Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kristína Macáková: Verím, že sme na stope spúšťača reumatoidnej artritídy

Zuzana Šulák Hergovitsová

Víťazka Falling Walls Lab Slovakia 2023 Kristína Macáková má radosť, že aj vďaka jej výskumu sa šíri povedomie o reumatoidnej artritíde.

Víťazka Falling Walls Lab Slovakia 2023 Kristína Macáková z Ústavu molekulárnej biomedicíny IMBM Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa venuje výskumu reumatoidnej artritídy.

Víťazka Falling Walls Lab Slovakia 2023 Kristína Macáková z Ústavu molekulárnej biomedicíny IMBM Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa venuje výskumu reumatoidnej artritídy. Zdroj: Kristína Macáková

Svetový deň artritídy si každoročne pripomíname 12. októbra. Jeho cieľom je šíriť povedomie o existencii a vplyve reumatických a muskuloskeletálnych ochorení, ktoré sa radia medzi jedny z najčastejších chronických ochorení.

Do skupiny reumatických ochorení patrí aj reumatoidná artritída (ďalšie ochorenia, ktoré spadajú do tejto skupiny, sú napríklad idiopatická artritída, psoriatická artritída či Bechterevova choroba). Toto chronické autoimunitné zápalové ochorenie postihuje predovšetkým kĺby, ale aj ďalšie orgány. Ide o bolestivé ochorenie, ktoré pacientov limituje v každodennom živote. Spoločným menovateľom reumatických chorôb je zápal kĺbu, bolesť kĺbov, opuch a následná ranná stuhnutosť. V dôsledku ochorenia dochádza k pomerne rýchlemu poškodeniu bedrového kĺbu.

Práve reumatoidnej artritíde sa venuje aj mladá talentovaná vedkyňa Kristína Macáková, ktorá sa stala v poradí 6. víťazkou finále Falling Walls Lab Slovakia 2023. Podujatie sa konalo 21. septembra 2023 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského.

Vo svojom projekte Breaking the wall of rheumatoid arthritis skúma vznik reumatoidnej artritídy. „Ide o chorobu, ktorá postihuje jedno percento civilizácie. Väčšina ľudí si myslí, že postihuje len starších alebo ženy po menopauze, ale s reumatoidnou artritídou nájdeme i mladých jedincov, dokonca deti. Problémom je to, že nevieme, prečo vzniká. Práve v našom výskume sa snažíme prísť na príčinu jej vzniku. Vďaka tomu sa možno zlepší aj jej liečba, ktorá je v súčasnosti len symptomatická,“ vysvetlila Kristína Macáková.

To, čo je cieľom jej výskumu, aké faktory sú rizikové pre vznik reumatoidnej artritídy a ako vníma svoju účasť na finále Falling Walls Lab v Berlíne, sa dočítate v rozhovore, v ktorom nám prezradila aj to, že má radosť z toho, že sa vďaka oceneniu Falling Walls Lab Slovakia 2023 upriami na toto ochorenie väčšia pozornosť.

Toto ocenenie pre mňa znamená radosť z toho, že reumatoidná artritída ako téma nezostáva zapadnutá prachom a že aj na základe výhry sa jej problematika dostane do povedomia.

Výskum príčiny vzniku reumatoidnej artritídy

Váš projekt Breaking the wall of rheumatoid arthritis bol ocenený ako najlepší spomedzi  dvanástich projektov v národnom kole Falling Walls Lab Slovakia 2023. Čo pre vás toto ocenenie znamená?

Toto ocenenie pre mňa znamená radosť z toho, že reumatoidná artritída ako téma nezostáva zapadnutá prachom a že aj na základe výhry sa jej problematika dostane do povedomia, keďže je to choroba, ktorá zasahuje širokú vekovú škálu ľudí. Taktiež ide z môjho pohľadu o veľké zadosťučinenie po všetkých dňoch v laboratóriu, kde som sa stretávala nielen s pozitívnymi výsledkami experimentov, ale aj s tými opačnými.

Prečo ste sa rozhodli skúmať práve reumatoidnú artritídu?

Reumatoidná artritída bol jeden z ponúknutých projektov, ktorého problematika ma zaujala nielen svojou komplexnosťou, ale aj možnosťou rôznych metód, ktoré som sa mohla naučiť, takže som sa rozhodla pracovať na tejto téme v rámci dizertačnej práce.

Mohli by ste nám priblížiť svoj výskum týkajúci sa reumatoidnej artritídy? V čom je prelomový?

Náš výskum sa zaoberá samotnou príčinou reumatoidnej artritídy (RA). Neskúmame teda, ako lepšie liečiť RA, lebo súčasná liečba je veľmi efektívna. Príčinu hľadáme v patomechanizmoch, ktoré počas RA prebiehajú a sú výsledkom našej imunity. Konkrétne sa pozeráme na vlastné neutrofily a ich aktivitu: ukazuje sa, že ich správanie bude kľúčové pri vzniku RA. Opis presných mechanizmov a ich markerov už v začiatočnom štádiu RA, teda keď ešte pacient nepociťuje a nedeteguje žiadne zmeny, by tak viedlo k prevencii tejto choroby. Dnes totiž neexistujú nijaké preventívne markery.

Čo pre vás vo výskume predstavuje najväčšiu výzvu a čo máte na svojej práci najradšej?

Ako výzvu vnímam vytvorenie správnej hypotézy a opakovanie nepodarených experimentov, s čím je spojené hľadanie problému, či už technického, alebo biologického. A najradšej mám, samozrejme, pocit, keď výsledky potvrdia hypotézu.

Spúšťač ochorenia

Reumatoidná artritída je bolestivá a negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacientov. Môže včasná diagnostika zastaviť progres ochorenia?

Odpoveďou je, že určite áno, včasná diagnostika by mohla viesť k zastaveniu progresu reumatoidnej artritídy. Lenže na včasnú diagnostiku sú potrebné včasné diagnostické markery, ktoré momentálne stále absentujú. Znamená to teda, že nevieme zachytiť pacientov z ešte zdravej a bezpríznakovej populácie, u ktorej sa reumatoidná artritída časom môže vyvinúť.

Reumatoidná artritída je systémové chronické zápalové ochorenie. Podarilo sa vám identifikovať jeho spúšťače?

Veríme, že s naším výskumom sme na správnej stope odhalenia spúšťača. Zatiaľ však nevieme, čo je prvý stimul vedúci k aktivovaniu procesov, ktoré neskôr môžu viesť k vzniku reumatoidnej artritídy.

Rizikové faktory

Akú úlohu zohrávajú faktory, ako je životný štýl, strava a stres?

Ak hovoríme o životnom štýle, napríklad fajčenie je rizikový faktor pre vznik RA. Dôvodom je, že fajčenie je asociované so zvýšeným procesom citrulinácie. Na vysvetlenie, citrulinovaný proteín je terčom pri tvorbe protilátok špecifických pre reumatoidnú artritídu, ktoré sa podieľajú na zápale. Ďalším faktorom z oblasti životného štýlu je črevná dysbióza, ktorá je tiež opísaná ako rizikový faktor, lebo dokáže ovplyvniť náš imunitný systém. Veľmi dôležitým faktorom je aj stav chrupu a ústnej dutiny, kde prítomnosť kazov a bakteriálnej dysbiózy môže prispieť k vzniku reumatoidnej artritídy.

Finále v Berlíne

Svoj projekt budete prezentovať na finále Falling Walls Lab v Berlíne v kategórii Emerging Talents. Ako vnímate túto príležitosť byť súčasťou takéhoto prestížneho podujatia?

Samozrejme, vnímam to veľmi pozitívne, lebo problematika reumatoidnej artritídy a výsledky nášho ústavu molekulárnej biomedicíny budú prezentované pred rôznymi krajinami sveta a pred sto výhercami. Taktiež sa teším, že si budem môcť vypočuť najlepšie a najpútavejšie príspevky ďalších účastníkov, spoznať nových ľudí a možno načerpať nové myšlienky a riešenia pre naše ďalšie kroky vo výskume.

Víťazka Falling Walls Lab Slovakia 2023 Kristína Macáková bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnom finále v kategórii Emerging Talents. Bude tak jednou zo sto špičkových účastníkov z celého sveta, ktorí odprezentujú svoj výskum pred porotou, zloženou z renomovaných vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Slovensko sa na finále v Berlíne zúčastňuje pravidelne od roku 2017. Víťaz získa ocenenie The Breakthrough Winner, finančnú výhru a príležitosť prezentovať svoj príspevok na prestížnej konferencii Falling Walls v novembri v Berlíne, na ktorej sa zúčastnia svetoví hýbatelia vedy.

Vizitka

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave

Mgr. Kristína Macáková | Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave

Študentka štvrtého ročníka denného doktorandského štúdia v Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Bakalárske štúdium absolvovala v odbore medicínska biológia a magisterské štúdium v odbore molekulárna biológia, obe na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.  V doktorandskom štúdiu sa primárne venuje téme reumatoidnej artritídy. Cez štúdium aktivity neutrofilov sa však dostala aj k iným témam, v ktorých neutrofily zohrávajú svoju úlohu, ako je to v prípade cytomegalovírusu v jeho chronickej fáze. Štúdiom vírusu sa zaoberala počas stáže na Harvardovej univerzite v Bostone. V súvislosti so zápalom sa venuje aj gynekologickým témam.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky