Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Naši vedci vynašli ekologickú zbraň proti škodcom mladých smrekov, pracovne ju volajú KGB. Pomohla im náhoda

Júlia Birčáková

Vedcom napadla guličky na lov rýb pleseň, ktorej sa nešlo zbaviť. Keď ich nainfikovali istou hubou, zmenili sa na biomuníciu.

Rybárske boilies napadnuté plesňou na dlani. Foto: Europe Baits, Zdroj: archív A.Kunca

Infikované rybárske boilies (nástrahy na lov rýb) boli impulzom pre výskum nosiča BAO, ktorý funguje ako biologická zbraň proti tvrdoňovi smrekovému. Zdroj: archív Andreja Kunca

Lesnícki vedci Michal Lalík, Juraj Galko a Andrej Kunca vynašli ekologicky akceptovateľnú metódu ochrany rastlín pred škodlivými druhmi hmyzu, ktorej účinnosť vydrží počas celej vegetačnej doby sadeníc. Ide najmä o tvrdoňa smrekového, ktorý útočí na sadeničky mladých ihličnatých stromov. Po vetrových a lykožrútových kalamitách je ho v našich lesoch naozaj veľa. Za tento objav im komisia Centra vedecko-technických informácií SR udelila ocenenie COINTT 2021 (Cenu za transfer technológií na Slovensku) v kategórii Inovátor/inovátorka.

Trojica vedcov pracuje v Lesníckej ochranárskej službe v Banskej Štiavnici v Národnom lesníckom centre – Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene. O ich dlhoročnej výskumnej ceste, jej výsledkoch aj plánoch do budúcna sme sa rozprávali s Andrejom Kuncom a Michalom Lalíkom.

Zľava_Ing. Michal Lalík, Ph.D., Ing. Andrej Kunca, PhD. a Ing. Juraj Galko, PhD. s ocenením COINTT 2021 v kategórii Inovátor/Inovátorka, ktoré udeľuje CVTI SR. Foto: archív Andreja Kunca.jpg

Zľava: Ing. Michal Lalík, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD., a Ing. Juraj Galko, PhD., s ocenením COINTT 2021 v kategórii Inovátor/Inovátorka, ktoré udeľuje CVTI SR. Foto: archív Andreja Kuncu

Aká bola vaša cesta k nápadu metódy ekologickej ochrany rastlín pred škodlivým hmyzom?

Pracujeme pre Národné lesnícke centrum a pre Lesnícky výskumný ústav zabezpečujeme aplikovaný výskum a poradenstvo v oblasti lesných škodcov a zdravotného stavu lesov pre lesnícku prevádzku. Pôsobíme na celom Slovensku a máme bohaté skúsenosti s opakujúcimi sa problémami v našich lesoch.

Pri ich ochrane používame aj pesticídy, ktoré však verejnosť vníma negatívne, preto sa minimálne posledných 20 rokov vo výskume venujeme aj biologickej ochrane. Prírode je bližšia, je menej agresívna a nezostávajú po nej v prírodnom prostredí žiadne rezíduá, čiže cudzorodé látky, ako sú napríklad chemické látky vytvorené v laboratóriách.

Na začiatku nášho výskumu, teda v rokoch roku 2005 až 2010, sme biologickú ochranu aplikovali vo forme suspenzie zo spór. Spóra je akoby semiačko pšenice s veľkosťou cca 0,005 mm, z ktorej vo vhodných podmienkach vyrastie mycélium huby (podhubie – pozn. red.). Priamo ním sme postriekali sadenicu alebo povrch kmeňa a následne sa na ich povrchu vytvoril tenký film. Rovnako sa to zvyčajne deje pri aplikácii roztoku namiešaného z niektorého pesticídu.

Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo pesticídny film zachová svoju ochrannú funkciu aj dva mesiace, naše biologické spóry po aplikácii „čakali“ na povrchu ošetrenej plochy. A ak nenarazili na organizmus, ktorý mali zlikvidovať, spóry zahynuli, tým biologická ochrana prestala účinkovať. Znamená to, že naša suspenzia zo spór poskytla ochranu len na sedem dní. V porovnaní s pesticídmi je to príliš krátka doba a v konečnom dôsledku je takáto biologická ochrana drahá a veľmi málo efektívna.

Neskôr ste však prišli na spôsob, ako túto účinnosť predĺžiť. Ako sa vám to podarilo?

Úplnou náhodou. Popri iných aktivitách sme zistili, že nám niečo v laboratóriu plesnivie. Išlo o guličky, rybárske boilies (nástrahy na lov rýb – pozn. red.), ktoré sme si sami vyrábali a používali, vôbec to teda nesúviselo s našou prácou. Skúsili sme ich po vytvarovaní vysterilizovať a usušiť, ale po pár dňoch opäť a opäť plesniveli. A to nás zaujalo. Povedali sme si, že keď tie guličky dokážu plesnieť cudzou plesňou, skúsime ich nainfikovať hubou, ktorú používame na biologickú ochranu. A ak v guličke škodlivá pleseň prežije, mohla by v nej byť taká odolná aj naša užitočná huba.

Nosič BAO_Nosič biologicky aktívneho organizmu_pred infikovaním hubou Beauveria bassiana. Zdroj: archív Andreja Kuncu

Nosič BAO (Nosič biologicky aktívneho organizmu) pred infikovaním hubou Beauveria bassiana. Zdroj: archív Andreja Kuncu

Opäť sme si guličky vyrobili, avšak už podľa našej vlastnej receptúry a z vlastných materiálov, vysterilizovali sme ich a nainfikovali našou hubou. V priebehu týždňa huba guličku skolonizovala a o ďalší týždeň začala vytvárať spóry. Postupnými pokusmi sme prišli na to, že ochrana touto guličkou v prírode vydrží dva mesiace a viac. Vytvára spóry a škodcovia po kontakte s nimi do niekoľkých dní zahynú.

Testovali sme rôzne organizmy, rôzne kmene huby a rôzne podmienky. Nakoniec sme vyšpecifikovali voči ktorému škodlivému organizmu ktorý kmeň huby dobre funguje. Kolega vymyslel technológiu, ako guličku vyrobiť, nainfikovať, uskladniť a po uskladnení vybrať takým spôsobom, aby bola aktívna. Všetky pokusy prebiehali v laboratórnych podmienkach, neskôr v poloprevádzke na našej záhrade a nakoniec sme ich testovali aj v lese, kde vydržali byť aktívne viac ako dva mesiace.

O akých škodcov a akú hubu konkrétne ide?

Ochranu sme vyvíjali proti tvrdoňovi smrekovému, ktorý obhrýza kôru sadeničiek mladých ihličnatých stromov. Po vetrových a lykožrútových kalamitách je ho v našich lesoch naozaj veľa. Ide o 30- – 40-centimetrové mladé stromčeky,  ktoré po útoku tvrdoňa zahynú (viac informácií nájdete na www.skodcoviadrevin.sk). Na ochranu používame hubu Beauveria bassiana, ktorá sa prirodzene vyskytuje na celom Slovensku v poľnohospodárskej aj v lesnej pôde. Pri našej technológii zvyšujeme koncentráciu tejto huby bodovo, čiže pri sadeniciach.

Ako pôsobí proti tvrdoňovi?

Keď tvrdoň príde objedať kôru takejto sadenice a náhodou sa dotkne aj tejto guličky, prilepia sa na neho spóry, ktoré vyklíčia, skolonizujú ho a po pár dňoch aj usmrtia. Časom huba spotrebuje všetku energiu v guličke, tá sa rozpadne a huba kvôli nedostatku ľahko prístupných živín odumrie. V podstate huba „vycicia“ guličku z energie, vezme si z nej, čo potrebuje, aby rástla, je pre ňu zdrojom potravy. V prírodnom prostredí vieme zvýšiť koncentráciu huby na dva mesiace, ale po tomto čase nezostáva na danom mieste ani gulička, ani vysoká koncentrácia huby a už vôbec nie cudzorodé chemické látky.

Čím to je, že huba v guličke vydrží tak dlho? A bolo by účelné, aby vydržala ešte dlhšie?

Gulička chráni hubu pred UV žiarením a zároveň pre ňu predstavuje aj živný materiál. Je z prirodzeného materiálu, ktorý huba potrebuje pre svoj rast. V prirodzenom prostredí vyžaruje slnko aj UV žiarenie, ktoré ničí plesne a spóry. Avšak gulička poskytuje hube tieň a bariéru, čo ju pred týmto žiarením chráni. Po čase však minie svoju energiu na výživu huby a prirodzene sa rozloží.

Dva mesiace je v súčasnosti minimálna účinnosť guličky, v dobrých podmienkach dokáže vydržať až pol roka. Dnes už vieme, že efekt našej ochrany je aj po troch mesiacoch viac ako päťdesiatpercentný, čiže pôsobí počas celej vegetačnej doby. Stále však skúšame, ako jej životnosť ešte predĺžiť a plánujeme jej schopnosti testovať aj v kombinácii s inými druhmi užitočných húb a pre ochranu ďalších drevín.

Váš nápad v roku 2019 zaujal jednu z piatich najvýznamnejších spoločností v celosvetovom obchode s prípravkami na ochranu rastlín a  plánuje ho od NLC kúpiť. Ako k tomu došlo?

Bola to tiež náhoda. Navštívili nás kamaráti, ktorí pracujú ako obchodní zástupcovia pre medzinárodnú firmu v oblasti ochrany pred škodcami. Náš vynález sa im tak veľmi páčil, že ho chceli predstaviť aj svojim šéfom. Najprv sme si ho však chceli dať patentovať, a tak sme kontaktovali Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré nám s týmto procesom pomáha. V súčasnosti paralelne nápad patentujeme aj uzatvárame zmluvy, aby na naše know-how dostala výhradné práva táto firma. Keďže ide o medzinárodnú firmu s centrálou vo Francúzsku, všetky zmluvy musia byť preložené do angličtiny a keďže ide o úplne nový spôsob ochrany a veľmi špecifický produkt, treba ich aj od základov vytvoriť. Táto firma chce našu guličku využívať aj na iné typy rastlín a iných škodcov, takže ďalej pracujeme a pokračujeme s výskumom aj testami.

Pohľad do Petriho misky na Nosič BAO prerastený hubou Beauveria bassiana a v laboratórnych podmienkach infikované chrobáky tvrdoňa smrekového. Zdroj_archív Andreja Kuncu.png

Nosič BAO prerastený hubou Beauveria bassiana a v laboratórnych podmienkach infikované chrobáky tvrdoňa smrekového. Zdroj: archív Andreja Kuncu

Ako sa váš vynález volá?

Interne ho voláme KGB – kompozitné gule boveriové –, ale oficiálne sa nazýva nosič biologicky aktívneho organizmu alebo nosič BAO.

Máte aspoň približnú predstavu, kedy by mohol byť pre lesníkov dostupný? A v ktorých krajinách sa bude ponúkať?         

Firma, ktorá plánuje využívať nosič BAO, má v súčasnosti fabriky na klasické bioprípravky v Indii. Pri rozhovoroch s jej zástupcami odznela aj ponuka, respektíve požiadavka, aby sme sa spolupodieľali na vybudovaní fabriky na naše nosiče, takže by sme tam mali aj vycestovať. Najbližšou úlohou je však dokončiť podpisovanie zmluvy, aby výhradné práva na užívanie nápadu boli prenesené na túto spoločnosť. Až potom bude môcť začať pripravovať projekty výstavby budúcej výrobnej linky pre výrobu gúľ a ich infikovanie, skladovanie a tak ďalej. Ak by neboli potrebné testy ako pre nový výrobok, ktoré zvyčajne trvajú dva roky, tak už niekedy v priebehu roku 2023 by sa mohol náš nosič BAO dostať na trh. Druhá vec je, že firma uvažuje o ich využití pre poľnohospodárske plodiny v subtrópoch, napríklad citrusy. O ich komerčnom využití v lesoch zatiaľ nebola zmienka.

Znamená to, že váš vynález účinkuje aj na nejaké škodce tropických drevín? Predstavujú v trópoch podobne závažný a rozsiahly problém ako drevokazný hmyz v stredoeurópskych lesoch?

Nuž zabezpečenie potravín pre ľudí je prvoradá úloha poľnohospodársko-potravinárskeho sektora. Nosič BAO je unikátny a firmy vidia jeho uplatnenie v poľnohospodárstve ďaleko viac ako v lesníctve. Produkcia potravín bez pesticídov je výzva celého poľno-potravinárskeho komplexu. Či to bude fungovať na tropické a subtropické druhy škodcov, to bude úlohou nasledujúcich testov, na ktorých sa my už ani nemusíme podieľať. Môžu ich robiť svetové výskumné pracoviská, ktoré majú s danými škodcami skúsenosti a sú lokalizované v oblastiach, kde sa vyskytujú. Nosič BAO je novinkou s možnosťami, ktoré v súčasnosti ani nevieme ohraničiť.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky