Značka: Igor Lacík

Laureáti ESET Science Award 2023. Foto: Linda Kisková Bohušová/ESET Science Award

Piaty ročník ESET Science Award pozná laureátky a laureátov ocenenia

Výnimočnou osobnosťou vedy na Slovensku sa stal Igor Lacík z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied.

| VEDA NA DOSAH
Finalistky a finalisti ESET ScienceAward.

ESET Science Award predstavilo finalistky a finalistov ocenenia

Finalistky a finalisti tohto ročníka ocenenia zosobňujú odkaz, že veda je bez hraníc.

| VEDA NA DOSAH

Slovenská akadémia vied odovzdala Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

Ocenenými sú Mária Omastová a Igor Lacík z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied.

| VEDA NA DOSAH

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky získal Ing. Igor Lacík, DrSc.

Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky bola udelená Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc., za dosiahnuté výsledky a...

| Marta Bartošovičová

SAV je aktívnym hráčom vo vývoji liečby cukrovky transplantovanými ostrovčekmi

Pred rokom získal tím Ústavu polymérov SAV pod vedením Ing. Igora Lacíka, DrSc. prestížny 2-ročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF...

| Monika Tináková

Video: Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky

Polymérne biomateriály nachádzajú široké uplatnenie v súčasnej medicíne. Kontrolované uvoľňovanie liečiv, tkanivové inžinierstvo, umelé orgány, technické pomôcky a prístroje predstavujú len niekoľko...

| VEDA NA DOSAH
Krištáľové krídlo 2016

Igor Lacík – laureátom Krištáľového krídla 2015 v kategórii Medicína a veda

Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied, je expert v polymérnej chémii, ktorý dlhodobo pracuje na výskume...

| VEDA NA DOSAH

Rozhovor s Ing. Igorom Lacíkom, DrSc., riaditeľom Ústavu polymérov SAV v Bratislave

Prinášame Vám rozhovor s druhým nominovaným na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda. Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ...

| VEDA NA DOSAH