Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hľadá liek na neskoré diabetické komplikácie

Monika Tináková

Marta Šoltésová Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV sa dnes venuje vývoju nových liečiv. Počas jej gymnaziálnych čias ale chcela byť historičkou alebo archeologičkou. Nakoniec išla študovať chémiu, pretože odbor egyptológia v tom čase neotvárali. Svoje rozhodnutie odôvodňuje aj tým, že vždy mala rada „piplavú robotu“ – takže dnes nie je na archeologických lokalitách, ale v laboratóriu a tiež robí prácu, ktorá ju baví. Vo voľnom čase rada číta, „hrabe sa v záhradke“, bicykluje, tancuje, chodí do fitka, pláva, má rada veslovania. Tiež rada číta, najmä literatúru z oblasti vedy, ktorú píšu vedci na sklonku svojho života. Marta je príkladom mladej vedkyne, ktorá už odmietla niekoľko ponúk ísť robiť vedu do zahraničia. Chce zostať vo svojej rodnej krajine, hoci to s jej povolaním nemá v našich podmienkach ľahké.

M. HUCÁKOVÁ: Marta, ako svoje výskumné zameranie si si vybrala ochorenie neskoré diabetické komplikácie. Čo sú to za komplikácie? Čo v tele spôsobujú?

M. ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ: Neskoré diabetické komplikácie postihujú ľudí dlhodobo trpiacich diabetom. Ide hlavne o šedý zákal, retinopatiu, poškodenie periférnych nervov, ciev či kapilár, ale aj poškodenie obličiek. Tieto komplikácie sa rozvíjajú u diabetikov najskôr nebadane. Avšak vo „finále“ môžu viesť k vážnemu poškodeniu zraku, obličiek, nervov a ciev končiacich slepotou, disfunkciou obličiek, odrezaním nohy alebo vaskulárnou demenciou. Na našom európskom trhu však nemáme liek, ktorý by zabránil rozvoju týchto zákerných komplikácií.

M. H.: Vlastníš dva patenty, obidva sa viažu na lieky v oblasti diabetických komplikácií. Ako tieto lieky pôsobia, ako pomáhajú?

M. ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ: V rámci svojho výskumu sa venujem hlavne jednej farmakologicky perspektívnej látke – Cemtirestat, ktorá je predmetom jedného z mojich patentov. Momentálne ju testujeme na zvieracích modeloch diabetu, kde sa javí veľmi perspektívne. Zvieratám, ktorým bola podávaná táto látka už vo veľmi malých dávkach, sa neprejavili symptómy spojené s periférnou neuropatiou a signifikantne sa znížila akumulácia sorbitolu (marker rozvoja neskorých diabetických komplikácii) v sedacích nervoch. Ak by sme si porovnali Cemtirestat s jediným klinicky používaným liekom (v Ázií) – epalrestatom, tak nami vyvinuté liečivo je nielen oveľa účinnejšie, ale aj jeho fyzikálno-chemické vlastnosti sú lepšie.

M. H.: Čomu sa venuješ teraz a kam by si sa vo svojom vedeckom bádaní raz chcela dostať? Čo pre Teba znamená splnenie svojho kariérneho cieľa?

M. ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ: Ako som spomínala, snažím sa venovať predklinickým testom Cemtirestatu tak veľmi ako sa len dá. Mojím cieľom je vyvinúť účinné terapeutikum v prevencii rozvoja neskorých diabetických komplikácii. Dnes vo svete trpí diabetom viac ako 422 miliónov ľudí, pričom ich počet prudko narastá. Preto potreba vyvinúť liečivo, ktoré by zabránilo rozvoju neskorých diabetických komplikácií a tým skvalitnilo život diabetikom, je nesmierne veľká.

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. počas prednášky

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. sa narodila 25. januára 1986 v Prahe. Základné aj stredoškolské vzdelanie získala v Bratislave. Vysokoškolské časy strávila na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, študovala odbor biotechnológie. Na doktorandské štúdium sa prihlásila na Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV a tam začala študovať neskoré diabetické komplikácie. Doktorát si už robila na Slovenskej akadémií vied. Približne polrok strávila na výskumných stážach v zahraničí – v Turecku a v Slovinsku. V uplynulom roku ju ocenila Slovenská akadémia vied ako najlepšiu mladú vedeckú pracovníčku, ale ocenila ju aj Slovenská lekárka spoločnosť a aj odborníci na medzinárodnej konferencií vo Francúzsku. Vlastní 2 patenty, obidva sú za objavenie lieku na liečbu neskorých diabetických komplikácií.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Marty Šoltésovej Prnovej

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky