Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ing. Rastislav Baláž – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Marta Bartošovičová

Ing. Rastislav Baláž, PhD.

Ocenený Ing. Rastislav Baláž, PhD., odborník v oblasti vojenské zbraňové systémy a ich časti – mechatronika, strojárstvo, aplikovaná mechanika, z Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu (EVPÚ), a. s., Nová Dubnica

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udelenie ocenení za prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a techniky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. novembra 2016 o 19.00 hod. v INCHEBA Expo v Bratislave. Cenu za vedu a techniku v piatich kategóriách (Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka) odovzdal oceneným minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, ktorý prevzal záštitu nad podujatím. Cena za vedu a techniku sa udeľuje od roku 2014, kedy nahradila Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom tejto transformácie je zvýšenie spoločenskej prestíže udeľovania cien za vedu a techniku.

Ing. Rastislavovi Balážovi, PhD., bola udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Navrhovateľ: Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií.

Ing. Rastislav Baláž, PhD. (1983), pochádza z Popradu. V rokoch 2003 – 2008 študoval na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odbor mechatronika. Na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky v roku 2011 obhájil titul PhD. Po ukončení štúdia nastúpil ako odborný asistent na Katedru biomedicínskeho inžinierstva a merania, kde sa venoval metrológii. Od októbra 2013 pracuje ako konštruktér elektronických zariadení a prístrojov vo firme EVPÚ, a. s., Nová Dubnica.

Už v prvom projekte sa venoval vývoju optoelektronického zariadenia. Následne sa zaoberal vývojom kompaktného optoelektronického stabilizačného systému – KSOS a vývojom optoelektronického zariadenia pre modernizáciu dvojhlavňového protilietadlového kanónu. Popri tom začal pracovať na vývoji a optimalizácii modernizácie dvojhlavňového protilietadlového kanónu ako celku, ktorý bude riešený ako manipulátor. Táto modernizácia bola úspešne prezentovaná a predaná dvom zahraničným zákazníkom v desiatkach sériách. U ďalšieho zákazníka sa rozbieha výroba série v stovkách kusov.

Rastislav Baláž patrí medzi odborníkov v oblasti vývoja optoelektronických zariadení a manipulátorov pre obranný priemysel, venuje sa výskumu nových výrobkov a systémov. Podieľal sa na riešení významných projektov, počas ktorých navrhol a úspešne realizoval rôzne systémy úspešne aplikované v praxi. Je vedeckým pracovníkom, ktorého charakterizujú nielen jeho výsledky a ich prezentácia v zahraničí, ale i spôsob ich uplatnenia v praxi.

Ing. Rastislav Baláž, PhD., nám poskytol rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ste jedným z troch ocenených v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Ako vnímate toto ocenenie?  

R. BALÁŽ: „S hrdosťou, pretože môžem svoju prácu zhodnotiť ako doteraz úspešnú. Pre mladého vedca je takéto ocenenie dobrou motiváciou a významnou udalosťou v jeho kariére, to znamená, že mladému chlapcovi sa postupne plnia sny.“

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdáva Cenu za vedu a techniku 2016 Rastislavovi Balážovi

M. B.: Cena Vám bola udelená za výskum a vývoj optoelektronických a manipulačných zariadení s realizáciou v obrannom priemysle. Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s Vašim výskumom?

R. BALÁŽ: „Nemôžem zachádzať do podrobností, ale napríklad optoelektronické zariadenie je systém, ktorý slúži ako pozorovacie zariadenie pre monitoring okolitého priestoru z vozidla, ktoré pracuje v dennom alebo nočnom režime. Pri vývoji takéhoto zariadenia som narazil na problém s dennou kamerou. Kamera nedokázala pracovať pri preťažení 30G. Z toho dôvodu bolo nutné vyriešiť tlmiacu sústavu pre dennú kameru, ktorá dokáže zabezpečiť, aby sa denná kamera nerozostrila aj pri frekvencii rázov 30G 400krát/min.“

M. B.: Ako dlho ste sa venovali tomuto výskumu a čo bolo najťažšie pri aplikácii dosiahnutých výsledkov v praxi?

R. BALÁŽ: „Konkrétne vyššie uvedený problém, to si dobre pamätám, som riešil počas celých letných prázdnin, kde som dosť veľa času trávil pri vibračno-rázovej stolici, kde som simuloval reálne podmienky. A čo bolo najťažšie pri aplikácii riešeného problému? Rozmerové obmedzenie, keďže v prvých krokoch pri vývoji optoelektronického zariadenia, ešte predtým než sa zistil problém s dennou kamerou, sa stanovil maximálny rozmer zariadenia, a ten sa už nemohol meniť.“

M. B.: Uvažujete už aj nad ďalším projektom?

R. BALÁŽ: „Áno uvažujem. Mám pár nápadov, ktoré by som chcel v EVPÚ, a. s., zrealizovať.“

M. B.: Ďakujem za rozhovor. V mene redakcie Vám blahoželám k oceneniu a želám veľa ďalších úspechov.

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.   

  

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Portrét v úvode: z archívu Ing. Rastislava Baláža, PhD. 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky