Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR získal Cenu za vedu a techniku 2016

VEDA NA DOSAH

Kolektív pracovníkov Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Za popularizáciu vedy a techniky na Slovensku a koordináciu popularizačných aktivít na celoslovenskej úrovni bolo ocenené aj Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Kolektív pracovníkov si odniesol Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy 2016.

Udeľovanie týchto cien bolo vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Nominanti za jednotlivé kategórie si prebrali cenu z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na slávnostnom galavečere, ktorý sa konal dňa 10. novembra 2016 v Incheba Expo v Bratislave. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Cena za vedu a techniku sa prvýkrát odovzdávala v roku 2014 a nahradila predchádzajúcu Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR ako odborníka v oblasti popularizácie vedy a techniky navrhol oceniť Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Ako sa uvádza v odôvodnení udelenia ocenenia, NCP VaT pri CVTI SR zabezpečuje správu a prevádzku popularizačných webových stránok a sociálnych sietí a vydávanie elektronických i tlačených periodík a publikácii popularizujúcich vedu a techniku, napr. časopis Quark. Zabezpečuje taktiež správu a prevádzku informačného systému o výskume, vývoji a inováciách.

Množstvo aktivít

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR už od roku 2007 zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Od svojho vzniku organizuje a spoluorganizuje množstvo popularizačných podujatí, medzi ktorými najobľúbenejšie a najznámejšie sú napríklad cyklus prednášok pod názvom Veda v CENTRE a Vedecká cukráreň. NCP VaT sa každoročne podieľa na organizovaní Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Európskej noci výskumníkov, ktoré sa tešia veľkému záujmu verejnosti. Spolu so SAV a ZSVTS sa podieľa na organizovaní oceňovania vedeckých a technických osobností vedy – Vedec roka SR.

NCP VaT sa aktívne podieľa na príprave mediálnych výstupov o vede a technike. Prostredníctvom vedecko-popularizačného portálu VEDA NA DOSAH ponúka množstvo noviniek, informácií a zábavy zo sveta vedy a techniky. Elektronické noviny Vedecký kaleidoskop zasa vytvárajú informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma vedná politika v Európskej únii a informácie o dianí vo vede na Slovensku. Realizuje tiež prípravu rôznych televíznych formátov popularizujúcich vedu, z ktorých najznámejší je cyklus dokumentov pod názvom Spektrum vedy. NCP VaT pri CVTI SR v rámci tohoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku otvorilo jedinečné Zážitkové centrum vedy Aurelium, určené pre širokú verejnosť.

riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR Mgr. Andrea Putalová preberá ocenenie za celý kolektív

Prekvapenie aj potešenie

„Samozrejme, bolo to prekvapenie, ale najmä potešenie z toho, že našu prácu si vedecká komunita, ale aj verejnosť váži a má zmysel v nej pokračovať. Toto ocenenie berieme ako pochvalu a tá vždy poteší. Je to pre nás však aj motivácia k ďalším aktivitám v oblasti popularizácie, pretože veda a technika si zaslúži našu pozornosť“, uviedla riaditeľka NCP VaT Mgr. Andrea Putalová.

Je pre ňu potešiteľné, že za deväť rokov existencie sa veľmi zmenil pohľad samotných vedcov na popularizáciu vedy. V tomto smere je komunikácia s vedcami dnes oveľa jednoduchšia. „Veľmi si vážim prácu vedcov a viem, že prezentovať výsledky vedeckej a výskumnej práce širokej verejnosti vôbec nie je jednoduché. Preto sa svojimi aktivitami snažíme vytvoriť pre vedeckú komunitu priestor, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, ktorí chcú vedieť o ich práci viac. Aktivít máme nespočetne veľa, tých viditeľnejších aj menej viditeľných, ale rovnako významných. Za všetky spomeniem mládežou obľúbenú vedeckú cukráreň či verejnosti známu vedeckú kaviareň, ktoré pravidelne organizujeme od roku 2008. Významnou mierou tiež participujeme na organizácii podujatí Vedec roka SR, Noc výskumníkov či Týždeň vedy a techniky na Slovensku, v rámci ktorého sa odovzdáva aj ocenenie, ktoré sme získali.“

Najlepší kolektív na svete

Ako hovorí Mgr. Andrea Putalová, celý kolektív určite odvádza náročnú prácu. Pripraviť množstvo podujatí si podľa nej vyžaduje veľa energie, času, pevných nervov, ale aj oddanosti k práci, pretože počas príprav to určite nie je o 8-hodinovom pracovnom čase. „Musíte komunikovať s množstvom ľudí, zvládnuť veľké množstvo administratívy, hľadať kompromisy. Na druhej strane, stretnutia s vedcami a technológmi sú vždy veľmi zaujímavé a inšpirujúce. Tieto stretnutia nás obohacujú nie len po pracovnej stránke ale aj po tej ľudskej.“

S úsmevom dodáva, že stále tvrdí, že má ten najlepší kolektív na svete. „Sme ako perfektne fungujúci stroj, kde jedno koliesko zapadá do druhého a každé koliesko je dôležité. Navzájom sa poháňajú, dopĺňajú a držia. Som nesmierne vďačná za ľudí, ktorých mám okolo seba.“

Plány do budúcnosti

Aké má riaditeľka NCP VaT plány do budúcnosti? Mgr. Andrea Putalová: „Je ich veľa. V prvom rade by sme chceli dobudovať národnú popularizačnú sieť, vďaka ktorej by sme mohli zlepšiť koordináciu popularizačných aktivít v rámci celého Slovenska s osloviť oveľa väčší počet ľudí. Druhý, veľmi dôležitý cieľ, je zlepšiť komunikáciu s médiami v oblasti popularizácie vedy a techniky. Verejnosť nevie, čo sa na Slovensku vo výskume a vývoji deje, nepoznajú osobnosti slovenskej vedy, ktoré by si vďaka svojej práci zaslúžili celospoločenské uznanie. Médiá by v tomto vedeli veľmi pomôcť. Ľudia potrebujú oveľa viac pozitívnych správ, ale tie sa, žiaľ, tak často do médií nedostanú.“

