Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozhovor s Ing. Igorom Lacíkom, DrSc., riaditeľom Ústavu polymérov SAV v Bratislave

VEDA NA DOSAH

Ing. Igor Lacík, DrSc.

Prinášame Vám rozhovor s druhým nominovaným na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda.

Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ Ústavu polymérov SAV v Bratislave, je významný slovenský vedec, chemik a medzinárodne uznávaný odborník na polymérne biomateriály určené pre medicínu. Oblasťou jeho súčasného vedeckého záujmu sú biomateriály pre enkapsuláciu a imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov a tiež mechanizmus a kinetika radikálovej polymerizácie vodorozpustných monomérov. V oboch oblastiach vytvoril v Ústave polymérov SAV podmienky pre vytváranie zásadných poznatkov v spolupráci so svetovými výskumnými pracoviskami.

 

Polymérne biomateriály nachádzajú široké uplatnenie v súčasnej medicíne. Kde napríklad?

Igor LACÍK: „Oblasť biomateriálov, t.j. materiálov vyvinutých pre interakciu s biologickými systémami, sa rozvíja od 50-tych rokov s cieľom využiť vedecké, medicínske a technologické poznatky pre nové a efektívnejšie liečebné postupy, starostlivosť o pacienta a zvyšovanie jeho kvality života. Polymérne materiály majú v oblasti biomateriálov svoje nezastupiteľné miesto vďaka diverzite vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach. Ich využitie je nesmierne široké a zahrňuje napríklad oblasti kontrolovaného uvoľňovania liečiv, náhrady tkanív v tkanivovom inžinierstve, implantátov a umelých orgánov, technických pomôcok a prístrojov využívaných v medicíne.“

Jednou z nosných tém, ktorým sa dlhodobo venujete na Oddelení pre výskum biomateriálov, je liečba cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov. Mohli by ste aspoň stručne vysvetliť o čo konkrétne ide?

Igor LACÍK: „Cukrovka celosvetovo zasahuje významnú časť populácie a dosiahla epidemiologický rozmer. Existuje niekoľko možností pre kontrolu hladiny cukru diabetického pacienta. V prípade cukrovky typu I, pri ktorej sú inzulín produkujúce pankreatické tzv. b-bunky, nachádzajúce sa v pankreatických ostrovčekoch, nefunkčné, a preto je potrebné externe dodávať organizmu inzulín. Takáto terapia je pre väčšinu diabetikov postačujúca, avšak u niektorých pacientov sa hladina cukru pomocou v súčasnosti dostupných prostriedkov nedá nastaviť. Hlavne pre týchto pacientov je potrebné poskytnúť inú možnosť, ktorou je transplantácia funkčných pankreatických ostrovčekov.

V nedávnych rokoch bolo ukázané desiatkami pracovísk vo svete, že transplantované ostrovčeky do diabetických pacientov dokážu kontrolovať hladinu cukru ako zdravý pankreas po dobu niekoľkých rokov. Problémom je však nutnosť kontinuálne podávať imunosupresíva, ktoré majú nežiaduce vedľajšie účinky. Tu nastupuje náš princíp, ktorý je možné definovať ako vytvorenie polymérneho ochranného obalu pre pankreatické ostrovčeky tzv. enkapsuláciou, ktorým sa pankreatické ostrovčeky ochránia pred atakom imunitného systému. Následne takto enkapsulované ostrovčeky sú po transplantácii do diabetického príjemcu schopné dlhodobo kontrolovať hladinu cukru a nie je nutné podávať imunosupresíva.“

Ústav polymérov SAV sa zapája do viacerých významných domácich i zahraničných projektov. Z nich je dominantný ten, ktorý ste získali z americkej nadácie. Mohli by ste nás bližšie oboznámiť s týmto projektom a nadáciou?

Igor LACÍK: „Ide o nadáciu Juvenile Diabetes Research Foundation, ktorá podporuje globálny výskum liečby cukrovky typu 1. V roku 2013 vytvorila priestor pre vznik Enkapsulačného konzorcia s cieľom skoncentrovať súčasné svetové poznanie do jedného tímu, ktorý bude komplementárne pracovať na rôznych aspektoch v téme transplantácie enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov (zdroj, prežívanie a funkčnosť buniek, biomateriály, imunita, legislatíva a pod.) pre posunutie tejto možnosti liečby cukrovky do klinickej fázy.

V roku 2014 bol pripravený projekt v spolupráci Ústavu polymérov SAV, University of Illinois v Chicago a NTNU Trondheim. Projekt bol schválený a predstavuje vstup slovenského tímu do tohto prestížneho Enkapsulačného konzorcia. Je cielený na vývoj polymérnych mikrokapsúl pre transplantáciu pankreatických ostrovčekov do predklinického modelu primátov na základe výsledkov získaných v uplynulých rokoch, ktoré poukázali na vhodné vlastnosti mikrokapsúl vyvíjaných v Ústave polymérov SAV. Úlohou môjho tímu je poskytnúť mikrokapsuly, ktoré preukážu vhodnosť pre enkapsuláciu ostrovčekov a ich schopnosť kontrolovať hladinu cukru v krvi v tomto predklinickom zvieracom modeli. Súčasne náš ústav pôsobí v tomto konzorciu ako expertné pracovisko pre ďalších členov konzorcia v oblastiach polymérnych biomateriálov, mikrokapsúl a procesu enkapsulácie.“

Ďakujeme Vám za rozhovor.

 

Rozhovor s Mgr. Petrom Vršanským, PhD., si môžete prečítať zajtra.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu I. Lacíka

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky