Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky

VEDA NA DOSAH

Polymérne biomateriály nachádzajú široké uplatnenie v súčasnej medicíne. Kontrolované uvoľňovanie liečiv, tkanivové inžinierstvo, umelé orgány, technické pomôcky a prístroje predstavujú len niekoľko oblastí, bez ktorých si dnes už nedokážeme predstaviť mnohé liečebné postupy v starostlivosti o pacienta.

Vo februárovej Vedeckej kaviarni sme si predstavili metódu transplantácie enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov, ktorá by mohla v budúcnosti pomôcť diabetickým pacientom. Pankreatické ostrovčeky sú chránené pred atakom imunitného systému enkapsuláciou v polopriepustnej membráne vo forme polymérnych mikrokapsúl. Takto enkapsulované ostrovčeky po transplantácii do diabetického príjemcu sú následne schopné dlhodobo kontrolovať hladinu cukru ako zdravý pankreas. Hosť februárovej Vedeckej kaviarne nám v prednáške vysvetlí princíp prípravy mikrokapsúl a enkapsulácie pankreatických ostrovčekov. Priblíži súčasný stav výskumu v tejto oblasti vo svete a zároveň objasní pozíciu Ústavu polymérov SAV v riešení úloh, ktorých cieľom je postupne smerovať ku klinickým testom.

Kto je Igor Lacík

Významný slovenský chemik a medzinárodne uznávaný odborník na polymérne biomateriály určené pre medicínu, Ing. Igor Lacík, DrSc., pôsobí ako riaditeľ Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Je laureátom ceny Krištáľové krídlo 2015 v kategórii medicína a veda.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky