Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Krištáľové krídlo: Nominovaní v kategórii Medicína a veda

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

V kategórii Medicína a veda boli nominovaní: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, lekár a vedec, prednosta Ústavu molekulárnej medicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Ing. Igor Lacík, DrSc., chemik a vedec, riaditeľ Ústavu polymérov SAV v Bratislave a Mgr. Peter Vršanský, PhD., samostatný vedecký pracovník v Geologickom odbore Ústavu vied o Zemi SAV.  

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.

Organizátorom udeľovania týchto cien je umelecká a reklamná agentúra Krištáľové krídlo, spol. s r.o. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu. Krištáľové krídlo je udeľované od roku 1997 a za ten čas sa stalo rešpektovaným ocenením, ktoré odráža najvyššiu odbornosť laureáta.

V súčasnosti sa ocenenie udeľuje v kategóriách filantropia, hospodárstvo, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock pop jazz, hudba, šport, medicína a veda a udeľuje sa i mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin.

Nominovaní v kategórii Medicína a veda:

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH – prednáša na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte UK; venuje sa výskumu v oblasti molekulárnej biomedicíny – využitia molekulárnej biológie pre odhalenie príčin, diagnostiku, ale aj terapiu chorôb. Roky úspešne vedie mimoriadne produktívnu skupinu mladých vedcov a doktorandov na Ústave molekulárnej biomedicíny. Peter Celec je súčasťou výskumného tímu oceneného v roku 2015 prestížnou Ig Nobelovou cenou na Harvarde.

Ing. Igor Lacík, DrSc. – expert v polymérnej chémii, dlhodobo pracuje na výskume venovanom liečbe cukrovky. Zaslúžil sa, aby sa slovenský tím v roku 2015 stal členom prestížneho Enkapsulačného konzorcia Juvenile Diabetes Research Foundation, ktorého cieľom je poskytnúť liečbu pacientom s cukrovkou 1. typu.

Mgr. Peter Vršanský, PhD. – paleobiológ v roku 2015 objavil v „kryštáli“ Myanmarského jantáru z čias dinosaurov (100 milión rokov) celý, dokonale zachovaný hmyz, ktorý sa nepodobá na nič čo dnes žije na Zemi. Viedol vzdelávací projekt Petržalská super škola pre viac ako 6000 žiakov ZŠ a organizoval celoštátnu stredoškolskú súťaž do Ekvádora, kde s tímom objavil najrozmanitejšie miesto na Zemi – les s chodiacimi stromami.

Redakcia portálu www.vedanadosah.sk Vám v nasledujúcich dňoch prinesie krátky rozhovor s každým nominovaným v kategórii Medicína a veda.

Prvý rozhovor Vám prinesieme už dnes.

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

http://kristalovekridlo.sk/kristalove-kridlo-2/

http://kristalovekridlo.sk/uncategorized/pozname-nominacie-za-rok-2015/

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky