Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Trinásty ročník Týždňa vedy a techniky je za nami. Veda a technika si však zaslúži pozornosť celý rok

VEDA NA DOSAH

Slávnostné tovorenie TVT 2016 a Aurelia.

V nedeľu 13. novembra 2016 sa oficiálne skončil trinásty ročník Týždňa vedy a techniky. Možno smelo skonštatovať, že úspešným bol už len tým, že sa počas neho konalo na celom Slovensku vyše 450 podujatí zameraných na popularizáciu vedy, výskumu, techniky a inovácií. Z roka na rok podujatí pribúda, ale pribúda aj ľudí, ktorí sa možno práve počas tohto týždňa presvedčili, že vedu je stále potrebné vnímať ako súčasť nášho života. V duchu tohtoročného motta „Zaži vedu naživo“ sme opäť umožnili návštevníkom intenzívnejšie sa dotknúť vedy prostredníctvom najrôznejších podujatí, interaktívnych výstav, seminárov, prednášok, či mobilných planetárií a provizórnych výskumných laboratórií. Otvorené dvere pre verejnosť malo počas týchto dní aj mnoho vedeckovýskumných inštitúcií a ústavov.

Otvorenie v Zážitkovom centre vedy
Garanciu nad Týždňom vedy a techniky prevzalo tradične ako po minulé roky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zážitkové centrum vedy AureliumSpolu s ním je už dlhé roky organizátorom aj Centrum vedecko technických informácií SR a jeho Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a občianske združenie AMAVET. Vo svojej vlastnej réžii zorganizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky aj niekoľko zaujímavých popularizačných podujatí. Úvodným podujatím, a tentokrát aj výnimočným, bolo samotné otvorenie Týždňa vedy a techniky v novootvorenom Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej ulici v Bratislave. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky ho zároveň po prvýkrát predstavilo verejnosti a počas Týždňa vedy a techniky do neho zavítali aj prví návštevníci v špeciálnych otváracích hodinách. Pre verejnosť je oficiálne otvorené od pondelka 14. 11. 2016.

Na slávnostnom otvorení TVT 2016, ktorého úlohou je najmä informovať verejnosť o pripravených aktivitách týždňa, sa zúčastnili predstavitelia vlády, minister školstva Peter Plavčan a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, a samozrejme zástupcovia Slovenskej akadémie vied, univerzít, vedeckovýskumných inštitúcií, podnikateľských organizácií a odborových zväzov a združení. Nechýbali ani predstavitelia generálneho partnera TVT 2016 spoločnosti Huawei a hlavného partnera Slovenských elektrární. Minister Peter Plavčan v príhovore zdôraznil, že práve Týždeň vedy a techniky umožňuje poukázať na výsledky vedy, výskumu, vývoja a inovácií, ktoré prináša slovenská veda a symbolickú pásku pri otvorení TVT ako aj Zážitkového centra vedy, pomohol ministrovi Plavčanovi prestrihnúť, ako inak, najvýraznejší symbol pokroku v technike a technológiách, malý robot za asistencie mladého študenta Vladimíra Mečiaka z Národného centra robotiky na STU. Pri tejto príležitosti bola pripravená pre hostí aj laserová šou a množstvo exponátov a experimentov z rôznych oblastí vedy a techniky, ktorými nové Aurelium umožní aj budúcim návštevníkom zažiť vedu skutočne naživo aj počas ostatných dní v roku.

Slávnostný galavečer Cena za vedu a techniku 2016.Nový symbol ocenenia za vedu a techniku
Súčasťou otvorenia bola aj prezentácia nového výtvarného stvárnenia sošky Ceny za vedu a techniku, ktorú prišiel predstaviť jej autor, mladý sochár a výtvarník Achilleas Sdoukos. Zlato-platinová plastika pretavená do skla symbolizuje celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jedinému ušľachtilému cieľu. Novú Cenu za vedu a techniku odovzdali oceneným vedeckovýskumným pracovníkom za ich doterajšie výsledky až vo štvrtok 10. 11. 2016 na galavečere, ktorým Týždeň vedy a techniky vyvrcholil.

 

Chémia v láske i umení
Určite úspešným a nesporne atraktívnym podujatím bol Utorok s chémiou, ktoré sa uskutočnilo v utorok 8. 11. 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Národné centrum pre popularizáciu už po tretí rok zorganizovalo tematický deň v Týždni vedy, ktorý bol zameraný zakaždým na inú vednú oblasť. Po Piatku s fyzikou a Strede s molekulárnou biomedicínou sa tohtoročný Utorok s chémiou opäť tešil veľkému záujmu verejnosti. Utorok s chémiou - Prednáška Chémia lásky.Chémiu predstavil v dvoch prednáškach, z ktorých každá priblížila chémiu z iného uhla pohľadu. Predpoludním prilákala vyše dvesto študentov prednáška, ktorá poodhalila tajomstvo chémie lásky. Chemik a zanietený popularizátor vedy doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave vysvetlil fenomén lásky z pohľadu biochemického procesu. Hovoril o hormónoch, pachoch a neurotransmiteroch, ktoré spôsobujú, že sa zaľúbime, objasňoval, ako sa mení naše správanie pod ich vplyvom, prečo je aj rozchod dvoch ľudí taký bolestivý a popritom poukázal na najväčší mýtus v tejto oblasti, že nie srdce, ale mozog je ústredným orgánom lásky. Študenti sa dozvedeli, čo všetko sa odohráva v mozgu, keď medzi dvomi ľuďmi jednoducho „zafunguje“ chémia v našom tele. Otázky študentov nemali konca kraja. Láska ako unikátny psychofyziologický stav organizmu u nich absolútne zabodovala.

Popoludňajšia prednáška v rámci Utorka s chémiou poukázala na Symbiózu umenia a chémie. Privítali sme dve prednášateľky, chemičku doc. Ing. Milenu Rehákovú, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a doc. Danicu Stojkovičovú, akademickú maliarku z Katedry reštaurovania VŠVU. Utorok s chémiou - Prednáška Symbióza chémie a umenie.Vo svojej prednáške poukázali na to, ako dokážu spolu vedci s reštaurátormi chrániť naše kultúrne dedičstvo a zdôraznili pritom význam interdisciplinárneho prístupu k jeho ochrane. Tentokrát sa komornejšie publikum v porovnaní s predpoludňajšou prednáškou v rámci Utorka s chémiou, dozvedelo o novej profesii konzervačného vedca a jeho úlohe v záchrane objektov kultúrneho dedičstva. Veď všetky procesy hmotnej podstaty vzniku každého diela majú fyzikálno-chemickú povahu a celý jeho ďalší život je ovplyvňovaný fyzikálno-chemickými podmienkami. Ako jeden z príkladov konkrétnej spolupráce priblížili postup pri záchrane voskovej sochy sv. Uršule, ktorá si vyžadovala reštaurátorský a konzervačný zásah odborníkov zo Slovenskej technickej univerzity a Slovenského národného múzea. Návštevníkom objasnili, že konzervačný vedec dokáže pomocou moderných analytických metód rozpoznať a stanoviť nielen materiálové, či prvkové zloženie skúmaného diela, ale aj stupeň poškodenia, či degradačných procesov, a častokrát dochádza aj k odhaleniu samotnej histórie skúmaného diela. Ako na záver zdôraznili obe prednášateľky, význam interdisciplinárneho prístupu k ochrane kultúrneho dedičstva preto predstavuje následne aj veľmi dôslednú a najmä fundovanú a koordinovanú spoluprácu ďalších odborníkov z oblasti umenia, histórie, archeológie, etnografie, zoológie a botaniky, ale aj fyziky, chémie, či materiálového inžinierstva, ktorí vzájomnou súčinnosťou dokážu aplikovať najnovšie poznatky zo svojich oblastí do záchrany diel kultúrneho dedičstva.

Veda očami mladých
Centrum vedecko-technických informácií SR aj tento rok, rovnako ako aj po minulé roky vyhlásilo témy, žiakmi a  študentmi obľúbenej výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorých vyhodnotenie sa uskutočnilo predpoludním 10. 11. 2016 v Incheba Expo v Bratislave. Do 10. ročníka výtvarnej súťaže poslali žiaci a študenti základných a stredných škôl z celého Slovenska vyše 700 výtvarných prác na tému Stroj času. Do 4. ročníka fotografickej súťaže sa študenti stredných škôl a vysokých škôl vrátane doktorandov zapojili vyše 100 prácami, ktorými vyjadrili, ako si predstavujú Vedu pod mikroskopom. Spolu 6 výsledných ocenených výtvarných prác v 1. aj  2. kategórii výtvarnej súťaže vynikalo skutočne originalitou spracovania témy. Za všetky spomeňme aspoň výtvarné dielko mladučkej Sáry Sokolovej zo základnej školy v Starej Ľubovni, ktorá si pod Strojom času predstavila vývoj telefónu. Kombináciou grafických techník znázornila svoj pohľad na jeho vývoj od 19. storočia až po moderné mobilné technologické vychytávky súčasnosti. Oceňovanie víťazov výtvarnej a fotografickej súťaže.Fotografická súťaž mala v dvoch kategóriách dvoch absolútnych víťazov. V 1. kategórii študentov stredných škôl zvíťazila študentka Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene Viktória Lašutová so svojím Vitamínom C. Odfotografovala ho vykryštalizovaný v tenkej vrstve na sklenenej doštičke pod jednoduchým školským mikroskopom prerobeným na polarizačný a výsledný efekt je pozoruhodný. Kryštáliky vitamínu C pripomínajú tvarom konáriky stromu a v polarizovanom svetle sú ešte aj farebné. V 2. kategórii študentov vysokých škôl vrátane doktorandov sa víťazom stal študent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie Technickej univerzity z Košíc Tomáš Ďuríček. Na fotografii s názvom Zvedavá veda zachytil zvedavú myšku, ako pozorne skúma mikroskop. Vtipným a apelatívnym spôsobom upozornil na tieto milé stvorenia, všeobecne  využívané  ako objekty skúmania a experimentovania v oblasti vedy a výskumu, bez ktorých by pokrok vo vede nemohol existovať. Navyše s dôrazom, že by sme sa im za všetko mali vlastne poďakovať. Okrem jednej ocenenej žiačky z Michaloviec, ktorú skolila chrípka, no namiesto nej prišla po cenu jej pani učiteľka, všetci ochotne a bez nároku na náhradu nákladov, merali cestu do Bratislavy zo všetkých kútov Slovenska a prišli si spolu so svojimi učiteľmi a mnohí aj s rodičmi prevziať ceny osobne. Ocenili aj celkovú príjemnú atmosféru na podujatí, ktorú dotvárala mladá kapela s názvom Dyin Breed.

Zažiť vedu naživo
Tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky bola aj interaktívna výstava pod názvom Veda netradične, ktorú už po štvrtý raz pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR  a konala sa počas dvoch dní, Veda netradične 2016.od 10. – 11. 11. v priestoroch Incheba Expo. Aj tento rok sa tešila veľkému záujmu verejnosti. V duchu nášho hesla „Zaži vedu naživo“ si návštevníci vyskúšali vedu naozaj naživo, a to vo vedeckých interaktívnych stánkoch, samozrejme za asistencie vedcov zo Slovenskej akadémie vied, univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity, ale aj rôznych úspešných hi-tech spoločností. Nechýbali ani stánky Slovenských elektrární, známy Energoland, spoločnosti Huawei, či stánok o.z. Vedecká hračka, ale aj náš úspešný Fablab. Dominovali v nich súčasné témy, ktorými sa vedci aktuálne zaoberajú. Zaujala najmä oblasť robotiky, bioelektronanosveta, ale aj genetika, či molekulárna biológia, i populárna  zelená energia budúcnosti.

Ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky bol aj obľúbený Festival vedy a techniky občianskeho združenia AMAVET, ktoré je taktiež dlhoročným spoluorganizátorom Týždňa vedy. Tentokrát sa festival konal aj pod záštitou aktuálneho slovenského predsedníctva v Rade  EÚ.  Jeho neodmysliteľnou súčasťou bola aj súťažná prehliadka vedecko-technických a výskumných prác mladých vedátorov, žiakov a študentov základných a stredných škôl. Ich víťazné práce, ktoré si môžete pozrieť na stránke www.festivalvedy.sk, poputujú na svetové súťaže, kde  bude naša nádejná slovenská generácia budúcich vedcov a výskumníkov opäť raz úspešne reprezentovať Slovensko v zahraničí.

Súťaž s portálom VEDA NA DOSAH
Na 4. ročníku Interaktívnej výstavy Veda netradične, ktorá sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky 2016 Súťaž s portálom VEDA NA DOSAHv bratislavskej Inchebe, ste sa mohli zapojiť aj do súťaže s portálom Veda na dosah o zaujímavé vedecko-populárne knižky. Po vyplnení správnych odpovedí na kvízové otázky boli súťažiaci zaradení do žrebovania.
Výhercami súťaže o popularizačné publikácie sa stali:
Alžbeta z Liptovského Mikuláša, Lukáš z Bratislavy, Natália z Krompách, Jaroslav z Bratislavy a Tatiana z Košíc.
Všetkým výhercom v mene redakcie Srdečne gratulujeme !!!

Veda si zaslúži pozornosť celý rok
Skončil sa ďalší úspešný Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Potreba popularizácie vedy však nie je len otázkou jedného týždňa v roku, akokoľvek úspešného. Jeho cieľom je zakaždým vyvolať väčší záujem o vedu a techniku vo verejnosti a nasmerovať ju tak na ďalšie aktivity v oblasti popularizácie, ktoré sa konajú počas celého roka. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky preto organizuje pre naozaj „vedychtivých“ záujemcov popularizačné aktivity po celý rok, napríklad známe a populárne sú najmä pravidelné vedecké kaviarne pre verejnosť, či vedecké cukrárne pre mládež, v ktorých si každý nájde to, čo ho z vedy a techniky najviac zaujíma. Bližšie informácie o TVT 2016 nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Autor: Zuzana Hajdu, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnil: MZ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky