Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zlaté nanočastice sľubne bojujú v klinickej štúdii s neurodegeneratívnymi ochoreniami

VEDA NA DOSAH

Liečba významne zvrátila energetickú aktivitu mozgu pri ochoreniach roztrúsená skleróza a Parkinsonova choroba.

Zlaté nanočastice. Zdroj: Clene Nanomedicine

Roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex – SM) a Parkinsonova choroba (PD) sú ochorenia, ktoré napádajú nervový systém a postihujú milióny ľudí na celom svete. Druhá fáza klinického testovania nového výskumu využívajúca suspenziu nanokryštálov zlata priniesla teraz sľubné výsledky.

Liečba významne zvrátila nedostatok metabolitov spojených s energetickou aktivitou v mozgu a viedla k zlepšeniu niektorých činností. Zistenia, publikované v časopise Journal of Nanobiotechnology, by mohli podľa autorov pomôcť v liečbe pacientov s týmito a inými neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Energia je potrebná

Skleróza multiplex je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém, čo vedie k problémom s komunikáciou medzi mozgom a zvyškom tela. Parkinsonova choroba je na druhej strane neurodegeneratívna porucha, ktorá ovplyvňuje pohyb a koordináciu.

Fungovanie mozgu závisí od nepretržitého prísunu energie vo forme adenozíntrifosfátu (ATP), ktorý poháňa jeho oddychové aj aktívne funkcie. Na produkciu ATP je nevyhnutná molekula nikotínamidadeníndinukleotid (NAD).

Energetický metabolizmus je s pribúdajúcim vekom oslabený, o čom svedčí znížený pomer oxidovanej (NAD+) a redukovanej formy (NADH), ktorým sa meria globálna energetická kapacita mozgu. Pri neurodegeneratívnych ochoreniach, ako sú roztrúsená skleróza a Parkinsonova choroba či amyotrofická laterálna skleróza (ALS), dochádza k úbytku omnoho rýchlejšie a rapídnejšie.

Nanočastice v lipozomálnej kapsule. Zdroj: iStockphoto.com

Nanočastice v lipozomálnej kapsule. Zdroj: iStockphoto.com

Nanočastice prechádzajú až do mozgu

Nanočastice zlata si vďaka svojim jedinečným vlastnostiam získali významnú pozornosť v oblasti medicíny. Tieto drobné častice, ktorých veľkosť sa zvyčajne pohybuje od 1 do 100 nanometrov, preukázali veľký potenciál v rôznych terapeutických aplikáciách.

Vedci zistili, že nanočastice zlata dokážu účinne preniknúť cez hematoencefalickú bariéru, ochrannú vrstvu, ktorá bráni mnohým látkam dostať sa do mozgu. Táto schopnosť im umožňuje priamo sa zamerať na mozgové bunky a interagovať s nimi, čo ponúka sľubnú cestu na liečbu neurologických porúch.

Zlepšenie bolo zrejmé

Výskumníci z medicínskeho centra University of Texas Southwestern (UT Southwestern) vykonali dve klinické štúdie fázy 2 na pacientoch so SM a s PD, aby zistili, či liečba týchto neurodegeneratívnych ochorení perorálne podávanými nanokryštálmi zlata (suspenzia CNM-Au8) môže obnoviť pomer NAD+/NADH. Povrch zlatých nanokryštálov totižto rýchlo katalyzuje redukovaný NADH na NAD+.

Všetci účastníci dostali 120 mililitrov suspenzie CNM-Au8, ktorú pili každé ráno počas 12 týždňov. Vedci im pravidelne monitorovali EKG, robili krvné testy, fyzické vyšetrenia a hodnotili aj motorické a nemotorické symptómy Parkinsonovej choroby alebo stupňa postihnutia spôsobeného SM. Fosforová magnetická rezonančná spektroskopia (P-MRS) bola použitá na neinvazívne hodnotenie energetických metabolitov celého mozgu.

Povrch zlatých nanokryštálov rýchlo katalyzuje NADH na NAD+. Zdroj: Clene Nanomedicine

Povrch zlatých nanokryštálov rýchlo katalyzuje NADH na NAD+. Zdroj: Clene Nanomedicine

Po 12 týždňoch liečby došlo k zmene. Globálna energetická kapacita mozgu sa zvýšila v priemere o 10,4 percenta. U účastníkov s Parkinsonovou chorobou viedla liečba k štatisticky významnému zlepšeniu skóre motoriky v každodennom života. Toto skóre hodnotilo činnosti, ako sú žuvanie a prehĺtanie, krájanie jedla a manipulácia s pomôckami, obliekanie, hygiena, reč, písanie, chôdza a tremor.

Vedci tvrdia, že pozitívne výsledky štúdie by mali byť dostatočné na to, aby sa ich metóda teraz testovala vo väčšej klinickej skúške tretej fázy. CNM-Au8 je podľa nich jediným liekom vo vývoji s katalytickou aktivitou zameranou na vnútrobunkovú premenu NADH na NAD+ s preukázaným potenciálne prospešným účinkom.

Zdroj: New Atlas, LifeTechnology

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky