zlomenine. Zhruba 50 – 60 % mužov má sekundárnu osteoporózu (u žien to je 20 – 30 %).

Hlavné príčiny osteoporózy u mužov. K fragilite kostí u mužov prispievajú tri kľúčové faktory, a to zmeny v hladinách pohlavných (steroidných) hormónov; genetické faktory; ochorenia spôsobujúce sekundárnu osteoporózu.

Prof. Juraj Payer, PhD., bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE

Prof. Juraj Payer, PhD., bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE

Slnko – zdroj vitamínu D. Pobyt na slnku približne dvakrát do týždňa v trvaní 15 až 30 minút s odhalenou tvárou, rukami, chrbtom, ramenami. Expozícia na slnku sa odporúča medzi 10.00 až 15.00 hod. počas jarných a jesenných mesiacov, a to bez opaľovacích krémov. Opaľovací krém s ochranným faktorom 8 už znižuje syntézu vitamínu D o 95 %. Takéto krátke opaľovanie sa nepovažuje za rizikové pre starnutie kože ani pre vznik nádorových ochorení kože. Dlhší pobyt na slnku je z hľadiska tvorby vitamínu D zbytočný, pretože nadbytočné množstvo vitamínu D vytvoreného v pokožke okamžite podlieha degradácii.

Osteoporóza na Slovensku je napriek mimoriadne priaznivým okolnostiam (adekvátnou dostupnosťou denzitometrie, dostupnosťou všetkých moderných terapeutických modalít s adekvátnou spoluúčasťou úhrady zdravotnými poisťovňami, aktuálnosťou diagnostických a terapeutických odporúčaní) stále poddiagnostikovaná a podliečená.

Tému Osteoporóza – „tichý vykrádač kostí“ prezentoval prof. Juraj Payer vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE dňa 26. apríla 2018 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Organizátorom podujatia je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCPProf. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, je uznávaný lekár a odborník na osteoporózu, prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prodekan LF UK v Bratislave a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na metabolické ochorenia kostí a ich vzťah k endokrinným ochoreniam. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia. Je autor a spoluautor viac ako 650 publikácií v zahraničnej a domácej tlači a 16-tich kníh. Je tiež autorom a editorom prvej slovenskej monografie o osteoporóze.

Prof. Payer je prvý viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), predseda Kategorizačnej komisie pre endokrinológiu MZ SR, člen prezídia SLS, prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS, viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, člen výboru Spoločnosti pre menopauzu a andropauzu, člen panelu expertov EÚ pre problematiku osteoporózy pri Európskom parlamente, člen Americkej osteologickej spoločnosti, člen Americkej endokrinologickej spoločnosti, člen Európskej endokrinologickej spoločnosti.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Obrázky: z prezentácie prof. MUDr. Juraja Payera, PhD.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky