Značka: polymér

Slovenská akadémia vied odovzdala Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

Ocenenými sú Mária Omastová a Igor Lacík z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied.

| VEDA NA DOSAH

Budúcnosťou sú živé materiály

Dokážu vnímať prostredie okolo seba a reagovať naň.

| Justína Mertušová

Čo je nové v projekte PlasticFreeDanube?

Plastový odpad v morskom ekosystéme je veľkým environmentálnym problémom na regionálnej aj globálnej úrovni. Aj keď plasty majú mnoho výhod, keďže...

| Marta Bartošovičová

Kopolyméry – ekologická alternatíva využitia slnečnej energie

Od počiatkov priemyselnej revolúcie začalo ľudstvo intenzívne spotrebovávať slnečnú energiu. Tá bola v priebehu posledných 500 miliónov rokov uskladnená v...

| VEDA NA DOSAH

Profesor Pavol Alexy: Bioplasty zo Slovenska obdivuje aj svet

Slovensko by už o rok mohlo inovovať trh s plastovými materiálmi. Tím okolo profesora Pavla Alexyho zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyvíja...

| VEDA NA DOSAH

Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied sa zaoberá aj plastovým odpadom v Dunaji

Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave predstavuje významné výskumné a vzdelávacie centrum pre základný a aplikovaný výskum v aktuálnych...

| Marta Bartošovičová
mladí vedci SAV počas roadshow

Hydrogély, zložité mapy či radiácia

Týmto témam venovali vyučovacie hodiny mladí vedci Slovenskej akadémie vied, ktorí v rámci projektu Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska vyrazili...

| Monika Tináková

Zabíjanie baktérií v priamom prenose

Obdobie zimných ochorení už máme zdá sa za sebou, no pre vedcov to ani náhodou neznamená, že sa v tejto oblasti končí...

| Monika Tináková

Ako pripraviť vodivé materiály na báze uhlíkových nanočastíc?

Prípravou elektricky vodivých kompozitných materiálov na báze uhlíkových nanočastíc (CNT, FLG a pod.) a vodivých polymérov ako napríklad polypyrol, polyanilín, polytiofénu,...

| VEDA NA DOSAH
Rečníci Science Slam SAV s organizátorkou Simona Andraščiková a trénerom workshopu Petr Sucháček zo Science slam MUNI – s: Martin Plávala, Kamila Urban, Majka Kováčová, Tracyho Tiger, Jakub Drabik, Simona Andraščiková, Jana Brndiarova a Petr Sucháček

Vedci k veci

6 vedcov na jednom pódiu priblíži vedu verejnosti tak, ako sme to v našom prostredí ešte nezažili. Slovenská akadémia vied prináša...

| Monika Tináková