Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dr. Peter Schmeringa: Najdôležitejšie je mať myšlienku, ktorá má potenciál i v komerčnom využití

VEDA NA DOSAH

RNDr. Peter Schmeringa

RNDr. Peter Schmeringa pôsobí od roku 2015 ako riaditeľ výskumu a vývoja v BIATEC LASER TECHNOLOGY a je odborníkom v oblasti Kvantová elektronika a optika. Prestížne Ocenenie za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky sa mu udeľuje za Aplikovaný výskum a vývoj prototypu zariadenia BIATEC LASER BLT F3 pre laserové mikroobrábanie ultra tvrdých a ďalších materiálov a aplikovaný výskum a vývoj prototypu automatizovanej linky na laserové spracovanie dreva.

RNDr. Peter Schmeringa ukončil svoje vysokoškolské vzdelanie na MFF UK v Bratislave, so špecializáciou optika a fyzika plazmy. Po svojom nástupe do VUMA – Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie, začal rovno pracovať na vývoji tuholátkových laserov a technológie trimovania a spracovania tenkovrstvých indukčných obvodov (IO) a hybridných IO. V rokoch 1997 – 2000 vytvoril v spolupráci s firmou SL z Nemecka a následne zriadením spoločnej firmy na Slovensku komplexný systém polohovania, vrátane softwaru pre laserové displeje. Na základe tohto projektu firma doteraz vyrába podobné produkty. 

Nasledujúce projekty viedli k založeniu firmy Biatec Laser Technology. Tým najdôležitejším bol projekt opracovania supertvrdých materiálov pomocou pulzných laserov od femtosekundovej oblasti až po milisekundovú, kedy výkony laserov sú v jednotkách kW pri energiách v pulzoch rádovo desiatok J pri milisekundových aplikáciách a stovky kW, v mikrojoulovej oblasti pri piko – a femtolaseroch. Pod vedením Petra Schmeringu vo firme BLT vyvinuli pomocou vláknových laserov zariadenie na rezanie PKD, CBN, HSS, HM s rýchlosťou prevyšujúcou niekoľkokrát doterajšiu úroveň a nezanedbateľným zvýšením spoľahlivosti pri minimalizovaní nákladov. Súčasťou tohto projektu je i mikroopracovanie týchto materiálov s presnosťami pod 10 mikrometrov a drsnosťou pod 0,3 mikrometra. Ďalším projektom, ktorý je v súčasnosti iba v začiatkoch, je hlboké rezanie materiálov, pričom hrúbka rezu sa pohybuje v desiatkach milimetrov.

Zatiaľ posledným úspešne realizovaným projektom je automatizovaná linka na rezanie tvrdého vlhkého dreva – duba, buku a ďalších drevín s hrúbkou cca 30 mm. Tím Biatec Laser Technology v spolupráci s odborníkmi zo sesterskej spoločnosti QUERCUS a zahraničnými partnermi dosiahol zaujímavé výsledky v rýchlosti rezania a poznatkoch o interakcii laserového žiarenia s takýmto materiálom a toto riešenie sa už stretáva s pozitívnou odozvou u významných spracovateľov dreva aj v medzinárodom meradle.

RNDr. Peter Schmeringa pri preberaní ocenenia od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana

V súčasnosti sa Peter Schmeringa venuje skúmaniu laserovému mikroobrábaniu v piko a femtosekundovej oblasti. Ide hlavne o riešenie problematiky výroby niektorých prvkov pre zdravotníctvo, kde funkčný výrobok musí byť finálny a tak čistota a precíznosť vyhotovenia je rozhodujúca. Taktiež začína pracovať na projekte rezania hrubých materiálov, pričom ide o dôležitú oblasť pre technológiu spracovania hlavne veľmi tvrdých a moderných kompozitných či spekaných materiálov, kde momentálny stav je na veľmi nízkej úrovni. Ich lepšie obrábanie môže posunúť tieto materiály do úplne iných rovín aplikácie v priemysle.

Peter Schmeringa je presvedčený o tom, že výskumník, vedec, či inovátor môže pozitívne ovplyvniť podmienky a skĺbiť bádanie so súkromným podnikaním a trhovým hospodárstvom. Najdôležitejšie je mať myšlienku, ktorá má potenciál i v komerčnom využití jej náplne. Táto situácia nastala i v prípade, keď založenie firmy Biatec Laser Technology bolo inicializované práve skutočnými výsledkami bádania. Po prezentácii čiastočných výsledkov vývoja a oboznámení s ich aplikačnou komerčnou hodnotou pristúpil hlavný akcionár k založeniu novej firmy, ktorej jeden z hlavných cieľov bol aplikovaný výskum a vývoj nových technologických zariadení a súčasne uvoľnil finančné prostriedky k zakúpenia nového vybavenia, moderných prístrojov. Paralelne sa začal formovať i produkčný tím, majúci za úlohu výrobu prototypu a prípravu spustenia opakovanej výroby. Peter Schmeringa považuje za podstatné, aby sa u nás zvýšil počet firiem, pracujúcich na vlastnom vývoji, či výskume, pretože iba vtedy pritiahnu k sebe talentovaných mladých ľudí. Veľmi dôležitá je podľa neho aj podpora vlastného myslenia spolu s ponechaním vízií či snov mladým ľuďom a pomoc pri ich realizácii, čo podľa neho dokáže pomôcť zvýšiť povedomie nášho národa a jeho sebaidentifikáciu.

 

Cena za vedu a techniku sa prvýkrát odovzdávala v roku 2014 a nahradila dovtedy odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

 

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop

 

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Informácie poskytol: RNDr. Peter Schmeringa

Editovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: z archívu Petra Schmeringu

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky