Projekt CezMesto má zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave pomocou ekologických vozidiel

28. dec. 2018 • Technické vedy

Projekt CezMesto má zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave pomocou ekologických vozidiel

Zámerom projektu ThruTheTown / CezMesto je zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave rozšírením možnosti prepravy po meste ekologickými vozidlami. A zabezpečením ich parkovacích možností  aj odbremeniť účastníkov prepravy o starosť hľadania parkovacieho miesta. Ďalej tiež zvýšiť možnosti nezávislého presunu obyvateľov mesta a zatraktívniť mesto pre turistov jednoduchším spôsobom presunu.

Tento projekt patrí medzi frekventantov 3. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava. Ako vysvetľuje jeho tvorca Juraj Pekarek, projekt sa zaoberá dopravnou situáciou v mestách. Cieľom je umožniť zákazníkom rýchlejší pohyb v meste, ale aj skrátiť čas čakania v dopravných zápchach. „Umožňuje zákazníkom byť nezávislí na bode začatia využívania služby a skončenia, nie je odkázaný na pevné body nástupu a výstupu. Vďaka môjmu projektu bude doprava v rámci mesta rýchlejšia ako MHD, taxi alebo vlastné vozidlo; doprava bude ekologická.“

Ako vlastne tento nápad vznikol? Jeho tvorca vysvetľuje, že veľmi dlho rozmýšľal ako prispieť k rozvoju mesta, keďže mesto ani developeri takúto intenciu zatiaľ nemajú. „V dnešnej dobe je čas tá najcennejšia premenná a stráviť hodinu alebo viac cestou do a z práce je pre mňa osobne neproduktívny čas a dal by sa určite lepšie využiť. Či už byť s rodinou alebo pre svoj osobnostný rozvoj. Z toho dôvodu som rozmýšľal a ´resírčoval´, čo u nás ešte chýba alebo čo by bola alternatíva k osobnej doprave v meste. Počas uplynulého roka som aj veľa cestoval a zistil, že sa to predsa dá aj inak a rozhodol som sa, že začnem s mojím projektom.“

Juraj Pekarek očakáva, že jeho projekt pomôže obyvateľom ušetriť čas a pomoc rozvoju infraštruktúry mesta. Na projekte momentálne pracujú 3 ľudia. „Projekt je zatiaľ stále ešte na papieri a hľadáme investorov, takže detailné rozdelenie úloh je taktiež na papieri, no ľudia sú to veľmi ´skilled´ a každý má za sebou úspešné pôsobenie, či už v korporátnom svetovom biznise alebo v súkromnom podnikaní.“

Realizátori projektu momentálne uzatvorili a vybrali dodávateľov na služby a hardware. „Sme v záverečnej fáze plánovania a vyberania investora,“ dodáva Juraj Pekarek.

Aké výsledky má projekt priniesť? Má umožniť rýchlejšiu a pohodlnejšiu prepravu po meste, cieľom je dostupnosť služby pre početné množstvo obyvateľov, ale aj byť nezávislí od dopravných prostriedkov produkujúcich CO2. Projekt má byť podľa jeho tvorcu už v prvom roku nezávislý od externého kapitálu a návratnosť investícií očakáva v druhom roku. Projekt má najprv testovaciu fázu a potom rozšírenie portfólia v priebehu roku.

Jeho úspešnej realizácii isto pomôže aj fakt, že sa stal súčasťou programu Playpark Bratislava a jeho 3. tréningovej periódy v trvaní november 2018 – apríl 2019.

*********************************************

Program Playpark Bratislava a jeho 3. tréningová perióda: november 2018 – apríl 2019 ponúka svojim účastníkom jedinečnú možnosť získať miesto v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) na 6 mesiacov, ďalej účasť na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v siedmich krajinách EÚ, 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Rijeke, ale aj mentoring a mnohé iné. Vybraní účastníci získajú miesto pre zvyšovanie svojich zručností v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 krajinách EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Program Playpark je určený študentom stredných a vysokých škôl, absolventom vysokých škôl, budúcim podnikateľom a iným nepodnikateľom s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching Finals“ vo Viedni na jar 2019!

Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

 

Informácie poskytol: Juraj Pekarek

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /12019/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Periférne nervové blokády končatín a trupu sa využívajú v klinickej praxi už viac ako 100 rokov.
Zistite viac