Značka: Krištáľové krídlo

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – nominovaný na Krištáľové krídlo

Doc. RNDr. Matej Ruttkay, CSc. – špičkový archeológ, riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre bol nominovaný na Krištáľové krídlo...

| Marta Bartošovičová
20. ročník ocenenia osobností na Slovensku Krištáľové krídlo

Krištáľové krídlo – 20. ročník udeľovania ocenení osobnostiam na Slovensku

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Cieľom Krištáľového krídla je...

| Marta Bartošovičová

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD. – nominovaný na Krištáľové krídlo

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD. – popredný slovenský onkológ, klinik a vedec, vedúci Jednotky translačného výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského...

| Marta Bartošovičová
Krištáľové krídlo 2016

Igor Lacík – laureátom Krištáľového krídla 2015 v kategórii Medicína a veda

Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied, je expert v polymérnej chémii, ktorý dlhodobo pracuje na výskume...

| VEDA NA DOSAH

Rozhovor s Mgr. Petrom Vršanským, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV

Prinášame Vám rozhovor s tretím nominovaným na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda. Mgr. Peter Vršanský, PhD., je...

| VEDA NA DOSAH

Rozhovor s Ing. Igorom Lacíkom, DrSc., riaditeľom Ústavu polymérov SAV v Bratislave

Prinášame Vám rozhovor s druhým nominovaným na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda. Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ...

| VEDA NA DOSAH

Rozhovor s doc. Petrom Celecom, DrSc., prednostom Ústavu molekulárnej medicíny Lekárskej fakulty UK

Prinášame Vám rozhovor s prvým nominovaným na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda. Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter...

| VEDA NA DOSAH
ilustračné foto

Krištáľové krídlo: Nominovaní v kategórii Medicína a veda

V kategórii Medicína a veda boli nominovaní: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, lekár a vedec, prednosta Ústavu molekulárnej medicíny Lekárskej...

| VEDA NA DOSAH