Vedúca Odboru propagácie vedy a techniky Mgr. Patrícia Stanová je presvedčená, že v snahe ešte viac spopularizovať slovenskú vedu, by mal byť tlak na médiá. „Tie sú momentálne plné lacnej zábavy a verejnosti to tak vyhovuje. Samozrejme chápeme, že situácia, v akej sa väčšina ľudí nachádza, si pýta jednoduché formáty, pri ktorých môžu ľudia vypnúť. Ale aj veda vie byť zaujímavá, len je náročné ju podať tak, aby ľudí bavila.“ Médiá, podľa nej, zrejme nemajú záujem ani čas ju sprístupňovať bežným ľuďom.

„Chápeme, že aj novinári majú svoje pokyny a tlaky, ktorým musia vyhovieť. Celkovo to ale budí dojem, že dnešná generácia žurnalistov nám trochu zlenivela a nemá motiváciu spracovávať náročnejšie témy. A to už nehovorím o tom, že status vedeckého novinára sa ako keby úplne vytratil. Motivovať však treba aj vedcov, a to nielen finančne, ale najmä im treba poskytnúť čas a podporu na popularizáciu vedy. Neraz väčšinu času venujú administratíve a popri výskume im potom už na nič neostáva čas ani sily,“ hovorí Mgr. Patrícia Stanová. Avšak vzápätí uvádza, že aj vďaka práci Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti je v tejto oblasti badať posun k lepšiemu.

Udelenie ceny bolo pre vedúcu Odboru elektronických médií a multimédií Mgr. Zuzanu Vetrecin Čeplíkovú prekvapením a dodáva, že za najväčší úspech možno považovať fakt, že v poslednej dobe je cítiť viditeľnejší záujem zo strany verejnosti o vedecko-technické témy. „Ľudia majú väčší prehľad, viac sa pýtajú, čo je vidieť aj na rôznych akciách, ktoré organizujeme. Rovnako tak vedeckovýskumní pracovníci sú ochotní spolupracovať. Nestalo sa nám v rámci skúseností našich redakcií VEDA NA DOSAH a Vedecký kaleidoskop, že by vedci odmietli reagovať. Trpezlivo vysvetľujú aj zložité témy, aby sme ich mohli sprostredkovať širokej verejnosti.“

Zrkadlo slovenskému výskumu

„Ocenenie bolo pre mňa príjemným prekvapením“, uvádza Ing. Danica Zendulková, vedúca Odboru správy a prevádzky portálu VaV. Ťažiskom práce jej odboru je prevádzka Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie. Správcom portálu, ktorý slúži na informačné zabezpečenie výskumu a vývoja a pôsobí ako jeden centrálny bod v rámci ústredného portálu verejnej správy, je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho súčasťou je aj informačný systém o výskume, vývoji a inováciách, ktorý nastavuje zrkadlo slovenskému výskumu formou databázovej aplikácie, obsahujúcej údaje o programoch, aktivitách a výsledkoch projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií podporovaných z verejných zdrojov v prehľadnej štruktúrovanej forme. 

„Najvýznamnejším výsledkom našej doterajšej práce je vytvorenie  novej verzie tohto informačného systému pod názvom SK CRIS (Slovak Current Research Information System). Tento systém sprístupňuje údaje o projektoch výskumu a vývoja, riešiteľských subjektoch a výskumníkoch, ako aj o výsledkoch výskumu a vývoja. Pri vytváraní SK CRIS sme za účelom výmeny skúseností nadviazali kontakt s medzinárodnou komunitou odborníkov na výskumné informácie, združených pri medzinárodnej organizácii euroCRIS. Slovensko si takto získalo dobré meno medzi európskymi odborníkmi na výskumné informácie a v neposlednom rade výsledkom našej práce je aj zviditeľnenie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí,“ hovorí Ing. Danica Zendulková.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie počas svojej prevádzky získal viacero ocenení (cena Inforum, Microsoft Industra Award). Pozitívne je zahraničím vnímané  spracovanie a prezentácia  výskumných informácií na Slovensku. Slovensko bolo napríklad zaradené medzi vybrané krajiny, ktorých systémy spracovania výskumných informácií opísala štúdia Measuring scientific performance for improved policy making, vytvorená v roku 2014 pre potreby Európskeho parlamentu.

Povzbudenie do ďalšej práce

Za veľké povzbudenie do ďalšej práce označil získanie Ceny za vedu a techniku Ing. Martin Smeja, PhD., vedúci  centra vedy Aurelium. „Zároveň je to vyzdvihnutie práce skupiny ľudí z NCP VaT, ktorí svoju prácu robia s odhodlaním, radi a dobre.“ Jeho úlohou uviesť do prevádzky Zážitkové centrum vedy Aurelium tak, aby sa v ňom návštevníci cítili príjemne a odniesli si nové poznatky a zážitky. „Táto neľahká úloha sa nám spoločnými silami postupne darí, no čaká nás ešte veľa práce a úsilia. Energia, ktorá nás ťahá dopredu, je množstvo spokojných návštevníkov, ktorí svoje poďakovania vyjadrujú v knihe návštev, ale aj osobne v centre vedy. Potom je radosť chodiť do práce, ale zároveň záväzok denne pracovať a zdokonaľovať exponáty, s ktorými prichádzajú návštevníci do kontaktu.“

Zoznam všetkých ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Redigovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky