Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecko-technickým tímom roka 2016 sa stal aj kolektív Výskumno-vývojového centra AUTOMOTIVE

VEDA NA DOSAH

tím AUTOMOTIVE pri práci

Vývoj, výroba a implementácia technologickej aplikácie kolaboratívneho robota do výrobného i nevýrobného procesu automobilky ŠKODA AUTO, a. s. Takým niečím sa zaoberá pracovný kolektív, ktorý si vyslúžil Cenu za vedu a techniku 2016 v kategórii Vedecko-technický tím roka. Získalo ju Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE – vedúcim tímu je Ing. Stanislav Korec, pôsobiaci v spoločnosti MATADOR Industries, Dubnica nad Váhom.

Udeľovanie ceny za vedu a techniku je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Ceny na slávnostnom galavečere dňa 10. novembra 2016 odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Ocenené Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE funguje ako odborná platforma v takých oblastiach ako robotika (aj pre strojárstvo) a automatizované riadenie výrobných a technologických procesov. Navrhovateľom ocenenia pre tím odborníkov z Dubnice nad Váhom bol Klub 500.

Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE bolo vytvorené dcérskymi spoločnosťami Skupiny MATADOR, ktorá je najväčším slovenským TIER 1 dodávateľom a jednou z najúspešnejších slovenských firiem, ktorá ako prvá v strednej a východnej Európe a zároveň prvá v celom koncerne Volkswagen nasadila aplikáciu kolaboratívneho robota, ktorého aj vyvinula..Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE sa zameriava na všeobecné strojárstvo, kusovú – zákazkovú výrobu dielov, výrobu lisovacích nástrojov, priemyselnú automatizáciu.

Robot, ktorý pracuje priamo vedľa človeka

Pri odôvodnení zisku Ceny za vedu a techniku 2016 sa uvádza, že nóvum riešenia tejto spoločnosti spočíva v tom, že robot už nemusí byť umiestnený kvôli bezpečnosti v klietke, ale môže pracovať priamo vedľa človeka, pri zachovaní všetkých bezpečnostných štandardov. Predmetný tím bol zložený z pracovníkov, ktorí v rámci projektu preukázateľne dokázali využiť svoje zručnosti z oblasti vývoja, robotiky, bezpečnosti, automatizácie a riadiacich systémov.

„Veľmi si vážime toto ocenenie. Jeho získanie bolo pre nás veľkým prekvapením a zaskočilo nás vo fáze finalizácie ďalšej technologickej aplikácie, na ktorú sa momentálne koncentrujeme,“ uviedol vedúci víťazného tímu Ing. Stanislav Korec.

Pri zisku prestížneho ocenenia zavážilo, že ide o jednu z prvých integrácií tohto typu robota nielen na Slovensku, ale i vo svete. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti následne úspešne nasadilo centrum AUTOMOTIVE do praxe u zákazníka ŠKODA AUTO, a. s. Projekt získal tento rok tiež ocenenie „Inovatívny čin roka 2015“.

Cenu prevzal p. Juraj Čapek, riaditeľ divízie priemyselnej automatizácie spoločnosti Matador Industries.Cenu prevzal p. Juraj Čapek, riaditeľ divízie priemyselnej automatizácie spoločnosti Matador Industries.

Niečo nové a menej konvenčné

„Pri vývoji tejto aplikácie sme si museli osvojiť viacero nových technológií a postupov,“ vysvetľuje Ing. Stanislav Korec, pričom z mechaniky a dizajnu aplikácie to bolo najmä využitie a zvládnutie rapid-prototypingu (využitia 3D tlače). „Z programátorského hľadiska to bolo zase zvládnutie novej filozofie objektového programovania, ktoré sa veľmi odlišuje od doterajšieho spôsobu programovania konvenčnej robotiky, využívanej v priemysle.“

Ako pokračuje vedúci oceneného tímu, náročnosť práce na takomto projekte je hlavne v tom, že je potrebné zmeniť doterajšie konvencie pri dizajnovaní aplikácie. „Spôsob, akým je riešená bezpečnosť tejto aplikácie, je úplne odlišný od doteraz zaužívaných riešení. Každý člen tímu musel zvládnuť prechod na nové spôsoby riešenia takejto aplikácie. Odlišnosti sú v každej fáze vývoja aplikácie, počínajúc prvotným dizajnom mechaniky a elektroniky a končiac finálnym dolaďovaním riadiaceho programu,“ hovorí Ing. Stanislav Korec.

Je presvedčený, že každý člen jeho tímu prejavil veľkú dávku trpezlivosti a vytrvalosti pri zdolávaní problémov, ktoré vývoj aplikácie priniesol. „Počas vývoja totiž bolo treba reagovať na novoobjavené prekážky, ktoré nebolo možné vyriešiť doterajšími spôsobmi známymi z priemyselných aplikácií.“

Prioritou tímu, ktorý si vyslúžil Cenu za vedu a techniku 2016 v kategórii Vedecko-technický tím roka, je rozširovaťsvoje rady o nových absolventov. Z tohto dôvodu spolupracujú s technickými univerzitami, najmä so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a priamo s Národným centrom robotiky, ktoré pôsobí na pôde tejto univerzity. „Plánujeme pokračovať v spolupráci s univerzitami, či už pomocou riešenia tém diplomových prác, na ktoré poskytujeme témy z reálnych problémov, s ktorými sa stretávame v praxi, alebo priamo riešením spoločných projektov s Národným centrom robotiky,“ dopĺňa Ing. Stanislav Korec.

Ako viac spopularizovať slovenskú vedu?

Z hľadiska toho, aby sa darilo viac spopularizovať slovenskú vedu, výskum, inovácie a prácu našich vedecko-výskumných pracovníkov, si myslí, že by to mala byť hlavne už spomínaná spolupráca univerzít s technologickými firmami, ktorá v tomto smere pomôže. „Prepojenie teórie s praxou a hlavne poskytnutie podpory schopným študentom je najdôležitejšie v procese popularizácie vedy.“

„Absolventi, ktorí sa na univerzitách venovali vývoju, potrebujú dostať podobné podmienky, ako ponúka komerčná sféra na to, aby boli motivovaní k práci na ďalšom vývoji. Počas našej spolupráce s univerzitami sa ukazuje, že na Slovensku máme stále šikovných ľudí, s ktorými je možné pracovať na ďalšom rozvoji slovenskej vedy,“ uzavrel vedúci víťazného tímu v rámci tohoročného udeľovania Ceny za vedu a techniku.

Cena za vedu a techniku sa prvýkrát odovzdávala v roku 2014 a nahradila dovtedy odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: z archívu Stanislava Korca

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky