Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Krištáľové krídlo – 20. ročník udeľovania ocenení osobnostiam na Slovensku

Marta Bartošovičová

20. ročník ocenenia osobností na Slovensku Krištáľové krídlo

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Cieľom Krištáľového krídla je objavovať jedinečných ľudí a vyzdvihnúť ich profesionálne výkony, ktoré si zaslúžia úctu. Ocenenie je udeľované od roku 1997 v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.

Cena Krištáľové krídlo je hodnotou overenou časom a osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Táto prestížna cena sa udeľuje v deviatich kategóriách: hudba, divadlo a audiovizuálne umenie, publicistika a literatúra, medicína a veda, šport, hospodárstvo, výtvarné umenie, filantropia a rock pop jazz a mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin. Aj v jubilejnom 20. ročníku Krištáľového krídla o nominovaných rozhodli odborné poroty v tajnom hlasovaní. Finálové nominácie odsúhlasila Veľká porota na čele s predsedom Gabrielom Csollárom.

Autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová k nomináciám uviedla: „Medzi nominovanými je čoraz viac úspešných mladých ľudí. Teší ma to, pretože Krištáľové krídlo nie je len ocenením celoživotného diela, ale v prvom rade vyzdvihuje konkrétny počin za daný rok. Väčšina ľudí dosahuje najlepšie výsledky v mladšom a strednom veku. Majú energiu, zdroje, informácie a chuť pracovať na svojom zdokonaľovaní. Sú otvorení novým myšlienkam a nápadom.“ Ďalej, okrem iného, zdôraznila: „Tradícia je putom životaschopných a Krištáľové krídlo má stále väčšiu hodnotu aj preto, že oceňuje ľudí, ktorí zostali žiť, pracovať a tvoriť na Slovensku.“

Autorka ocenenia Krištáľové krídlo Mária Vaškovičová a predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Gabriel Csollár

Autorka ocenenia Krištáľové krídlo Mária Vaškovičová a predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Gabriel Csollár na tlačovej konferencii

Dvadsať rokov Krištáľového krídla predstavuje viac ako 600 nominovaných a 202 ocenených najvýznamnejších osobností Slovenska vo výbere viac ako 120 porotcov.

V rokoch 1997 – 2016 bolo v kategórii Medicína a veda ocenených 26 osobností, a to: Eva Siracká (1997), Miroslav Urban (1998), Alica Kapellerová (1998), Milan Zaviačič (1998), Lev Bukovský (1999), Jozef Mašura (1999), Hedviga Zajacová (2000), Pavel Traubner (2000), Jaroslav Siman (2000), Štefan Luby (2000), Ján Slezák (2001), Ivan Kraus (2001), Daniela Ježová (2002), Ján Danko (2003),  Ivan Hulín (2004), Silvia Pastoreková (2005), Martin Mistrík (2006), Karol Pieta (2007), Mária Šustrová (2008), Ján Breza (2009), Mária Frankovičová (2010), František Simančík (2011), Oľga Červeňová (2012), Marián Janák (2013), Juraj Pechan (2014), Igor Lacík (2015).

V tomto ročníku, v ktorom sú hodnotené dosiahnuté výsledky za rok 2016, k uvedeným laureátom Krištáľového krídla pribudne jeden z troch nominovaných vedcov a lekárov, ktorými sú: Matej Ruttkay, Michal Mego a Milan Profant. Rozhovory s nominovanými v kategórii Medicína a veda si môžete prečítať v týchto dňoch na stránkach portálu CVTI SR Veda na dosah.

 

Informácie o všetkých nominovaných na Krištáľové krídlo 2016 sa nachádzajú na webovej stránke www.kristalovekridlo.sk

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Krištáľové krídlo

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky