Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nie všetky orgány starnú rovnako. Najstaršie môžu predpovedať riziko ochorenia

VEDA NA DOSAH

Vedci vyvinuli jednoduchú metódu založenú na analýze proteínov v krvi, aby zistili rýchlosť starnutia jednotlivých orgánov.

Orgány v ľudskom tele. Zdroj: Ralph T. Hutchings/Science Source

Orgány v ľudskom tele. Zdroj: Ralph T. Hutchings/Science Source

Hovorí sa: „Si len taký starý, ako sa cítiš.“ Nový výskum naznačuje, že môžete byť skutočne taký starý ako váš najstarší orgán. Vedci tvrdia, že vyvinuli jednoduchú metódu založenú na analýze krvi, aby zistili rýchlosť starnutia jednotlivých orgánov, napríklad srdca a mozgu. Keď je orgán podstatne starší ako skutočný vek človeka, riziko úmrtia a chorôb súvisiacich s touto časťou tela podľa odborníkov stúpa.

Starnutie na bunkovej úrovni

V procese starnutia prechádzajú bunky ľudí množstvom biochemických zmien, ktoré vedú k postupnému poškodeniu orgánov až k smrti. Vedcom sa už v minulosti podarilo nájsť niekoľko charakteristických znakov starnutia na bunkovej úrovni, ako sú akumulácia mutácií DNA a zmeny v epigenóme, prípadne navyšovanie počtu metylových a acetylových skupín na DNA. Vznikli preto postupne algoritmy využívajúce tieto ukazovatele na odhadnutie biologického veku osoby, ktorý môže byť vyšší alebo nižší ako ich chronologický vek.

Ďalším znakom starnutia sú zmeny v bielkovinách, ktoré telo produkuje. V najnovšej štúdii, publikovanej v časopise Nature, analyzovali výskumníci takmer 5 000 bielkovín vo vzorkách krvi od 1 398 zdravých ľudí. Našli asi 850 proteínov, ktoré boli späté s konkrétnym orgánom, a vycvičili algoritmus strojového učenia na predpovedanie veku človeka na základe ich hladín. Svoj model overili na ďalších 4000 účastníkoch štúdie.

Aktívni seniori. Zdroj: iStockphoto.com

Aktívni seniori. Zdroj: iStockphoto.com

Je starnutie spojené s vyšším rizikom ochorenia?

Autori analyzovali 11 hlavných orgánov a prišli na to, že všetky môžu podliehať „zrýchlenému“ starnutiu, avšak v inej miere. V prípade približne jednej pätiny z viac ako 5 600 ľudí, ktorí sa na štúdii zúčastnili, starol jeden orgán rýchlejšie ako iné. U jedného zo 60 ľudí išlo dokonca o dva alebo viac orgánov. Tie môžu starnúť rôznou rýchlosťou a daný orgán môže u jednej osoby starnúť rýchlejšie ako u inej osoby s rovnakým chronologickým vekom.

Rýchlejšie starnutie určitých orgánov bolo spojené so špecifickými zdravotnými rizikami a ochoreniami. Ľudia s hypertenziou alebo cukrovkou mali obličky, ktoré vyzerali v priemere asi o 1 rok staršie. Alzheimerova choroba bola spojená s príznakmi zrýchleného starnutia takmer všetkých orgánov, ktoré tím skúmal. Odráža to citlivosť mozgu na poškodenie v iných častiach tela.

Predpovedanie budúcnosti

Niektorých účastníkov sledovali desiatky rokov po ich počiatočných krvných testoch. Vedci vďaka tomu zistili, či biologický vek orgánov predpovedal zdravotné problémy v budúcnosti. Zrýchlené starnutie bolo takmer v ktoromkoľvek orgáne spojené s vyšším rizikom úmrtia počas nasledujúcich 15 rokov a niekoľko chorôb, napríklad riziko srdcového zlyhania, bolo dvojnásobné pri srdci, ktoré vyzeralo o 4 roky staršie. Rovnako našli spojenie medzi mozgom a neskorším zhoršením kognitívnych funkcií.

Starnutie je kľúčovou hybnou silou niektorých z najvážnejších ochorení na svete vrátane cukrovky, srdcového zlyhania, rakoviny a Alzheimerovej choroby. V budúcnosti by podobné testy na bielkoviny súvisiace s vekom orgánov mohli pomôcť lekárom zamerať sa na personalizovaný liečebný plán ešte skôr, ako pocítime prvé príznaky. Tento prístup by mohol byť tiež užitočný aj v klinickom výskume na sledovanie účinkov liekov alebo zmien životného štýlu, ktorých cieľom je znížiť výskyt chorôb súvisiacich so starnutím.

Zdroj: Nature, Science

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky