Študenti, zapojte sa do súťaže. Čaká vás Južná Kórea


Študenti, zapojte sa do súťaže. Čaká vás Južná Kórea

Aj študenti zo Slovenska majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže v spolupráci s Treťou medzinárodnou konferenciou o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky. Študenti vo veku od 14 do 18 rokov z členských krajín Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), teda aj zo Slovenska, sú pozvaní, aby vstúpili do diskusie o dopadoch a uplatnení jadrovej vedy a technológií v našom živote. Odporúčanie zapojiť sa dáva aj Slovenská nukleárna spoločnosť.

Minimálne trojčlenné študentské tímy majú navrhnúť a zrealizovať najinovatívnejšie projekty. Získajú tak možnosť vycestovať do Kórejskej republiky a svoju prácu budú prezentovať na konferencii. Navštívia tamojšie školy a inštitúcie a zúčastnia sa na pripravovaných kultúrnych podujatiach. Tímy môžu byť z jednej školy, ale aj zmiešané z viacerých škôl v danej krajine.

Termín pre podanie prihlášky a abstraktu prihlasovanej práce je do 31. januára 2018; do 16. februára 2018 agentúra MAAE upovedomí vybraných účastníkov; 16. marca majú vybraní účastníci predložiť videá alebo prezentácie na digitálnych médiách ohľadom realizácie projektu. Následne Agentúra MAAE upovedomí finalistov (29. marec 2018). Všetko vyvrcholí 29. a 30. mája 2018, kedy sa projekty, ktoré postúpili do finále, predstavia na konferencii a rozhodne sa o celkovom víťazovi súťaže.

Organizátori tejto medzinárodnej súťaže pre študentov sú presvedčení, že jednou z výziev životného cyklu pracovníkov v jadrovom odvetví je pritiahnuť a zamestnať mladé talenty. Súťaž vznikla práve na posilnenie záujmu mladšej generácie o jadrovú vedu a technológie, organizuje ju Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) ako súťaž pre študentov v spolupráci s Treťou medzinárodnou konferenciou o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky.

„Odvetvie jadrovej energetiky sa dnes musí veľmi aktívne vyrovnávať s potrebou výmeny generácií a odovzdávaním vedomostí nielen v krajinách nastupujúcich na cestu štiepenia atómu, ale aj v krajinách s rozvinutou jadrovou energetikou, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Dotýka sa to nielen prevádzkovateľov jadrových elektrární, ale aj výskumných reaktorov a zariadení pre zadný palivový cyklus, ktoré sa venujú uskladňovaniu či prepracovaniu vyhoretého paliva alebo postupnému vyraďovaniu z prevádzky,“ uvádzajú organizátori súťaže.

Týmito témami sa bude na budúci rok koncom mája v Kjongdžu v Južnej Kórei zaoberať aj Tretia medzinárodná konferencia o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky s podtitulom Čelenie výzvam pri zabezpečovaní kvalifikácie budúcich pracovníkov v jadrovej energetike.

 

Viac informácií vrátane možnosti prihlásiť sa

 

Zdroj informácií

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V prípade čistej vody, môžu slnečné lúče dosahovať hĺbku až 240 m.