Značka: 2016

Peter Tauš: Výskum nemôžeme plánovať na roky dopredu

Doc. Ing. Peter Tauš, PhD., pedagóg, odborník na energiu biomasy a slnečnú energiu, je garantom predmetov Využívanie a ochrana zemských...

| Marta Bartošovičová

Bojovníci proti rakovine – Dominik Juračka a Marián Pevný

Vedeli ste, že Slovensko je vo svetovom rebríčku výskytu rakoviny hrubého čreva a konečníka na prvom mieste? Rakovina je vo...

| VEDA NA DOSAH
Kolektív pracovníkov Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR získal Cenu za vedu a techniku 2016

Za popularizáciu vedy a techniky na Slovensku a koordináciu popularizačných aktivít na celoslovenskej úrovni bolo ocenené aj Národné centrum pre...

| VEDA NA DOSAH

Vedecko-technickým tímom roka 2016 sa stali aj pracovníci z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s. Nová Dubnica

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s. Nová Dubnica pod vedením Ing. Mareka Franka, PhD., získali Cenu...

| VEDA NA DOSAH

Dr. Peter Schmeringa: Najdôležitejšie je mať myšlienku, ktorá má potenciál i v komerčnom využití

RNDr. Peter Schmeringa pôsobí od roku 2015 ako riaditeľ výskumu a vývoja v BIATEC LASER TECHNOLOGY a je odborníkom v oblasti Kvantová...

| VEDA NA DOSAH

Ing. Rastislav Baláž – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ocenený Ing. Rastislav Baláž, PhD., odborník v oblasti vojenské zbraňové systémy a ich časti – mechatronika, strojárstvo, aplikovaná mechanika, z...

| Marta Bartošovičová

Ako Popularizátor vedy bol ocenený aj doc. Ján Svoreň

Za dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase...

| VEDA NA DOSAH

Ing. Rastislav Havrila – Osobnosť vedy a techniky

Ocenený Ing. Rastislav Havrila, PhD., odborník v oblasti elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy – elektrické pohony a výkonová elektronika, z Elektrotechnického...

| Marta Bartošovičová

Vedecko-technickým tímom roka 2016 sa stal aj kolektív Výskumno-vývojového centra AUTOMOTIVE

Vývoj, výroba a implementácia technologickej aplikácie kolaboratívneho robota do výrobného i nevýrobného procesu automobilky ŠKODA AUTO, a. s. Takým niečím...

| VEDA NA DOSAH
Slávnostné tovorenie TVT 2016 a Aurelia.

Trinásty ročník Týždňa vedy a techniky je za nami. Veda a technika si však zaslúži pozornosť celý rok

V nedeľu 13. novembra 2016 sa oficiálne skončil trinásty ročník Týždňa vedy a techniky. Možno smelo skonštatovať, že úspešným bol...

| VEDA NA DOSAH